Ewangelia

II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę».

A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».

I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

J 20, 19-31

* * *

Słowo Boże dzisiejszej II Niedzieli Wielkiej Nocy zachęca nas do wyśpiewania radosnej i pełnej wdzięczności pieśni: „Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny!”. Bóg w swoim przeogromnym miłosierdziu dał nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, „który za nas umarł i zmartwychwstał”. Rzeczywiście, na Drzewie Krzyża narodziły się ikony Bożego miłosierdzia: Kościół i Matka Kościoła, miłość przebaczająca i sakramenty.

Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących.

Wylanie Bożego Ducha na tych, co pierwsi uwierzyli, prowadzi do cudów, natchnionego świadectwa słowem i życiem, czyli do wzajemnej troski o innych i dzielenia się dobrami z wszystkimi potrzebującymi (miłość miłosierna). Jedność w wyznawaniu wiary i wzajemna miłość stanowiły i nadal stanowią fundament misji Kościoła w świecie. Kościół zbudowany na apostolskim „świadectwie zmartwychwstania” prowadzi nieprzerwaną działalność Zmartwychwstałego.

Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny.

Pieśń dziękczynna zwycięskiego króla i narodu staje się pieśnią ludzi wierzących, sprawiedliwych i pokornych, bo jedynie „sprawiedliwi” mogą wejść do domu samego Boga. Oni wiedzą, że to wszystko, co posiadają i co zdobyli, pochodzi z czystego i niewyczerpalnego źródła Bożego miłosierdzia. Jezus Chrystus, „kamień odrzucony przez budujących” domy i swoje życie na piasku ideologii, dla wierzących stał się fundamentem życia z wiary: Drogą, Prawdą i Życiem.

Duch daje świadectwo: bo Duch jest prawdą.

Prawda wiary zwycięża świat w bólach, cierpieniach i prześladowaniach. Nie ma wiary anonimowej, abstrakcyjnej, ogólnej czy czysto teoretycznej. „Zwycięstwem, które zwyciężyło świat, jest nasza wiara”. Zwycięstwo nad „światem” i jego logiką zostało odniesione w chwili nawrócenia pierwszych wierzących, a obecnie dokonuje się w chwili mojego nawrócenia. Słowo Boże i „namaszczenie Duchem Świętym” jest źródłem każdego zwycięstwa nad złem, egoizmem i logiką świata, a tym samym bezpośrednim uczestnictwem w zwycięstwie Jezusa Chrystusa nad grzechem, śmiercią i mocą szatana.

Pan mój i Bóg mój!

Strach przed prześladowaniami i śmiercią zamyka nasze serca, umysły i domy przed bezlitosnymi intruzami, uzbrojonymi w kamień potępienia, bicz pogardy i miecz męczeńskiej śmierci. W pośrodku mroku strachu, paniki i niepewności człowieka oraz świata pojawia się zawsze Jezus – Światło świata. Pokój wam! Nie bójcie się! Jestem zawsze z wami!

„Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana”.

Przez zmartwychwstanie Jezusa to, co Boskie, nadprzyrodzone i wieczne, połączyło się na zawsze z tym, co ludzkie, ziemskie i czasowe. Przykład uczniów z Emaus, niewiernego Tomasza z dzisiejszej Ewangelii, wielu z nas i tylu milionów ludzi na całym świecie, przekonuje nas, że rzeczywistość wiary nie jest aktem automatycznym i jednostkowym doświadczeniem, lecz długofalowym i wieloetapowym procesem uwzględniającym zwątpienia, odejścia i oczywiście radosne odkrywanie całkowicie innej rzeczywistości, która ich i nas przerasta nowością treści i zakresem życiodajnego oddziaływania. Myślę, że w doświadczeniu wiary mojej, osobistej, dochodzi do czegoś, co można przyrównać do „przewrotu kopernikańskiego”. W jednej chwili zawala się nasz dobrze znany i uporządkowany świat, uważany dotychczas za jedynie możliwy i realny. Nowa i przekraczająca dotychczasowe wyobrażenia rzeczywistość Zmartwychwstałego staje się wielkim wyzwaniem dla zmysłów, rozumu i mentalności świata. Dotychczasowe filozofie, paradygmaty, przemyślne logiki, a zwłaszcza socjotechniki przekłamywania rzeczywistości, tracą swoją jedyną i niepodważalną obowiązywalność i pierwsze miejsce w mass mediach. „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Od tego momentu tylko Ewangelia Zmartwychwstania staje się najważniejszą, najradośniejszą i prawdziwie Dobrą Nowiną, która przemieniła i wciąż przemienia ludzi i świat.

„Widzieliśmy Pana!”.

Tak, myśmy Go widzieli i „pokazał” nam Swoje przebite ręce i Swój przebity bok. Nie ma żadnych wątpliwości: to On, nasz Pan i Mistrz. Lecz wielu z nas, tak jak Tomasz, stawia Bogu swoje wymagania czy kryteria wiary: „jeżeli nie zobaczę”, „jeżeli nie włożę mojego brudnego palucha”, „jeżeli nie zobaczę cudu w Lourdes, Fatimie, Rzymie…” – nie uwierzę. I masz rację! Wtedy wiara jest i będzie zawsze na twoją, małą i doniczkową miarę. Ale wszystko się zmieni, kiedy On sam przyjdzie do mnie i do ciebie. Bo wiara to nie „jakaś nauka”, opinia, przekonanie czy kalkulacja matematyczno-fizyczna, lecz spotkanie z Osobą. „Podnieś tutaj swój palec i zobacz”.

Bóg i prawdziwa wiara nie boją się żadnej konfrontacji.

Tomasz nie sprawdzał już „swojej wiary” na miarę dotyku swojego palca czy ręki. „Pan mój i Bóg mój!” Wszystkie wątpliwości przestały istnieć w obliczu Osoby, której zawierzył, za którą poszedł i za którą wkrótce umrze męczeńską śmiercią na kontynencie indyjskim.

Dzisiejsza Ewangelia mówi również o nas: „Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”. Tak, myśmy uwierzyli, najpierw naszym kochanym dziadkom i rodzicom, którzy na co dzień pokazywali nam Boga. Potem naszym katechetom, wychowawcom i wspaniałym świadkom wiary, takim jak: Jan Paweł II, Maksymilian M. Kolbe, Jerzy Popiełuszko, Faustyna Kowalska.

Ewangelia Miłosierdzia przekonuje najszybciej i najbardziej.

Wie o tym doskonale papież Franciszek, ogłaszając 13 marca br. nadzwyczajny czas łaski dla Kościoła i świata. Oficjalne i uroczyste ogłoszenie Nadzwyczajnego Roku Świętego – Jubileuszu Miłosierdzia (Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny – Łk 6, 36) odbędzie się dzisiaj w Niedzielę Miłosierdzia podczas uroczystości wprowadzonej przez św. Jana Pawła II. Papież Franciszek, stojąc przed Drzwiami Świętymi w Bazylice św. Piotra na Watykanie, ogłosi oficjalnie Bullę ustanawiającą Rok Święty. „Potrzeba dziś miłosierdzia i istotnym jest, aby wierni świeccy żyli nim i zanieśli je do różnych sfer społecznych. Naprzód! Przeżywamy czas miłosierdzia” (Angelus, 11.01.2015).

Autor: o. Edmund Kowalski CSsR – Profesor nadzwyczajny Istituto Superiore di Teologia Morale (antropologia filozoficzna – specjalność bioetyka), Accademia Alfonsiana – Rzym

Źródło: slowo.redemptor.pl

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl