Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia

Obchody ,,Nadzwyczajnego Jubileusz Miłosierdzia” papież Franciszek zainauguruje, otwarciem ,,Drzwi Miłosierdzia” w Bazylice św. Piotra, w uroczystość Niepokalanego Poczęcia (8 grudnia 2015 roku) i zakończy się ich zamknięciem, 20 listopada 2016 roku wraz z uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Na początku tego roku, Ojciec Święty powiedział: „To jest czas miłosierdzia. Ważnym jest, aby wierni świeccy żyli nim i zanieśli je do różnych środowisk społecznych”.

Papież Franciszek ogłosił Jubileusz, podczas homilii wygłoszonej z okazji nabożeństwa pokutnego otwierającego inicjatywę „24 godziny dla Pana”. Papież Franciszek powierzył przeprowadzenie Jubileuszu Miłosierdzia Papieskiej Radzie ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, która zachęca do otwarcia kościołów na całym świecie i celebrowania Sakramentu Pojednania. W tym roku, w ramach niniejszej inicjatywy, rozważane są słowa z Listu św. Pawła do Efezjan: „Bóg bogaty w miłosierdzie” (Ef 2,4).

Miłosierdzie jest tematem bardzo bliskim Ojcu Świętemu, który już jako biskup wybrał sobie za motto słowa: „miserando atque eligendo”. To fragment z homilii św. Bedy Czcigodnego, który komentuje Ewangelię o powołaniu św. Mateusza, pisząc: „Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me” – Ujrzał Jezus celnika, a ponieważ popatrzył na niego z uczuciem miłości oraz wybrania, powiedział mu: Chodź za mną. Ta homilia jest hołdem złożonym Bożemu miłosierdziu. Można, również przetłumaczyć to motto: „Oczami miłosierdzia”.

Papież Franciszek zachęca biskupów do organizowania „misji ludowych” w swoich diecezjach, aby wierni mogli doświadczyć „radości przebaczenia”. W bardzo zdecydowanych słowach apeluje o nawrócenie do ludzi, którzy przez swój sposób postępowania „bardzo oddalili się od Bożej łaski”. Zwraca się szczególnie do ludzi należących do grup przestępczych, oszukujących innych czy dopuszczających się korupcji. Jubileusz może stać się dla nich wszystkich wielką okazją do nawrócenia.

Poprzez ogłoszenie „Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia” papież Franciszek kładzie w centrum uwagi, Boga miłosiernego, który wzywa wszystkich, aby powrócili do Niego. Spotkanie z żywym Bogiem ożywia cnotę miłosierdzia. Ryt inicjujący Jubileusz to otwarcie Drzwi Świętych. Mowa o tych drzwiach, które są otwierane tylko na czas Roku Świętego, a które normalnie są zamurowane. Drzwi Święte są w 4 rzymskich Bazylikach: św. Piotra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami i Matki Bożej Większej. Ryt otwierający ilustruje w sposób symboliczny ideę otwarcia dla wszystkich wierzących tego szczególnego przejścia w stronę zbawienia. Drzwi Święte w innych Bazylikach zostaną otwarte po uroczystości rozpoczęcia Roku Jubileuszowego w Bazylice św. Piotra.

Kościół Katolicki rozpoczął tradycję Roku Świętego wraz z pontyfikatem Bonifacego VIII w 1300 roku. Papież ten zaproponował celebrację Roku Jubileuszowego co 100 lat. Od 1475 roku, aby umożliwić każdemu pokoleniu przeżycie Jubileuszu, czas ten został skrócony do 25 lat. Jubileusz nadzwyczajny zostaje natomiast ogłoszony ze szczególnej i ważnej okazji.
Do dnia dzisiejszego w Kościele zostało ogłoszonych 26 zwyczajnych Lat Jubileuszowych. Ostatnim był Jubileusz 2000 roku. Natomiast ostatnie nadzwyczajne Lata Święte to: rok 1933, ogłoszony przez Piusa XI z okazji 1900-nej rocznicy Odkupienia, i rok 1983, ogłoszony przez św. Jana Pawła II w 1950 lat od Odkupienia.

Kalendarz celebracji będzie realizowany w trzech perspektywach i etapach.

