Papież Franciszek: Bez braterstwa nie ma sprawiedliwości społecznej

Papież Franciszek podczas spotkania z wiernymi w wielkanocny poniedziałek apelował o ponowne odkrycie braterstwa, bez którego nie ma sprawiedliwości społecznej. Podkreślił, że tylko ono może zagwarantować trwały pokój i przezwyciężyć ubóstwo.

Zwracając się do tysięcy wiernych przybyłych na plac Świętego Piotra na modlitwę maryjną Regina Coeli papież powiedział: „Módlmy się o dar pokoju dla całego świata, zwłaszcza dla narodów, które najbardziej cierpią z powodu trwających konfliktów”.

„Ponawiam mój apel o to, aby osoby uprowadzone lub niesłusznie pozbawione wolności zostały uwolnione i mogły powrócić do swoich domów” – dodał.

W rozważaniach Franciszek wskazywał, że braterstwo jest „owocem Paschy Chrystusa”.

„Jezus obalił mur podziału między ludźmi i przywrócił pokój, zaczynając tkać sieć nowego braterstwa. Bardzo ważne jest to, by w naszych czasach odkryć na nowo braterstwo tak, jak przeżywano je w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich” – mówił.

„Nie ma prawdziwej komunii i zaangażowania na rzecz dobra wspólnego i sprawiedliwości społecznej bez braterstwa i dzielenia się” – dodał papież.

Wyraził przekonanie, że bez braterskiego dzielenia się nie można stworzyć „autentycznej wspólnoty kościelnej czy obywatelskiej”. Bez niego jest „zbiór jednostek, kierujących się swoimi interesami” – dodał.

Franciszek wskazał wierzącym: „Nie możemy zamykać się w naszej sferze prywatnej, w naszej grupie, lecz jesteśmy wezwani do tego, by zajmować się dobrem wspólnym, troszczyć się o braci, zwłaszcza o tych najsłabszych i zepchniętych na margines”.

„Tylko braterstwo może zagwarantować trwały pokój, przezwyciężyć ubóstwo, ugasić napięcia i wojny, wykorzenić korupcję i przestępczość” – oświadczył.

Rozważania zakończył modlitwą o to, aby braterstwo, jakiego wierni doświadczają w tych dniach, stało się stylem życia i by ożywiało relacje między ludźmi.

Franciszek dodał też, że przyłącza się do modlitwy w związku z obchodzonym w poniedziałek Światowym Dniem Świadomości Autyzmu.

PAP/RIRM/TV Trwam News

drukuj