Mieszkańcy Krzeszowa dla TV Trwam

Mieszkańcy Krzeszowa stanęli w obronie wartości katolickich i TV Trwam. Manifestacja patriotyczno-religijna rozpoczęła się na placu przy tamtejszej Bazylice Matki Bożej Łaskawej. Następnie sprawowana była Msza św., pod przewodnictwem ks. Józefa Lisowskiego, kanclerza Legnickiej Kurii Biskupiej.

Ks. prałat Marian Kopko, kustosz Sanktuarium przypomniał, że bł. Ojciec św. Jan Paweł II nawoływał nas do mądrej wolności i do korzystania z niej zgodnie z przykazaniami Bożymi. Pytał jak dzisiaj, po wielkim pontyfikacie zagospodarowaliśmy wolność.

Na poziomie politycznym afera goni aferę, aroganccy i skompromitowani politycy robią to, co im się żywnie podoba, bo oni są wolni – ci państwo tak pojęli tę wolność jako wolność od wszelkiej moralności i przyzwoitości – powiedział ksiądz prałat. Podobnie źle pojętą wolność realizują media liberalne, jednak nie dzieje się to bez naszego przyzwolenia – zaznaczył kustosz Sanktuarium.

– Mamy wolną prasę i wolne media, bo właśnie im wolno pisać i publikować co im się podoba; najgorsze wymysły i kłamstwa, najgorsze brednie i kalumnie. I patrzcie – nikt nie ponosi za nic odpowiedzialności. A my – ludzie wierzący słuchamy tego; my te gazety kupujemy i czytamy. My – katolicy tak korzystamy z wolności, bo pozwalamy pluć i szkalować innych; bo już potępiliśmy sąsiada, znajomego, współpracownika, krewnego zanim został on osądzony, zanim mu ktoś cokolwiek udowodnił – akcentował  ks. prał. Marian Kopko.

Ks. prałat Marian Kopko zaznaczył, że wolność jest bardzo łatwa do pomylenia z samowolą, całkowitą swobodą, jeśli jest widziana tylko jako wyzwolenie się od skrępowań, niewygodnych ograniczeń. W tym kontekście wskazał m.in. na coraz częstsze rozwody i swobodę obyczajów. Dlatego dziś, wraz z całą Polską modlimy się o mądre zagospodarowanie wolności i o prawdę – powiedział kustosz Sanktuarium w Krzeszowie.

– Modlimy się szczególnie przed Cudowną Ikoną Łaskawej Pani o przyznanie TV Trwam miejsca na multipleksie. Chcemy żyć w prawdzie i wolności. Chrystusowa wiara jest potężną siłą w życiu każdego chrześcijanina i każdego narodu. To dzięki wierze Chrystusowej nasz polski naród przetrwał ponad 1000 lat w swojej niezwykłej, trudnej historii; zachował wszystkie wartości naszej narodowej kultury i naszej europejskiej cywilizacji – zauważył ksiądz prałat.

Nieustanna walka, którą toczą Polacy w kraju i za granicą o miejsce na multipleksie cyfrowym dla TV Trwam pokazuje, że w Polsce nie ma wolności; istnieje natomiast monopol niektórych nadawców – powiedział o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja, łącząc się telefonicznie z uczestnikami manifestacji w obronie katolickiej stacji w Krzeszowie.

– Dziękuję bardzo w imieniu wszystkich nas, w imieniu wielu ludzi, słuchaczy,  za to spotkanie, za upominanie się o TV Trwam. Bóg zapłać za to. To jest upominanie się o wolność. To nie jest jakaś bajka czy legenda. Widać, że w Polsce nie ma wolności. Niektórzy tylko mogą mówić, mogą oni kłamać, mogą występować w mediach, wygadywać na innych i ich oczerniać. Oni wszystko mogą. W Polsce są ludzie – nawet w Sejmie – którzy są po wyrokach, po więzieniach, są karani i są w Sejmie. To nie jest zdrowe – akcentował o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.

RIRM

drukuj