Modlitwa Regina Caeli z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!

Ewangelia dzisiejszej piątej niedzieli wielkanocnej rozpoczyna się obrazem winnicy. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia” (J 15, 1). W Biblii Izrael często porównany jest do winnicy przynoszącej obfite owoce, kiedy jest on wierny Bogu, ale kiedy oddala się od Niego, staje się (winnicą) bezowocną, niezdolną produkować to „wino, co rozwesela serce ludzkie”, jak mówi Psalm 104. Prawdziwą Bożą winnicą, prawdziwą winną latoroślą jest Jezus, który przez swoją ofiarę miłości daje nam zbawienie, otwiera nam drogę do bycia częścią tej winnicy. I tak jak Chrystus pozostaje w miłości Boga Ojca, tak uczniowie umiejętnie oczyszczani Słowem Mistrza – jeżeli są głęboko zjednoczeni z Nim – stają się latoroślami przynoszącymi owoc obfity. Pisze św. Franciszek Salezy: „gałązka zjednoczona i złączona z krzewem winnym przynosi owoc nie własną mocą, ale mocą pnia. My obecnie zjednoczeni jesteśmy w miłości naszego Odkupiciela, jak członki ciała z głową. Oto dlaczego… dobre czyny, które wartość czerpią od Niego, są przyczyną życia wiecznego” (Sermo ad excitandam devotionem in psalmodia, SC 202, 1973, 522).

 

 

W dniu naszego chrztu Kościół wszczepia nas jak latorośle w paschalne misterium Chrystusa, w jego Osobę. Od tego korzenia otrzymujemy ten cenny sok umożliwiający nam uczestnictwo w życiu Bożym. Jak uczniowie, tak i my, z pomocą pasterzy Kościoła, wzrastamy w winnicy Pana złączeni Jego miłością. „Jeśli owocem, który mamy przynosić, jest miłość, to jego warunkiem jest właśnie owo „trwanie”, głęboko związane z wiarą nierozstającą się z Panem” (Jezus z Nazaretu, s. 221).

Konieczne jest pozostawać zawsze zjednoczonymi z Jezusem, zależeć od Niego, bo bez Niego nic nie możemy uczynić (por. J 15, 5). W liście napisanym do Jana Proroka, który żył na pustyni w Gazie w piątym wieku, pewien wierny stawia pytanie: Jak możliwe jest pogodzenie wolności z tym, że nie możemy nic zrobić bez Boga? Mnich na to odpowiada: Jeśli człowiek skłania swoje serce ku dobru i prosi Boga o pomoc, to otrzyma potrzebną siłę do zrealizowania podjętego dzieła. Dlatego ludzka wolność i moc Boga idą w parze. Jest to możliwe, bo dobro pochodzi od Boga, ale dokonuje się dzięki jego wiernym (por. Ep. 763, SC468, Paris 2002, 206). Prawdziwe „trwanie” w Chrystusie zapewnia skuteczność modlitwy, jak mówi błogosławiony cysters Guerric z Igny: „Panie Jezu… bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Ty jesteś prawdziwym ogrodnikiem, Stwórcą, gospodarzem i stróżem twojego ogrodu, który uprawiasz Twoim słowem, nawadniasz Twoim Duchem, dajesz wzrost Twoją mocą” (Sermo ad excitandam devotionem in psalmodia, SC 202, 1973,522).

Drodzy przyjaciele, każdy z nas jest jak latorośl, która żyje tylko wtedy, gdy wzrasta każdego dnia w jedności z Panem na modlitwie, przez uczestnictwo w sakramentach, poprzez miłość. Ten, kto kocha Jezusa, prawdziwy szczep winny, ten przynosi owoce wiary dla obfitego żniwa duchowego. Prośmy Matkę Bożą, abyśmy byli mocno wszczepieni w Chrystusa i aby każde nasze działanie w Nim miało swój początek i w Nim swoje dopełnienie.

Po modlitwie

Drodzy bracia i siostry!

Przede wszystkim pragnę przypomnieć, że za niespełna trzy miesiące odbędzie się w Mediolanie VII Światowe Spotkanie Rodzin, Dziękuję diecezji ambrozjańskiej i pozostałym diecezjom Lombardii, które współpracują w przygotowaniu tego kościelnego wydarzenia organizowanego przez Papieską Radę ds. Rodziny pod przewodnictwem ks. kard. Ennio Antonelli. Ja również – jeśli Bóg pozwoli – będę miał radość uczestniczyć w nim i dlatego udam się do Mediolanu w dniach od 1 do 3 czerwca.

Po polsku:

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. W liturgii dzisiejszej niedzieli Chrystus wzywa: „Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was”. Chodzi o więź tak mocną i żywą, jak połączenie winnej gałązki z pniem drzewa. Przez chrzest zostaliśmy włączeni w Chrystusa, abyśmy żyjąc Jego życiem, przynosili chwałę Ojcu. Trwajmy w tym zjednoczeniu, aby nasze życie obfitowało w dobre owoce łaski. Niech Bóg wam błogosławi!

Po francusku:

Pozdrawiam serdecznie pielgrzymów języka francuskiego, w tym grupę z parafii Notre-Dame de Bonne Nouvelle w Paryżu oraz nowych francuskojęzycznych członków Papieskiej Gwardii Szwajcarskiej i ich rodziny przybyłe na uroczystość złożenia przysięgi. Przywołując dziś przykład winorośli, Pan prosi, byśmy trwali z Nim w zjednoczeniu, abyśmy pozostawali w Jego miłości i dzięki temu przynosili owoc obfity. W tym majowym miesiącu niech Matka Najświętsza, Królowa Świata i Gwiazda Ewangelizacji, towarzyszy nam na tej drodze! Dobrej niedzieli!

Po angielsku:

Kieruję serdeczne pozdrowienia do gości języka angielskiego obecnych na dzisiejszej modlitwie „Regina Caeli”, a zwłaszcza do dużej grupy pielgrzymów z Indonezji. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o sobie jako prawdziwym krzewie winnym i wzywa nas, byśmy byli owocującymi gałęziami. Modlę się, aby Boże dzieci na całym świecie wzrastały w jedności i miłości, podtrzymywane trwałego i odżywiane przez Boże życie, które on zasadził głęboko w nas. Niech Bóg błogosławi was wszystkich!

Po niemiecku:

Gorąco witam wszystkich pielgrzymów niemieckojęzycznych. Z serca pozdrawiam dzisiaj rodziny oraz gości nowych członków Gwardii Szwajcarskiej, którzy przybyli do Rzymu na uroczystość zaprzysiężenia, jak również orkiestrę policji z Lucerny oraz chór kościelny z Ebikom. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus wzywa nas do trwania w Nim. Jedność z Nim może sprawić, iż nasze życie spełni się oraz przyniesie owoce. Starajmy się żyć we wspólnocie z Chrystusem, którą ofiaruje nam w Kościele, oraz pomagajmy naszym bliźnim odnaleźć Chrystusa, nasze Życie.

Tłumaczenie: Radio Maryja

 

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl