fot. pixabay.com

Episkopat Hiszpanii zachęca do spisania testamentu życiowego, aby chronić się przed eutanazją

Hiszpańscy księża biskupi zachęcają do sporządzenia testamentu życiowego, aby chronić się przed eutanazją. 17 grudnia ubiegłego roku izba niższa parlamentu przyjęła ustawę o eutanazji, co wywołało duży niepokój w społeczeństwie. Ustawa ma być jeszcze przyjęta przez Senat, ale uważa się, że jest to zwykła formalność.

Wielu lekarzy i specjalistów obawia się, że chorzy zostaną pozbawieni opieki paliatywnej, a eutanazja zostanie zastosowana bezkrytycznie. Ich zdaniem ustawa jest niejasna i nie chroni praw chorego, zwłaszcza osób nieprzytomnych czy posiadających np. zespół Downa. Kto ostatecznie podejmie decyzję o eutanazji?

Aby chronić pacjentów, którzy obawiają się, że określone terapie czy eutanazja zostaną zastosowane bez ich zgody, Konferencja Episkopatu Hiszpanii zachęca do spisania testamentu życiowego. W tym celu opublikowała specjalny przewodnik, w którym wyjaśnia na czym on polega, jaki jest jego sens i jak go przygotować, aby spełniał wymogi prawa. Księża biskupi przypominają, że „ustawa o eutanazji stanowi, że nie może być ona zastosowana w przypadku, gdy dana osoba podpisała wcześniej dokument z rozporządzeniami, testament życiowy, dyspozycje lub inne prawnie uznane dokumenty”. Ważne jest, aby taki dokument został oficjalnie zarejestrowany. Testament życiowy pozwoli na „uniknięcie naruszenia godności i wolności osoby ubezwłasnowolnionej, a tym grozi ustawa o eutanazji”.

Biskupi apelują o utworzenie „prawdziwego sojuszu terapeutycznego pomiędzy kompetentnym lekarzem, członkami rodziny lub innymi przedstawicielami, aby zhumanizować proces śmierci poprzez pomoc materialną i duchową”.

o. Marek Raczkiewicz CSsR/radiomaryja.pl

drukuj