Eliminowanie świętości to ateizacja Państwa

O odpowiedzialność za Polskę apelował ks. abp Wacław Depo w homilii podczas uroczystości Wniebowzięcia NMP na Jasnej Górze. Stwierdził, że niedopuszczanie wymiaru świętości do życia społecznego i państwowego jest ateizowaniem Państwa

 

Metropolita częstochowski zachęcał do korzystania z wciąż aktualnego programu, jaki pozostawił nam ks. kard. Stefan Wyszyński, w 1980 r.  Ks. abp Wacław Depo przypomniał kilka postulatów Prymasa Tysiąclecia: zaprzestanie zaprogramowanej, choć ukrytej laicyzacji społeczeństwa, bez odnoszenia życia ludzkiego do Boga oraz uznania prawa Kościoła do wypełniania jego zadań ewangelizacyjnych w sferze publicznej i społecznej. Tę myśl – jak powiedział ks. abp Wacław Depo – pogłębił Ojciec Św. JPII w 1991 r.

 

„Postulat neutralności światopoglądowej jest słuszny w tym zakresie, że państwo powinno chronić wolność sumienia i wyznania wszystkich obywateli, ale postulat aby do życia społecznego i państwowego w żaden sposób nie dopuszczać wymiaru świętości jest postulatem ateizowania państwa i niewiele ma wspólnego ze światopoglądową neutralnością”- powiedział ks. abp Wacław Depo

 

Ks. abp Wacław Depo przypomniał  o ważnym zadaniu – obronie życia nienarodzonych. W tym kontekście mówił o fundamencie istnienia Narodu, jakim jest rodzina. To rodzinie należy zapewnić należne warunki egzystencji – apelował metropolita częstochowski.

 

 „Jak boleśnie te postulaty powracają i są niezrealizowane chociażby poprzez prawie przymusową emigrację zewnętrzną i wewnętrzną całych wspólnot rodzinnych, czy też uchwalanie praw, które w imię tolerancji zatracają granice praw natury zgodnych z zamysłem Boga. Dzisiaj, w uroczystość Wniebowzięcia Maryi, dźwigamy program nowej ewangelizacji, nowego przylgnięcia do Chrystusa za wstawiennictwem Maryi” -powiedział ks. abp Wacław Depo.

 

Ks. abp podczas homilii mówił o dogmacie Wniebowzięcia NMP. Przypomniał, że uroczystość ta wpisuje się w ważne sierpniowe rocznice. Wymienił m.in. Cud nad Wisłą, Powstanie Warszawskie, męczeńską śmierć św. Maksymiliana Marii Kolbego i Solidarność lat 80-tych. W tym czasie – jest stwierdził – muszą powracać podstawowe pytania o sens życia i o nasz udział w tajemnicy Kościoła jako wspólnego domu; pytania o wartość zmagań i ofiar.

 

„Dlatego, nie możemy się zgodzić na drwinę i ośmieszanie tych rocznic, jakoby Polacy kochali tylko swoje klęski i nieudane zrywy powstańcze. Jest to bowiem jawna niesprawiedliwość, która powoduje zanik uczuć wyższych, ofiarności i źle służy przyszłości Narodu”– powiedział ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

 

Sumie Pontyfikalnej, której przewodniczył Prymas Polski ks. abp Józef Kowalczyk uczestniczyły dziesiątki tysięcy pielgrzymów z różnych zakątków kraju i świata. w uroczystościach Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze wzięły udział dziesiątki tysięcy pielgrzymów. To właśnie tam – do Duchowej Stolicy Polski – prowadziły szlaki, którymi z różnych zakątków kraju i świata kroczyli pątnicy.

 

W tegorocznym sezonie pielgrzymkowym, do 14 sierpnia na Jasną Górę przybyło 169 pielgrzymek pieszych, w których swoje intencje niosło ponad 100 tysięcy pątników.

 

Homilia ks. bp. Wacława Depo:


Pobierz Pobierz

 

RIRM

drukuj