fot. PAP/EPA

Papież Franciszek: Bez modlitwy nasze działania stają się puste

Tylko wierna i intensywna relacja z Bogiem pozwoli wyjść z osobistych zamknięć i głosić śmiało Ewangelię. Bez modlitwy nasze działanie staje się puste, a nasze głoszenie nie ma duszy, nie jest ożywiane przez Ducha Świętego – mówił papież Franciszek.

To Duch Święty, w istocie daje życie Kościołowi, kieruje jego krokami. Bez obecności i nieustannego działania Ducha Świętego, Kościół nie mógłby żyć i nie mógłby realizować zadania, jakie jemu powierzył zmartwychwstały Jezus – aby iść i nauczać wszystkie narody – tłumaczył Ojciec Święty.

Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież mówił, że Misją Kościoła jest ewangelizować, jest to misja nie tylko niektórych, ale „moja, twoja; jest to nasza misja” – mówił.

– Jak w początkach Kościoła, tak i dzisiaj On czyli Duch Święty działa w każdym głosicielu Ewangelii, jeśli tylko poddaje się Jego kierownictwu. On podsuwa mu słowa, jakie tylko On jeden może poddać, a równocześnie usposabia serca słuchaczy, aby otwarli się na przyjęcie Ewangelii i na głoszone Królestwa. Tak więc dla ewangelizacji konieczne jest otwarcie się po raz kolejny na działanie Ducha Bożego, nie obawiając się, czego od nas zażąda i dokąd nas doprowadzi. Powierzmy się Jemu! – akcentował papież Franciszek.
– Każdy musi być głosicielem Ewangelii, zwłaszcza poprzez swoje życie! – mówił Ojciec Święty.

Na zakończenie Ojciec Święty pozdrowił Polaków. Szczególne słowa pozdrowienia przekazał  do dzieci pierwszokomunijnych.

– Serdecznie witam Polskich pielgrzymów. Ze szczególną miłością pozdrawiam dzieci z duszpasterstwa Polaków w Rzymie, które niedawno przystąpiły do I Komunii Świętej, ich rodziców i katechetkę. Tym pozdrowieniem obejmuję wszystkie dzieci, które w tym roku po raz pierwszy przyjmują Chrystusa do swoich serc. Modlę się, aby zawsze napełniała ich Boża radość, pokój, miłość i by z pomocą swoich najbliższych zachowały na całe życie swoją dziecięcą niewinność i ufność w Panu. Z Serca Wam błogosławię – powiedział Ojciec Święty.

RIRM

drukuj