Fot. Joanna Strzeżek

Kanada w obronie Telewizji Trwam

W  sobotę z rodakami solidaryzowała się Polonia w Toronto. Przed Konsulatem Generalnym RP  odbyła  się już trzecia w Kanadzie manifestacja w obronie Telewizji Trwam.

– Proszę Państwa spotykamy się tutaj po raz kolejny. Przez ulice polskich miast przeszły miliony demonstrujących ludzi, mimo to pozytywnej decyzji wciąż nie ma. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta, otóż ludzie którzy rządza Polską, którzy na co dzień mają pełne usta haseł „ Wolność, demokracja, tolerancja” odnoszą te hasła wyłącznie do siebie. Dla tych, którzy myślą inaczej i dla tych, którzy są spoza układu on maja inwigilację, dyskryminację, nękanie przez zależne sądy. Dlatego nie oddamy Wam Telewizji Trwam, nie oddamy Wam Polski! – powiedział Andrzej Kumor, redaktor naczelny polonijnego tygodnika Goniec.

Na miejscu odczytano też petycję skierowaną do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka o przyznanie Telewizji Trwam miejsca na cyfrowym multipleksie.

„Arbitralna odmowa miejsca na multipleksie dla Telewizji Trwam jaką zadekretowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest w naszej ocenie przejawem niechęci i dyskryminacji wobec katolików w Polsce. Jest przejawem braku zrozumienia dla potrzeb Polonii w świecie (…). Nasza walka o sprawiedliwe, należne TV TRWAM miejsce na multipleksie symbolicznie nawiązuje do Monte Cassino. I dziś, wykorzystując wszelkie, demokratyczne środki będziemy walczyć o TV TRWAM aż do zwycięstwa. Tak nam dopomóż Bóg” – napisano w petycji.

Solidarność z protestującymi w obronie Telewizji Trwam w Warszawie wyrazi w niedzielę również Polonia w Paryżu oraz mieszkańcy  Włodawy.

Cały czas trwa także akcja zbierania podpisów do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W biurze Radia Maryja w Toruniu policzono już 2 mln 486 tys. 417 kopii podpisów.

 

* * *

 

 

P E T Y C J A

 

My Polacy, mieszkańcy Kanady, zgromadzeni pod Konsulatem Generalnym RP w Toronto w dniu 18 maja 2013, w 69 rocznicę Bitwy pod Monte Cassino domagamy się natychmiastowego przyznania miejsca na multipleksie dla Telewizji Trwam. W tym żądaniu solidaryzujemy się z ponad dwoma milionami rodaków, jacy złożyli już swe podpisy pod petycją do KRRiT domagając się sprawiedliwości dla TV TRWAM.

Jednoczymy się także z uczestnikami demonstracji poparcia dla tej telewizji jakie przeszły już w ponad 150 miastach Polski i świata i z tymi, którzy w niedzielę 19 maja wyruszą na kolejny taki marsz w Warszawie W niedawnym procesie koncesyjnym TV TRWAM mimo spełniania wszystkich wymaganych prawem warunków, a także mimo prawie dziesięcioletniego doświadczenia jako nadawca telewizyjny, została wykluczona i pozbawiona dostępu do możliwości nadawania naziemnego w technice cyfrowej.

W tym samym czasie szeroko otwarto takie możliwości przed podmiotami, które nie spełniały wszystkich przepisanych prawem warunków, a niektóre z nich nie były wcześniej nadawcami telewizyjnymi. Obecnie docierające skąpo do opinii publicznej informacje na temat kolejnego procesu przyznawania koncesji a także owiane mgłą tajemnicy i manipulacji działania KRRiTV jak choćby przeprowadzanie fikcyjnych „konsultacji społecznych” w sprawie obsadzenia miejsc na multipleksie, nie rozwiewają wielkich wątpliwości, czy aby wspomniane procedury prowadzone były uczciwie i obiektywnie. Sytuacja taka budzi nasz niepokój i sprzeciw, ponieważ ogromna grupa widzów została pozbawiona możliwości swobodnego odbioru TV TRWAM.

W znacznym stopniu zawężono różnorodność oferty programowej programów nadawanych przez multipleks, a tym samym rażąco ograniczono wolność wyboru odbiorcom programów telewizyjnych. Nie może być przyzwolenia na administracyjne ograniczenia dostępu do treści, jakie nie tylko nie są prawnie zakazane, ale prawo swobodnego dostępu do nich gwarantuje Konstytucja RP oraz Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela ONZ. Arbitralna odmowa miejsca na multipleksie dla TV TRWAM, jaką zadekretowała KRRiT, jest w naszej ocenie przejawem niechęci i dyskryminacji wobec katolików w Polsce. Jest przejawem braku zrozumienia dla potrzeb Polonii w świecie. Dlatego stanowczo domagamy się:

 

1. Natychmiastowego przyznania miejsca na multipleksie dla TV TRWAM

2. Wyznaczania przez KRRiTV jasnych i przejrzystych procedur i kryteriów przyznawania koncesji na multipleks oraz stosowania się do nich

3. Odstąpienia od kierowania się w działaniach KRRiTV jakimikolwiek uprzedzeniami na tle ideologicznym i religijnym.

4. Podejmowania przez KRRiTV działań zgodnych z duchem i literą polskiego prawa, czyli działań dla dobra ogółu Polaków mieszkających w Polsce i po za jej granicami, nie zaś partykularnych interesów partii lub koterii.

Nasza walka o sprawiedliwie należne TV TRWAM miejsce na multipleksie, symbolicznie nawiązuje do Monte Cassino. I dziś, wykorzystując wszelkie demokratyczne środki będziemy walczyć o TV TRWAM aż do zwycięstwa. Tak nam dopomóż Bóg.

 

 

 

RIRM

 

drukuj