fot. PAP/Rafał Guz

Ks. kard. S. Dziwisz: wybór metropolity krakowskiego na Stolicę św. Piotra poruszył posady ówczesnego świata

Wybór metropolity krakowskiego na Stolicę św. Piotra poruszył posady ówczesnego świata; jego pielgrzymka do Polski w 1979 r. uruchomiła głęboki proces przemian, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę wolności – powiedział w niedzielę metropolita krakowski senior ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Ks. kard. Dziwisz przewodniczył mszy św. w Świątyni Opatrzności Bożej w 12. Święto Dziękczynienia, przebiegające pod hasłem: „Dziękujemy za wielkich pasterzy – Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego”.

Na początku mszy św. metropolita warszawski ks. kard. Kazimierz Nycz przypomniał słowa Chrystusa: „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

„Zatem głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego to podstawowa misja i posłanie Kościoła przez wieki i dziś. To jest troska o zbawienie człowieka. Wszystko inne, co czyni Kościół, wynika z tego właśnie posłania” – podkreślił.

Jak ocenił ks. kard. Kazimierz Nycz „są takie okresy w historii Kościoła, gdy do tej podstawowej tożsamości, zasadniczego celu jego istnienia, trzeba pokornie wracać, przede wszystkim przez świadectwo życia wiernego Ewangelii, przez nieustanne nawracanie się, przez świętość, do której wszyscy jesteśmy wezwani”.

„Na szczęście (…) mamy dziś takich świadków, którzy nam w tym pomagają i przypominają nam to, co jest podstawowe w misji Kościoła” – mówił.

Przypomniał, że w tegorocznym Święcie Dziękczynienia wspominamy św. Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego oraz pierwszą pielgrzymkę papieża-Polaka do ojczyzny z czerwca 1979 r.

„To jest szczególna okazja do dziękczynienia Opatrzności Bożej za te błogosławione dni” – ocenił.

W homilii ks. kard. Dziwisz zaznaczył, że „wybór metropolity krakowskiego na Stolicę św. Piotra poruszył posady ówczesnego świata, a przede wszystkim krajów naszej części Europy, uginających się pod ciężarem totalitarnej ideologii, pozbawiającej człowieka nadziei”.

„Jan Paweł II budził nadzieje, bo wskazywał przede wszystkim na Jezusa Chrystusa, będącego jedyną nadzieją świata – jedyną ostoją człowieka pośród zmieniających się i najczęściej złudnych ideologii i systemów politycznych, obiecujących na próżno uszczęśliwić człowieka. Jan Paweł II był prawdziwym uczniem Jezusa Chrystusa” – podkreślił kapłan.

Przypomniał, że wybór ks. kard. Karola Wojtyły na papieża i pielgrzymka Ojca Św. do Polski w czerwcu 1979 r., uruchomiły głęboki proces społecznych i politycznych przemian, które doprowadziły do odzyskania przez Polskę wolności i suwerenności.

„To wtedy, dokładnie czterdzieści lat temu (…) 2 czerwca, Jan Paweł II mówił dobitnie w Warszawie na placu Zwycięstwa, że człowiek nie zrozumie siebie bez Chrystusa i że bez Niego – bez Chrystusa – nie można zrozumieć dziejów Polski. Ojciec Święty modlił się wtedy żarliwie, aby Duch Święty zstąpił i odnowił oblicze ziemi, tej ziemi, naszej ziemi” – mówił.

Zdaniem ks. kard. Stanisława Dziwisza ta modlitwa została wysłuchana dziesięć lat później, gdy powstała polska „Solidarność”; i gdy bezkrwawo obalono ustrój komunistyczny podczas wydarzeń 1989 roku.

Duchowny nawiązał do słów wypowiedzianych przez papieża Jana Pawła II w polskim parlamencie w czerwcu 1999 r. o misji Kościoła, do której należy „wychowanie do odpowiedzialnego korzystania z wolności zarówno w jej wymiarze indywidualnym, jak i społecznym, a także – jeśli zachodzi taka potrzeba – przestrzeganie przed zagrożeniami, jakie mogą wynikać z redukcyjnej wizji istoty i powołania człowieka i jego godności”.

„Od wypowiedzenia tych słów przez Jana Pawła II w polskim parlamencie mija dwadzieścia lat. W tym czasie uczyliśmy się cierpliwie i nadal się uczymy demokracji” – zaznaczył.

Jak ocenił ks. kard. Dziwisz „żadne stronnictwo polityczne i nikt z nas nie ma monopolu na prawdę”.

„Możemy i powinniśmy wsłuchiwać się w głos wszystkich, którym leży na sercu dobro Polski. Nie powinien to być monolog, ale dialog. Nie powinien to być koncert na jeden głos czy jeden instrument, ale polifoniczny, chóralny śpiew i brzmienie wielu instrumentów, a w to dzieło każdy może wnieść oryginalny wkład” – podkreślił.

Według kapłana „życie społeczne i polityczne nie wyklucza sporu, ale niech to będzie spór o prawdę i dobro, spór o najtrafniejsze rozwiązania, spór o przyszłość Polski i Europy, budowanej i umacnianej na fundamencie prawdziwych wartości”.

„Od wielu lat trapi nas niewłaściwy, agresywny język, dający o sobie znać w debatach społecznych i politycznych – język, który rani, dezintegruje, nie buduje, rozprasza siły. Nie taki powinien być kształt i styl polskiej demokracji” – zastrzegł.

Ks. kard. Dziwisz przyznał też, że „w ostatnich czasach Kościół w Polsce znalazł się pod pręgierzem ostrej krytyki, związanej ze słabościami jego ludzi, także pasterzy”.

„Nie lekceważymy tej krytyki. Wsłuchujemy się we wszystkie głosy. Bolejemy nad złem, które dotknęło osoby z powodu czynów z gruntu przeciwnych Ewangelii, których dopuścili się ludzie Kościoła” – mówił ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Jak podkreślił duchowny, Kościół chce się z tego oczyszczać i zrobić wszystko, aby naprawić zło i w przyszłości nie dopuszczać do niego.

„Taka jest wola wspólnoty Kościoła i jego pasterzy” – zaznaczył.

Dodał, że „Kościół w Polsce był zawsze z narodem i chce być z narodem”.

„Taka jest nasza niekoniunkturalna wola, bo przecież – jak nam przypomniał dobitnie św. Jan Paweł II – drogą Kościoła jest właśnie człowiek, jego dobro, jego życie, jego zbawienie” – powiedział ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Mszę świętą poprzedziła procesja z relikwiami bł. Franciszki Siedliskiej, założycielki Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, która wyruszyła o godz. 8 z placu Piłsudskiego, gdzie w 1979 roku papież Jan Paweł II wypowiedział pamiętne słowa: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”. O godz. 20.30 na placu Piłsudskiego odbędzie się koncert z okazji 40. rocznicy Pierwszej Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Polski.

PAP/RIRM

drukuj