Papież Franciszek: Chrzest nie jest formułą magiczną, ale darem Ducha Świętego

Chrzest nie jest formułą magiczną, ale darem Ducha Świętego, który uzdalnia tego, kto go otrzymuje do walki ze złym duchem – powiedział papież Franciszek w Watykanie. Podczas audiencji generalnej Ojciec Święty kontynuował cykl katechez nt. chrztu.

Ojciec Święty zwrócił uwagę na elementy liturgii przyjęcia tego sakramentu, czyli Litanię do Wszystkich Świętych, modlitwę egzorcyzmu i namaszczenie olejem katechumenów.

Papież wskazał, że od czasów starożytnych przypominają one, że modlitwa Kościoła wspiera katechumenów w walce ze złem i towarzyszy na drodze dobra; pomaga im uciec od władzy grzechu, aby przejść do królestwa Bożej łaski.

– Całe życie chrześcijańskie jest walką, ale musimy też wiedzieć, że nie jesteśmy sami. Kościół modli się, aby jego dzieci odrodzone w chrzcie nie uległy zasadzkom zła, ale pokonały je mocą Paschy Chrystusa – mówił Ojciec Święty podczas środowej audiencji.

Wśród pielgrzymów zgromadzonych w Watykanie była delegacja Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, obchodząca 100-lecie założenia i 70-lecie tamtejszego duszpasterstwa akademickiego. Papież Franciszek zwracając się do przedstawicieli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego dziękował za dobro duchowe, jakie powstało na tej uczelni.

– Zachęcam was, abyście nie ustawali w poszukiwaniu więzi istniejących między wiarą i naukami ludzkimi oraz naturalnymi, aby coraz lepiej odpowiadać na wyzwanie, jakie współczesny świat stawia przed wami. Niech wam towarzyszy wasz prof. Karol Wojtyła – św. Jan Paweł II, niech was wspiera. Błogosławię wszystkich pielgrzymów tutaj obecnych – zwrócił się do przedstawicieli KUL-u papież Franciszek.

W czasie wizyty w Watykanie delegacja uczelni odwiedzi też Papieską Akademię Nauk, gdzie weźmie udział w sesji naukowej na temat katolickich uniwersytetów. Spotka się również z emerytowanym papieżem Benedyktem XVI.

RIRM

drukuj