Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

Ks. abp M. Jędraszewski: Maryja żyła Bożym słowem

Kiedy dzisiejszego wieczoru, w Wigilię Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, rozważamy tę tajemnicę Jej wyniesienia do chwały, staje przed nami wzór człowieka, który rozważa Chrystusowe słowo, zachowuje je w swoim sercu i ma odwagę wprowadzać je w życie – mówił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski w Opactwie Cystersów w Mogile podczas Mszy św. inaugurującej 12. Noc Cracovia Sacra.

Zebranych przywitał proboszcz o. Wincenty Zakrzewski OCist.

Cieszymy się, że ksiądz arcybiskup modli się z nami w tym dniu, w którym oddajemy cześć Matce Bożej Wniebowziętej (…) Cracovia Sacra jest wydarzeniem, które ma wymiar kulturalny i duchowy, pozwalając nam rozwijać Kościół, szczególnie ten nasz – krakowski – mówił.

W homilii, ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski podkreślił rolę Maryi – Matki, która urodziła Boga – Człowieka. Odniósł się do napisanych przez J.P. Sartre’a jasełek, w których filozof zawarł przepiękny opis Jej macierzyńskich uczuć: „Dziewica jest blada i patrzy na dziecko. Co się malowało na jej twarzy, byłoby gestem zdziwienia pełnego niepokoju, które pojawiło się tylko raz na jakiejkolwiek twarzy ludzkiej. Przecież Chrystus jest jej synem, ciało z jej ciała i owoc jej łona. Nosiła je w swoim łonie przez dziewięć miesięcy i teraz da mu pierś i jej mleko przemieni się w krew Boga. Od czasu do czasu pokusa jest tak silna, że zapomina, iż On jest Bogiem. Ściska i obejmuje to dziecko i szepcze mu: „Mój mały!”. Momentami jednak milknie i myśli: „Bóg jest tutaj” (…) To bardzo trudna próba dla matki: wstydzić się samej siebie i swojej ludzkiej natury przed własnym synem. Chociaż myślę, że również są i takie chwile, krótkie i przelotne, w których czuje, „jednocześnie”, że Chrystus jest jej synem, jej maluchem, i jest Bogiem. Patrzy na Niego i myśli: „Ten Bóg jest moim dzieckiem. To ciało boskie jest moim ciałem. Jest ze mnie. Ma moje oczy i kształt Jego ust jest taki sam jak moich. Jest podobny do mnie. Jest Bogiem i jest podobny do mnie”. Nigdy żadna kobieta nie nacieszyła się tak swoim Bogiem. Malutki Bóg, którego można uściskać w objęciach i pokryć całusami. Cieplutki Bóg, który się uśmiecha i oddycha, Bóg, którego można dotknąć i który żyje.” Metropolita przytoczył słowa, które anonimowa kobieta wypowiedziała do Jezusa na temat Maryi: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. Lecz On rzekł: Owszem, ale również błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je.”

Ona, Maryja, słuchała Bożego słowa i była mu posłuszna. Podczas zwiastowania, powiedziała: „Tak” (…) Elżbieta zawołała, patrząc na Maryję: „Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” – akcentował metropolita krakowski.

Ksiądz arcybiskup zwrócił uwagę, że Maryja uważnie słuchała Bożego głosu i rozważała wszystkie sprawy w swoim sercu. Przygotowało Ją to do wydarzeń spod krzyża, kiedy Chrystus wypowiedział swój testament: „Oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja.”

W ten sposób stała się Matką Kościoła. Błogosławiona. I to błogosławieństwo dla Jej cielesności matczynej, dla Jej serca, które ciągle zachowywało słowa Syna, doprowadziło Ją do najwyższej chwały – mówił ks. abp Marek Jędraszewski.

Kończąc homilię, metropolita przypomniał, że Maryja w Kanie Galilejskiej mówiła: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”, stawiając tym samym przez Kościołem obowiązek przestrzegania i głoszenia Ewangelii.

To wszystko jest źródłem nadziei dla nas, że – wsłuchując się w głos Chrystusa i wprowadzając w naszą codzienność Ewangelię – odniosą się kiedyś także i do nas słowa, które Ona wypowiadała – „Gdzież jest, o śmierci twoje zwycięstwo? Gdzież jest, o śmierci, twój oścień?” – podkreślał duchowny.

Po skończonej Eucharystii, ksiądz arcybiskup przywołał słowa Jana Pawła II z 1980 roku, które Ojciec Święty wygłosił w siedzibie UNESCO. Papież zaznaczył wtedy, że przyszłość człowieka zależy od kultury.

Możemy dziś spotykać się z tym wielowiekowym dziedzictwem nie tylko po to, by zaspokoić własną ciekawość, wkraczając w te przestrzenie, które są dla większości zamknięte. Mając możliwość spotkania się z tymi dziełami, dostajemy równocześnie możliwość wejścia w próbę spotkania się z tymi, którzy je tworzyli (…) Obcując z tym wszystkim, co związane jest z kulturą chrześcijańską, chcemy siebie uwznioślić, aby być bardziej ludźmi w świecie, który tak często degraduje siebie i ludzką godność – mówił metropolita krakowski.

***

Sanktuarium w Mogile jest najstarszym i najsłynniejszym w Polsce ośrodkiem kultu Pana Jezusa Ukrzyżowanego. Cysterskie opactwo w Mogile powstało w XIII wieku. Kult tutejszego wizerunku Jezusa na krzyżu sięga j czasów króla Kazimierza Wielkiego. Wizerunek Ukrzyżowanego nazywany jest „łaskami słynącym”, o czym świadczą liczne wpisy do sanktuaryjnych ksiąg i wota zostawiane przy krzyżu.

Festiwal Cracovia Sacra chodzi w skład projektu  „Krakowskie Noce”. Tegoroczna edycja  dedykowana jest ogrodom i wirydarzom klasztornym, czyli terenom, które na co dzień nie są tak łatwo dostępne i niejednokrotnie objęte klasztorną regułą. Program wydarzenia można znaleźć na stronie: https://diecezja.pl/wydarzenia/msza-sw-na-inauguracje-nocy-cracovia-sacra-2019/.

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska

drukuj