Nowy portal poświęcony bł. ks. Jerzemu Popiełuszce

W dniu imienin bł. ks. Jerzego Popiełuszki, 23 kwietnia rozpoczął działalność nowy portal internetowy o charakterze modlitewnym.

Redaktorami portalu są misjonarze ks. Jerzego, skupieni we wspólnocie modlitewnej „misja bł. ks. Jerzego”. Motto wspólnoty brzmi „Służyć Bogu to szukać dróg do ludzkich serc”. W każdy piątek o godzinie 19:00 misjonarze spotykają się na wspólnej modlitwie.

Celem misjonarzy jest rozpowszechnianie świadectwa świętości i nauk duchownych bł. ks. Jerzego. Portal związany jest również z działalnością Centrum Edukacyjnego Młodzieży im. bł. ks. Jerzego w Górsku i wspierany działalnością CEM.

Informację z http://www.misjonarzeksjerzego.pl/

drukuj