KUL: sympozjum nt. życia konsekrowanego

W dniach 21-23 kwietnia odbędzie się na KUL-u Sympozjum IV Konferencji życia konsekrowanego w Polsce. Takie sympozja odbywają się co trzy lata i gromadzą wszystkich przełożonych wyższych w Polsce (ok. 350 osób).

W związku z Rokiem Życia Konsekrowanego sympozjum ma charakter otwary i mogą w nim uczestniczyć wszyscy zainteresowani jego tematyką.

Przedstawiamy szczegółowy program Sympozjum, przesłany przez jego główną organizatorkę M. Agatę Mirek.

W JEDNOŚCI UOBECNIAĆ CHRYSTUSA W ŚWIECIE

Lublin 21-23 kwietnia 2015 r. 

21 kwietnia 2015 r. wtorek

Spojrzeć w przeszłość z wdzięcznością

9.00 – Msza św. w katedrze lubelskiej, abp Budzik, kanclerz KUL (oprawa liturgiczna: Wspólnoty Jerozolimskie)

11.00 – 11.30 Otwarcie sympozjum – aula ks. kard. Wyszyńskiego KUL:

11.30 – 12.15 Życie konsekrowane w tajemnicy Kościoła ks. prof. Krzysztof Pawlina,

12.15 – 13.00 Konsekrowani do pełnienia misji o. prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap, 13.00 14.45 – obiad (stołówka KUL)

15.00 – Prezentacja wprowadzająca do Koronki, modlitwa Koronka do Bożego Miłosierdzia (aula KUL)

15.15 – 16.00 Przypatrzmy się powołaniu naszemu o. bp Antoni Pacyfik Dydycz,

16.00 – 16.45 Kościół w trosce o tożsamość instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego o. prof. dr hab. Marek Saj CSsR,

16.45 – 17.15 przerwa

17.15 – 18.00 Wyzwania współczesnej epoki a aktualność duchowości, charyzmatów i misji życia konsekrowanego ks. prof. Andrzej Maryniarczyk,

18.15 – 19.00 Adoracja – Siostry klauzurowe (kościół akademicki)

22 kwietnia 2015 r. środa

Przeżywać teraźniejszość z pasją

8.00 – 12.00 Spotkania i praca w grupach Msza św.; dyskusja w różnych klasztorach Lublina

Temat: Wyzwania współczesnej epoki a aktualność duchowości, charyzmatów i misji życia konsekrowanego. Bogactwo, trudności i perspektywy (VC 63): duchowość, charyzmat, misja

12.30 – 13.30 – Obiad (stołówka KUL)

13.30 – 15.30. Spotkania poszczególnych Konferencji (sale na terenie Uniwersytetu)

15.30 – 16.00 przerwa

16.00–17.30 Wnioski i sugestie z pracy w grupach, W podsumowaniu próbować odpowiedzieć na pytanie: Jak dziś możemy działać razem dla wypełnienia misji zachowując różnorodność charyzmatów i żyjąc głęboką duchowością? (prowadzenie – p. Jolanta Szpilarewicz, m. Weronika Sowulewska) (aula KUL)

17.30 –18.30 raut (stołówka KUL)

19.00 Wspólny dom widowisko teatralne – prowadzenie – ks. Mariusz Lach sdb, aula KUL

23 kwietnia 2015 r. czwartek

Przyjąć przyszłość z nadzieją

8.30 – 9.00 Medytacja, prowadzenie ks. prof. Mirosław Wróbel KUL, aula KUL

9.00- 9.45 Pierwszeństwo formacji dla ciągłej odnowy duchowej i apostolskiej ks. prof. Marek Chmielewski KUL

9.45 – 10.30 Duszpasterstwo powołaniowe wobec nowych wyzwań ks. bp Marek Solarczyk

10.30 – 11.00 – przerwa

11.00- 11.45 Formacja początkowa i stała, wspólnotowa i apostolska – w dynamice wierności ks. Jacek Kiciński

Zwiedzanie Muzeum KUL

12.30 -13.30 Msza św. abp Celestino Migliore nuncjusz apostolski w Polsce (kościół akademicki) (oprawa liturgiczna: diakonia liturgiczna Instytutu Świeckich)

13.30 – 15.00 obiad (stołówka KUL)

15.15 – 17.00 Debata Współczesne wyzwania dla życia konsekrowanego (prowadzenie: ks. Jacek Kiciński Uczestnicy debaty: vice-marszałek senatu Stanisław Karczewski, Państwo Wiesława i Lech Stefanowie, p. Iwona Schymalla, prof. dr. hab. Alina Rynio KUL (aula KUL)

17.00 – Podsumowanie (m. Leticja Niemczura, o. Janusz Sok)

17.30 – Nieszpory(kościół akademicki)

Sympozjum organizują:

Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich

Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych

Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce

Krajowa Konferencja Instytutów Świeckich

redemptor.pl

drukuj