fot. pixabay.com

KEP apeluje o poszanowanie niedzieli jako dnia wolnego od pracy

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ks. abp Stanisław Gądecki, a także przewodniczący Duszpasterstwa KEP, ks. abp Wiktor Skworc, apelują o poszanowanie niedzieli jako dnia wolnego od pracy.

Dekret ustanawiający niedzielę dniem świątecznym wydał 1700 lat temu cesarz Konstantyn I Wielki. W rocznicę tego wydarzenia przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ks. abp Stanisław Gądecki, a także przewodniczący Duszpasterstwa KEP, ks. abp Wiktor Skworc, wystosowali apel o poszanowanie niedzieli jako dnia wolnego od pracy.

„Uwolnienie tego dnia od obowiązku pracy przyczyniło się do tego, że z biegiem czasu powszechnie świętowano to zbawcze wydarzenie, co w efekcie przyniosło zasadę świętowania niedzieli jako dnia Boga i człowieka” – zaznaczyli duchowni.

Pasterze Kościoła przypomnieli słowa Jana Pawła II, który w swoim liście o świętowaniu niedzieli pisał:

„Mamy obowiązek tak działać, aby wszyscy mogli zaznać wolności, odpoczynku i odprężenia, które są człowiekowi niezbędne ze względu na jego ludzką godność oraz związane z nią potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe i społeczne, trudne do zaspokojenia, jeśli nie jest zagwarantowany przynajmniej jeden dzień w tygodniu, dający wszystkim możliwość wspólnego odpoczynku i świętowania” – napisał w „Dies Domini” św. Jan Paweł II.

Księża biskupi ponowili również treści zawarte w „Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli” z dnia 20 stycznia 2015 roku. W nim zwracali się do władz, pracodawców, pracowników, parlamentarzystów i wszystkich ludzi dobrej woli o ochronę niedzieli jako Dnia Pańskiego.

„Nie możemy się godzić na dyktat różnych organizacji, korporacji zajmujących się handlem i dystrybucją towarów, które – kierując się wyłącznie zyskiem – nie biorą pod uwagę kosztów społecznych, jakie wynikają z niszczenia tkanki społecznej bez pozbawiania jej tego spoiwa, jakim jest wspólne przeżywanie czasu wolnego i świętowanie niedzieli przez rodziny i całe społeczeństwo, co powinno być trwałym elementem naszej kulturowej tożsamości” – napisano w „Apelu Kościołów w Polsce o poszanowanie i świętowanie niedzieli”.

Pasterze Kościoła przypomnieli także o trzecim Bożym przykazaniu: „Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Jak podkreślili, w życiu chrześcijan XXI wieku oznacza ono to samo, co w życiu pierwszych wspólnot chrześcijańskich, czyli     gromadzenie się w pierwszy dzień tygodnia – w niedzielę – na świętej Wieczerzy.

 

TV Trwam News

drukuj