Hiszpania: Episkopat zaniepokojony zapowiadanymi zmianami dot. lekcji religii

Hiszpański episkopat wyraził zaniepokojenie zapowiedziami tamtejszego rządu, który chce m.in. zmienić status lekcji religii, wstrzymać pomoc dla szkół oraz wypowiedzieć umowy ze Stolicą Apostolską.

Nowy rząd to kolejne zmiany w edukacji. Według zapowiedzi minister edukacji Isabeli Celaá, lekcja religii nie będzie miała żadnego przedmiotu alternatywnego. Zostanie wprowadzony obowiązkowy przedmiot “wartości cywilnych i etycznych”. Ponadto ocena z religii nie będzie brana pod uwagę przy podliczaniu średniej. Państwo zamierza cofnąć także pomoc dla tzw. szkół concertadas, czyli prywatnych szkół subsydiowanych przez państwo. Należą one głównie do Kościoła, a uczy się w nich ok. 30 proc. uczniów.

Księża biskupi wyrażają swój niepokój tymi zapowiedziami i uważają za konieczne “przypomnienie prawa do wolności religijnej i edukacji. Są to niezbywalne prawa osoby ludzkiej, zawarte w konstytucji oraz w traktatach międzynarodowych” – czytamy w komunikacie.

Rodzice mają prawo do wyboru edukacji swoich dzieci.

“System edukacyjny, który obejmuje szkołę publiczną, subsydialną i prywatną, jest systemem skonsolidowanych w naszym porządku, który szanuje wolność wyboru przez rodziców” – wskazują.

Lekcja religii powinna mieć swoje właściwe miejsce w systemie edukacyjnym.

“Jest konieczna dla integralnej formacji osoby, zgodnie z wolną decyzją rodziców, i nie może zostać zastąpiona przez etykę państwa narzuconą przez władze publiczne” – podkreślają księża biskupi.

o. Marek Raczkiewicz CSsR/RIRM

drukuj