Wpisy

Rozpoczęła się jesienna sesja plenarna episkopatu Hiszpanii

Konferencja Episkopatu Hiszpanii rozpoczęła swoją jesienną sesję plenarną. Biskupi zajmą się m. in. nowymi statutami Konferencji, programem duszpasterskim na lata 2021-2025 oraz budżetem na przyszły rok. Ks. kard. Ricardo Blázquez, przewodniczący Episkopatu, wyraził zaniepokojenie z powodu panującej sytuacji politycznej w kraju.

Przewodniczący Episkopatu w Londynie: Dziękujemy Bogu za pracę duszpasterską rektorów, księży diecezjalnych i zakonnych, zakonnic i wiernych świeckich

Dziękujemy Panu Bogu za pracę duszpasterską kolejnych rektorów i księży diecezjalnych i zakonnych, za pracę zakonnic i wiernych świeckich. Za tych, którzy służyli polskim żołnierzom w okresie i po II wojnie światowej – powiedział ks. abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w homilii Mszy św. dziękczynnej w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej i św. Kazimierza w Londynie z okazji 125-lecia Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

W miłości i w prawdzie – stanowisko Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego

Kolejny już raz pragniemy wyrazić naszą szczerą wolę kontynuowania dialogu i pragnienie jeszcze głębszego pojednania między naszymi Kościołami. Ufamy, iż nasze Kościoły w niedługim czasie będą mogły wspólnie ogłosić papieża Polaka patronem naszego pojednania – czytamy w stanowisku Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski i Zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego na temat woli pogłębiania dialogu i pragnienia głębszego pojednania. Dokument został podpisany podczas spotkania Rady Biskupów Diecezjalnych, 27 sierpnia 2019 r. na Jasnej Górze.

Episkopat Ukrainy wyraża solidarność z ks. abp. M. Jędraszewskim

„My, Pasterze ukraińskiej ziemi, przez wiele lat doświadczaliśmy i do dziś doświadczamy niszczących skutków ideologii komunistycznej, która doprowadziła wiele ludzkich istnień do duchowego zniszczenia, a która podobnie jak ideologia gender przybierała maskę walki o równość (…) W imieniu Pasterzy rzymskokatolickiego Kościoła ukraińskiej ziemi pragnę wyrazić Drogiemu Księdzu Arcybiskupowi naszą braterską solidarność, wsparcie oraz nade wszystko zapewnić Go o naszej modlitwie! ” – napisał w liście do ks. abp. Marka Jędraszewskiego ks. bp Bronisław Biernacki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Ukrainy. To kolejny, po Czechach, Słowacji i Węgrzech, Episkopat, który złożył podziękowania i wyrazy solidarności metropolicie krakowskiemu i wiceprzewodniczącemu Konferencji Episkopatu Polski za niezłomne i odważne głoszenie Ewangelii.

List Przewodniczącego Episkopatu Węgier do Przewodniczącego Episkopatu Polski z wyrazami wsparcia dla ks. abp. M. Jędraszewskiego

Pragniemy również i my wyrazić za pomocą tego listu naszą solidarność i nasze braterskie wsparcie – napisał ks. bp András Veres, przewodniczący Konferencji Episkopatu Węgier, w liście do ks. abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. abp Marek Jędraszewski – obrońca cywilizacji życia

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Stanisław Gądecki staje w obronie ks. abp. Marka Jędraszewskiego. Fala krytyki, jaka spadła na metropolitę krakowskiego, świadczy o zakorzenionym w pewnych środowiskach totalitaryzmie światopoglądowym. Atak na ks. abp. Marka Jędraszewskiego to próba usunięcia poza sferę wolności ludzi myślących inaczej – czytamy w liście przewodniczącego KEP.

Przewodniczący Episkopatu o LGBT+: szacunek do osób nie może prowadzić do akceptacji ideologii

Szacunek dla konkretnych osób nie może jednak prowadzić do akceptacji ideologii, która stawia sobie za cel przeprowadzenie rewolucji w zakresie społecznych obyczajów i międzyosobowych relacji. „Ta rewolucja w obyczajach i moralności – podkreśla papież Franciszek – często wymachuje «flagą wolności», ale w rzeczywistości przyniosła dewastację duchową i materialną niezliczonym ludzkim istotom, szczególnie najbardziej narażonym” (Watykan, 17.11.2014) – napisał abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski w oświadczeniu ws. LGBT+.

Życzenia Przewodniczącego Episkopatu dla ks. abp. J. Martyniaka z okazji 55-lecia kapłaństwa i 30-lecia sakry biskupiej

Dziękuję Księdzu Arcybiskupowi za gorliwe wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego oraz wytrwałą, konsekwentną, mądrą i roztropną postawę ucznia Jezusa, którego powołaniem jest realizowanie woli Bożej – napisał ks. abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, w życzeniach do ks. abp. Jana Martyniaka, arcybiskupa seniora archidiecezji przemysko-warszawskiej, z okazji 55. rocznicy święceń kapłańskich i 30. rocznicy święceń biskupich.

Przewodniczący Episkopatu o próbie zohydzenia chrześcijaństwa i Kościoła

Próba zohydzenia chrześcijaństwa i Kościoła, tak nierozerwalnie w dziejach związanego z Polską i polskością, ma na celu nie tylko osłabienie jego pozycji w społeczeństwie, ale także osłabienie ducha narodu. „Bez Chrystusa – mówił św. Jan Paweł II – nie można zrozumieć dziejów Polski” – napisał ks. abp Stanisław Gądecki, Przewodniczący KEP w wydanym 17 czerwca oświadczeniu w sprawie aktów nienawiści wobec katolików w Polsce.