Ks. abp Jędraszewski rozpoczął „Dialogi u św. Anny”

„Dialogi u św. Anny”, czyli cykl comiesięcznych spotkań podczas których ks. abp. Marek Jędraszewski odpowiada na pytania dotyczące chrześcijańskiej wiary i moralności, rozpoczęły się w czwartek w kolegiacie św. Anny w Krakowie.

„Spotkania potrwają co najmniej do końca roku, będą kontynuowane jeżeli będziemy widzieć zainteresowanie nimi” – powiedział PAP rzecznik archidiecezji krakowskiej ks. Piotr Studnicki.

„Dialogi u św. Anny” będą się odbywać w czwarty czwartek miesiąca o godz. 20.15 (z wyjątkiem grudnia, kiedy ze względu na Boże Narodzenie spotkanie odbędzie się w drugi czwartek miesiąca), po Mszy św. Podczas wieczorów ks. abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, będzie podejmował tematy związane z rokiem liturgicznym i rocznicami obchodzonymi przez Kościół. Ma też odpowiadać na najciekawsze pytania nadesłane drogą e-mailową, a następnie na pytania zadanych przez uczestników. Pytania można nadesłać przez specjalny formularz dostępny na stronie kolegiata-anna.pl lub wrzucić do specjalnej skrzynki w kolegiacie św. Anny.

Podczas pierwszego spotkania, trwającego do późnych godzin wieczornych, kościół był wypełniony po brzegi. W dialogach z ks. abp. Jędraszewskim uczestniczyły osoby w różnym wieku, w tym wiele młodych. Tematem wieczoru była posługa kapłańska. Metropolita, zanim rozpoczął odpowiadać na pytania, mówił o swojej wizji kapłaństwa. Wspominał początki swojej biskupiej posługi, która rozpoczęła się 20 lat temu. Podkreślił, że jego biskupie hasło brzmi „Znać Chrystusa” i jest zaczerpnięte z listu św. Pawła.

Ksiądz arcybiskup odpowiadał na pytania, które napłynęły pocztą elektroniczną i pytania, które osobiście zadawali podczas wieczoru uczestnicy spotkania. Pytania dotyczyły nie tylko arcybiskupiej wizji Kościoła, sytuacji chrześcijan na świecie czy encyklik papieskich. Uczestników spotkania interesowało też życie osobiste metropolity, np. to jak wyglądał jego dom rodzinny, gdzie najbardziej lubi spędzać czas, jakie książki czyta, jakie filmy ogląda.

Ksiądz arcybiskup przyznał, że jego ulubionym miejscem są Tatry, że lubi czytać m.in. książki fachowe, że rzadko chodzi do kina, ale pamięta „Pasję” i że zdarza się mu oglądać serial „Ojciec Mateusz”. Mówiąc o domu rodzinnym szczególnie ciepło wspominał rodziców. Powiedział, że „jak zabraknie matki, to dom się kończy”.

Pytany o duchownych, którzy żyją ponad stan, odpowiedział, że zna biskupów mieszkających bardzo skromnie, ale i zna mieszkających w pałacach. Bogactwa Kościoła wynikają – według księdza arcybiskupa – z dziedzictwa Kościoła, z historii i tradycji. Jan Paweł II – mówił metropolita – żył bardzo skromnie, mimo że mieszkał w pałacach apostolskich. Podkreślił także, że ubodzy ludzie są skarbem Kościoła, a słowo „ubogi” oznacza tego, który jest u Boga, blisko Boga.

Wśród trudnych pytań znalazło się też m.in. to o 500-rocznicę reformacji. Arcybiskup stwierdził, że „nie jest to żaden powód do świętowania”. „Rok 1517, początek reformacji, to jedno z najbardziej tragicznych wydarzeń Kościoła – podziału Kościoła” – powiedział ks. abp Jędraszewski i wyjaśnił, że reformacja rozpoczęła odchodzenie Europy od chrześcijaństwa. Dodał, że reforma Kościoła w renesansie była potrzebna, ale powinna się dokonywać z błogosławieństwem papieża. Zdaniem metropolity teraz, kiedy mamy do czynienia z chrześcijanofobią, wspólnoty chrześcijańskie powinny się łączyć.

W kwietniu tematem przewodnim „Dialogów” będzie Boże Miłosierdzie, w maju – objawienia fatimskie, a w czerwcu – posługa św. Brata Alberta. Po wakacyjnej przerwie, we wrześniu tematem spotkania będzie katecheza, w październiku – ekumenizm, w listopadzie – śmierć, a w grudniu – rodzina.

„Dialogi” odbywają się w kolegiacie św. Anny, ponieważ – jak przypomniał proboszcz parafii św. Anny ks. prof. Tadeusz Panuś – to tę świątynię Karol Wojtyła nazwał „akademickim sanktuarium”, a jako papież mówił, że w niej „wiedza i mądrość szuka przymierza ze świętością”.

Kościół św. Anny znajduje się w sąsiedztwie Collegium Maius i Collegium Novum i jest kolegiatą akademicką Uniwersytetu Jagiellońskiego. To tutaj odbywają się najważniejsze Msze św. uniwersyteckiej społeczności. Najstarsze wzmianki o kolegiacie pochodzą z II poł. XIV w.

„Dialogi u św. Anny” będą transmitowane na żywo przez nowohuckie.pl. Relacja ze spotkań będzie dostępna na stronie franciszkańska3.pl.

Krakowskie „Dialogi u św. Anny” nawiązują do „Dialogów w Katedrze” rozpoczętych przez ks. abp. Jędraszewskiego w Łodzi w związku z Rokiem Wiary i kontynuowanych przez niego do zakończenia posługi metropolity archidiecezji łódzkiej.

PAP/RIRM

drukuj