fot. PAP/Jacek Bednarczyk

List pasterski nowego metropolity ks. abp. Marka Jędraszewskiego do wiernych

„W duchowej sytuacji, w jakiej znalazł się współczesny świat, głoszący powszechny relatywizm wartości, tym bardziej musimy budować swoje życie na skale prawdy.” – napisał w liście do wiernych nowy metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski.

List odczytywany jest w niedzielę we wszystkich kościołach archidiecezji krakowskiej.

„W duchowej sytuacji, w jakiej znalazł się współczesny świat, odrzucający istnienie obiektywnej prawdy i jednocześnie głoszący powszechny relatywizm wartości, tym bardziej musimy wziąć sobie do serca słowa Pana Jezusa z Kazania na Górze o konieczności budowania swego życia na skale, a nie na piasku. Tą skałą jest On sam, jedyna i najwyższa Prawda” – napisał metropolita w liście.

Jak stwierdził, „pierwszym i przez to wyjątkowym miejscem kształtowania się naszego człowieczeństwa jest rodzina, wspólnota o fundamentalnym znaczeniu dla życia społecznego i narodowego”.

„Współczesne ideologie próbują wielorako podważać jej istotę wynikającą z Bożego planu, dlatego też szczególnym zadaniem nas wszystkich, zarówno pasterzy, jak i wiernych świeckich, jest troska o to, aby małżeństwo i rodzina mogły żyć w pokoju, wierze i miłości, będąc budowane na fundamencie Chrystusowym” – wskazał.

„Musimy, moi Drodzy, być otwarci na nauczanie Kościoła, które zostało zawarte w adhortacjach apostolskich Jana Pawła II „Familiaris consortio” i papieża Franciszka „Amoris laetitia”. Musimy również stać nieugięcie na straży każdego ludzkiego życia od chwili jego poczęcia aż do momentu naturalnej śmierci. W tym przecież objawia się budowanie przez nas postulowanej przez św. Jana Pawła II Wielkiego cywilizacji miłości” – zaapelował metropolita.

„Jesteśmy zobowiązani – zwłaszcza przez wspaniałe Światowe Dni Młodzieży z ubiegłego roku – aby te ewangeliczne prawdy i wartości z wielką miłością i cierpliwością przekazywać młodemu pokoleniu. Od jego gotowości, aby budować swe życie na tej skale, którą jest Chrystus, zależy przyszłość naszej Ojczyzny i Kościoła w naszej Ojczyźnie” – stwierdził.

Nowy metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski wyraził również w liście radość z możliwości zwrócenia się do wiernych.

„Po raz pierwszy przeżywam radość, a zarazem zaszczyt w taki właśnie sposób zwrócić się do Was, Umiłowani wierni Kościoła Krakowskiego (…). Czynię to nazajutrz po uroczystym ingresie do Katedry wawelskiej i formalnym podjęciu posługi pasterskiej w Archidiecezji Krakowskiej” – napisał.

Jak podkreślił, za niezwykłą łaskę Bożą poczytuje sobie to, że w ostatnich latach jego biskupie posługiwanie miało miejsce w Łodzi, gdzie w 1925 roku zaczęła się duchowa droga Apostołki Bożego Miłosierdzia św. Siostry Faustyny.

„Teraz natomiast przychodzi mi przewodzić Kościołowi Krakowskiemu, który w sposób szczególny chlubi się Łagiewnikami, gdzie dopełniła się ziemska pielgrzymka Siostry Faustyny i skąd iskra Bożego miłosierdzia rozprzestrzeniła się na cały świat. To sprawia, że czuję się szczególnie zobowiązany, aby prawdę o miłosierdziu Bożym głosić wszystkim, a zwłaszcza tym, którzy najbardziej potrzebują miłosierdzia” – napisał ks. abp Jędraszewski.

W sobotę 28 stycznia odbył się uroczysty ingres ks. abp Marka Jędraszewskiego do Katedry Wawelskiej. Nowy metropolita krakowski ma 67 lat, od prawie 20 jest biskupem, w tym ponad 4 lata arcybiskupem metropolitą łódzkim. Od marca 2014 r. pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Jest profesorem nauk teologicznych. Jego dewizą biskupią są słowa „Scire Christum” („Znać Chrystusa”).

PAP/RIRM

drukuj