Modlitwa Regina Caeli z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy Bracia i Siostry!

Dziś obchodzimy wielką uroczystość
Pięćdziesiątnicy, która kończy czas wielkiej nocy, pięćdziesiąt dni po Niedzieli Zmartwychwstania. Ta uroczystość pozwala nam przypomnieć i ponownie przeżyć zesłanie Ducha
Świętego na Apostołów i innych uczniów, którzy zgromadzili się na modlitwie z Najświętszą Dziewicą Maryją w Wieczerniku (cfr Dz 2,1-11). Jezus zmartwychwstał i wstąpił do nieba, zesłał na Kościół swojego Ducha, aby każdy chrześcijanin mógł uczestniczyć w jego boskim życiu i stać się jego prawdziwym świadkiem na świecie. Duch Święty przełamując historię, wkraczając do historii, pokonał oschłość, otworzył serca na nadzieję, pobudza w nas dojrzałość wewnętrzną w relacjach z Bogiem i z bliźnim.

 

 

Duch Święty, który mówił przez proroków, z darem mądrości i wiedzy nadal inspiruje kobiety i mężczyzn, którzy
angażują się w poszukiwanie prawdy, proponując oryginalne sposoby poznania i pogłębiania tajemnicy Boga, człowieka i świata. W tym kontekście, bardzo się cieszę, iż mogę ogłosić, że 7 października rozpocznie się Synod Zwyczajny Biskupów, na którym ogłoszę Św. Jana z Avila i Św. Hildegardę z Bingen doktorami Kościoła Powszechnego. Ci dwaj świadkowie wiary żyli w bardzo różnych okresach historycznych i środowiskach kulturowych. Hildegarda była benedyktyńską mniszką, żyjąca w sercu niemieckiego średniowiecza, była prawdziwą mistrzynią teologii i do głębi studiowała nauki
przyrodnicze i muzyczne.

Św. Jan, kapłan diecezjalny w latach hiszpańskiego odrodzenia, uczestniczył w trudach odnowy kulturowej i religijnej Kościoła i struktury społecznej u progu nowoczesności. Ale świętość życia i głębia doktryny czynią ich wciąż aktualnymi; łaska Ducha Świętego, rzeczywiście pozwoliła im doświadczyć przenikliwego zrozumienia
Objawienia Bożego i prowadzenia inteligentnego dialogu ze światem, które tworzą trwałą horyzont życia i działania Kościoła.

Przede wszystkim w świetle projektu nowej ewangelizacji, której zostanie poświęcone wspomniane przeze mnie Zgromadzenie Synodu Biskupów, w
wigilię roku Wiary, te dwie postaci świętych i doktorów mają ogromne znaczenie i są aktualne. Także w naszych dniach, poprzez ich nauczanie, Duch zmartwychwstałego Jezusa nadal rozbrzmiewa i oświeca drogę, która prowadzi do Prawdy, a która sama nie może uczynić nas wolnymi i nadać pełnego sensu naszemu życiu.

Modląc się wspólnie modlitwą Regina Coeli, wzywajmy wstawiennictwa Najświętszej Dziewicy Maryi, by Kościół był ożywiany przez Ducha Świętego, aby świadczyć o Chrystusie z ewangeliczną prawdziwością i aby mógł co raz bardziej na pełnię prawdy.

 

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl