Fot. PAP

Ostatnie dni pontyfikatu Ojca św. Benedykta XVI

Ojciec św. zrezygnuje z urzędu w czwartek, 28 lutego. Obecnie w Watykanie trwają rekolekcje dla Papieża i Kurii Rzymskiej. Nauki rekolekcyjne głosi przewodniczący Papieskiej Rady ds. Kultury ks. kard. Gianfranco Ravasi. Tematem rozważań jest Księga Psalmów.

Wczoraj po raz pierwszy od swojej zapowiedzi rezygnacji z urzędu Ojciec św. spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. Na placu św. Piotra w Watykanie zgromadziło się ponad 100 tys. osób. Podczas spotkania Ojciec św. dziękował wiernym za modlitwę i prosił o dalsze wsparcie. Zwracając się do Polaków powiedział:

– Drodzy Polacy serdecznie pozdrawiam Was wszystkich, którzy uczestniczycie w modlitwie Anioł Pański. Dziękuję bardzo za modlitewne wsparcie i duchową bliskość w tych szczególnych dniach dla Kościoła i dla mnie. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Chrystusa, kuszonego na pustyni przez szatana. Umocnieni łaską Bożego Syna umiejmy zwyciężać zło, zerwać z grzechem, służyć tylko Bogu samemu. Waszym modlitwom polecam rekolekcje, które dzisiaj rozpoczniemy w Watykanie. Z serca Wam błogosławię – mówił Ojciec św. Benedykt XVI po polsku.

Ustąpienie Ojca św. Benedykta XVI powinniśmy przyjmować w duchu wiary i posłannictwa do dzieła nowej ewangelizacji – mówi ks. bp Paweł Socha. Bp senior diecezji zielonogórsko – gorzowskiej podkreśla, że skłania nas do tego m.in. ogłoszony przez Ojca św. Rok Wiary.

Ks. bp tłumaczy, że wierni Kościoła Świętego, zbudowanego na skale, na wierze w Chrystusa, mieli szczególnie w ostatnich następcach św. Piotra mocne oparcie. Bowiem przekazywali oni prawdy wiary z mocą Ducha Świętego. W ten sposób opierali się wzmożonym jak nigdy dotąd atakom szatana, łącznie z zamachem na życie poprzednika, bł. Jana Pawła II.

– Wiara mówi nam, że rezygnacja z urzędu nie jest rezygnacją z bycia świadkiem Chrystusa na ziemi. Przeciwnie, to świadectwo przez modlitwę, cierpienie i życie ukryte staje się jeszcze bardziej skuteczne i bardzo potrzebne Kościołowi Świętemu. Tak chyba Ojciec św. Benedykt XVI rozumie swoją rezygnację i swoje odosobnienie po 28 lutego – zaznaczył ks. bp Paweł Socha.

Ks. bp przypomina, że po śmierci i niezwykłym pogrzebie bł. Jana Pawła II gorąco modlił się o wybór na jego następcę ks. kard. Józefa Ratzingera.

– Ojciec św. Benedykt XVI podobnie jak Jan Paweł II odznaczał się głęboką, odważną i klarowną pod każdym względem wiarą i miłością do Kościoła Świętego. Dla obrony objawionej prawdy wiary gotów był narażać się różnym formom współczesnego laicyzmu, a także zlaicyzowanym kierunkom jakie po Soborze Watykańskim II pojawiły się w Kościele – dodał ks. bp Paweł Socha.

Ks. prof. Henryk Witczyk, biblista, przewodniczący Dzieła Biblijnego Jana Pawła II mówi, że kończący się pontyfikat to pontyfikat Papieża Ewangelii, pod postacią, której Chrystus jest obecny w Kościele i we współczesnych świecie.

Na poparcie tezy ks. prof. podał kilka przykładów działań Ojca św., które stały się inspiracją m.in. dla Kościoła w Polsce. Wśród nich wskazał na Synod Biskupów dotyczący Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła oraz Adhortację Verbum Domini.

– Przede wszystkim pod wpływem tego właśnie Synodu, widząc wielką miłość Ojca św. Benedykta XVI do Słowa Bożego – biskupi polscy ustanowili w Kościele w Polsce Niedzielę Biblijną i Tydzień Biblijny. W tym roku 2013 będziemy obchodzić już piąty Tydzień Biblijny. Bardzo cieszymy się z tego owocu. Jestem głęboko przekonany, że pozostanie już na trwałe obecny w życiu liturgicznym Kościoła w Polsce. To są wydarzenia ogromnej doniosłości, zainspirowane tą wielką miłością Benedykta XVI do Ewangelii, do Słowa Bożego – powiedział ks. prof. Henryk Witczyk.

Przewodniczący Dzieła Biblijnego Jana Pawła II wskazał również na opublikowaną przez Ojca św. trylogię chrystologiczną „Jezus z Nazaretu”, która – jak mówi – odpowiedzialnie i wiarygodnie wydobywa rzeczywisty obraz Chrystusa, jako Zbawiciela całego świata i każdego człowieka.

Ojciec św. w tej właśnie publikacji, w tej 3-tomowej pracy „Jezus z Nazaretu” broni chrześcijan przed narzucaną im dyktaturą relatywizmu religijnego. Benedykt XVI w tej książce pokazuje poprzez bardzo wnikliwą analizę historyczną, egzegetyczną i teologiczną, że Jezus z Nazaretu jest Zbawicielem całego świata i każdego człowieka. Ta książka pozostanie wielkim pomnikiem, tej głębokiej wiary chrystologicznej posługi względem Chrystusa jaką Papież Benedykt XVI zostawia nie tylko nam, ale też chrześcijanom następnych pokoleń – dodał ks. prof. Henryk Witczyk.

 
Wypowiedź ks. bp. Pawła Sochy


Pobierz Pobierz

 

Wypowiedź ks. prof. Henryka Witczyka


Pobierz Pobierz

RIRM

drukuj