fot. R.Sobkowicz / Nasz Dziennik

Gender na KUL?

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II od nowego roku akademickiego planuje cykl wykładów z pseudonaukowej i sprzecznej z nauczaniem Kościoła ideologii gender. Zajęcia miałyby się odbywać w Instytucie Filologii Polskiej.

O wyjaśnienie tej sprawy do rektora uczelni ks. prof. Antoniego Dębińskiego zwrócił się ks. bp Wiesław Mering, przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego.

W wystosowanym przez ks. bp Wiesława Meringa liście czytamy, że gender nie stanowi wykładni chrześcijańskiej antropologii i filozofii, a ideologia ta służy interesom grupy ludzi chcących narzucić wszystkim swoje chore wrażenia. Podkreśla, że ideologia gender ma na celu walkę z chrześcijaństwem w Europie i USA. [czytaj list]

– Ideologia gender jest tak sprzeczna z tym co o człowieku i o Bogu myśli chrześcijaństwo – bo to zawsze się łączy – że kojarzenie ideologii gender w jakimkolwiek sensie z uniwersytetem katolickim jest dla mnie bolesne. Bolesne dlatego, że sam jestem jego absolwentem. Tam uczyłem się mojego rozumienia chrześcijaństwa, tam spotykałem wielkich mistrzów mojej życiowej drogi zaczynając od ks. kard. Stefana Wyszyńskiego – powiedział dla Radia Maryja ks. bp Wiesław Mering.

Rektor KUL odpowiadając na pismo ks. bp. Meringa pisze, że „nie otwiera kierunku pod nazwą „Gender studies”. Zgodnie z katolickim charakterem uczelni, podejmujemy badania naukowe nad współczesnymi zjawiskami kulturowymi, a wśród nich także badania nad ideologią „gender”. Wyniki tych badań prezentowane są w ramach konferencji naukowych i wykładów monograficznych” – tłumaczy w specjalnie wydanym oświadczeniu rektor KUL. Odpowiedzi udzielił także Instytut Filologii Polskiej KUL.

Oświadczenie Rektora KUL – czytaj

Oświadczenie Instytutu Filologii Polskiej KUL – czytaj

– W tym oświadczeniu Instytutu Filologii Polskiej pisze, że trzeba humanistę uczyć zdolności do podjęcia odpowiedzialnej dyskusji ze zwolennikami poglądów, które nie znajdują jego aprobaty. – Nie mam nic przeciw temu, żeby uczyć rozmawiać. Sam jestem gotów i rozmawiałem w życiu z najrozmaitszymi ludźmi; ale nie wolno sprawiać wrażenia, że pogląd przeciwnika Kościoła jest mi bliższy, niż pogląd Ewangelii, bo wtedy stajemy się jak te uniwersytety amerykańskie, które aborcjoniście jakim jest prezydent USA wręczają swoje wyrazy uznania, dyplomy, tytuły itd. – powiedział ks. bp Wiesław Mering.

Nowy kierunek studiów na KUL powstaje we współpracy z Ośrodkiem Brama Grodzka – Teatr NN promowanym przez środowiska związane z „Gazetą Wyborczą” czy kręgami „Krytyki Politycznej”. Znany jest również z promowania homoseksualizmu i feminizmu.

RIRM

drukuj