Pierwszym etapem będą wydarzenia, które odbędą się w dniach 19– 21 stycznia 2016. Będzie to inicjatywa poświęcona tym, którzy działają w ruchu pielgrzymkowym. To znak, poprzez który organizatorzy chcą pokazać, że Rok Święty jest pielgrzymką i tak też powinien zostać przeżyty. Zaproszeni są na nią pielgrzymi, którzy będą mieli możliwość przebycia pewnego odcinka pieszo, aby mogli przygotować się w ten sposób, do przekroczenia Drzwi Świętych w duchu wiary i modlitwy. Organizatorzy pomyśleli również o tym, aby zaprosić wierzących, którzy w szczególny sposób żyją doświadczeniem miłosierdzia. Dlatego też, 3 kwietnia 2016 odbędzie się celebracja otwarta na tę rzeczywistość w Kościele, która odnajduje się w duchowości miłosierdzia, obejmując działalność licznych – ruchów, stowarzyszeń oraz instytutów religijnych. W podobny sposób pomyślana została celebracja dla wszystkich, którzy w sposób szczególny odnajdują się w duchowości maryjnej. Oni to zbiorą się razem na celebracji 9 października 2016 roku dla uczczenia Matki Miłosierdzia. Nie zabraknie również wydarzeń poświęconych młodzieży, warto tutaj wspomnieć o m.in. Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.

Druga perspektywa dokona się w niektórych znakach, jakie Papież Franciszek wykona w sposób symboliczny, udając się na „peryferie” egzystencjalne, aby dać osobiste świadectwo bliskości i uwagi poświęconej biednym, cierpiącym, ludziom z marginesu oraz tym, którzy potrzebują takiego znaku troski i obecności. Chwile te będą miały znaczenie symboliczne, ale również biskupi oraz księża, będą poproszeni do wykonania w swoich diecezjach podobnego znaku, w jedności z Papieżem, aby do wszystkich mógł dotrzeć ten konkrety wymiar miłosierdzia i bliskości Kościoła. Jako konkretny znak miłości dobroczynnej Papieża, który pozostanie jako pamiątka tego Jubileuszu, zostanie ofiarowany pewien znaczący gest, wychodzący naprzeciw potrzebom w świecie, aby wyrazić Miłosierdzie poprzez konkretną i rzeczywistą pomoc.

Trzecia perspektywa będzie poświęcona pielgrzymom, którzy przybędą do Rzymu pojedynczo i bez żadnej specjalnej organizacji stojącej za nimi. Dla nich przygotowane zostaną niektóre kościoły w centrum historycznym, gdzie będą mogli znaleźć przyjęcie, przeżyć chwile modlitwy oraz przygotować się w sposób odpowiedni do przekroczenia Drzwi Świętych.

Wszyscy pielgrzymi, którzy przybędą do Rzymu, będą mogli w sposób uprzywilejowany przekroczyć Drzwi Święte. To jest konieczny element do tego, aby to wydarzenie było przeżyte w sposób religijny i bezpieczny.

Oficjalna strona internetowa Jubileuszu już działa: www.iubilaeummisericordiae.va. Strona jest dostępna w 7 językach: włoskim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, francuskim, niemieckim i polskim.

Na stronie znajdują się informacje oficjalne na temat kalendarium głównych wydarzeń publicznych, wskazówki o sposobie wzięcia udziału w spotkaniach z Ojcem Świętym oraz każda wiadomość oficjalna, jaka pojawi się w związku z Jubileuszem. Diecezje, dzięki tejże właśnie stronie, będą mogły otrzymać informacje oraz wskazówki duszpasterskie, zapisać się, aby poinformować o swojej pielgrzymce oraz zakomunikować własne inicjatywy. Ze stroną internetową są powiązane tzw. social networks (Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus oraz Flickr), dzięki którym można będzie zostać poinformowanym na bieżąco o inicjatywach Ojca Świętego oraz śledzić w czasie rzeczywistym wszystkie ważniejsze wydarzenia. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, organizatorzy przygotują również app na telefon, która pozwoli zintegrować lepiej informacje – informują organizatorzy.

www.im.wa.pl/RIRM

 

drukuj

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl