„Dzisiaj nasza radość i wdzięczność są jeszcze większe”

Słowo ks. kard. Stanisława Dziwisza wygłoszone w czasie Mszy dziękczynnej za kanonizację Jana XXIII i Jana Pawła II sprawowanej pod przewodnictwem ks. kard. Angelo Comastriego.


Pobierz Pobierz

1. Trzy lata temu, 2 maja, nazajutrz po beatyfikacji Papieża Jana Pawła II, również na Placu św. Piotra sprawowaliśmy dziękczynną Eucharystię za dar otrzymany od Kościoła w osobie nowego Błogosławionego.
Dzisiaj nasza radość i wdzięczność są jeszcze większe. Wczoraj w poczet świętych zostali wpisani dwaj Błogosławieni papieże. Pierwszym jest Jan XXXIII, syn ziemi włoskiej, który zasłużył sobie na miano Papieża dobroci. To on był tym, który pół wieku temu zwołał Sobór watykański II. Drugim nowym świętym jest Jan Paweł II, syn polskiej ziemi, Papież Bożego Miłosierdzia, który konsekwentnie wprowadzał w życie postanowienia Soboru i wprowadził także Kościół w Trzecie Tysiąclecie wiary chrześcijańskiej.

2. Za ten podwójny dar dziękujemy Bogu. Dziękujemy za świadectwo, nadzwyczaj przejrzyste, miłości i służby tych dwóch pasterzy. W ich miłości i służbie wypełniła się obietnica dana przed wiekami przez Boga, i już spisana przez proroka Jeremiasza: „Dam wam pasterzy według mojego serca” (Jer 3, 15). Za ten podwójny dar dziękujemy z całego serca Ojcu Świętemu Franciszkowi. Dziękujemy mu, ponieważ już w pierwszym roku swojego Pontyfikatu podjął decyzję o kanonizacji swoich Poprzedników, ustalając jej datę w niedzielę Bożego Miłosierdzia. Dziękujemy również Papieżowi Benedyktowi XVI, który tak wiele zrobił dla tej tak ważnej sprawy dla całego Kościoła.

3. W imieniu wszystkich tu obecnych, a szczególnie w imieniu Episkopatu Włoch, jak również Polski, dziękuję Stolicy Świętej, szczególnie Kongregacji ds. Świętych. Dziękuję Gubernatoratowi państwa Watykan z jego prezydentem kard. Giuseppe Bertello. Dziękuję Prefekturze Domu Papieskiego i Biurowi Celebracji watykańskich Ojca Świętego. Dziękuję diecezji rzymskiej z jej Wikariuszem kard. Agostino Vallinim.
Dziękuję kard. Angelo Comastriemu, Archiprezbiterowi Bazyliki Watykańskiej, który przewodniczy dzisiaj naszej dziękczynnej Eucharystii. Eminencjo, bardzo dziękuję! Dziękujemy również jego współpracownikom.
Wyrażamy naszą wdzięczność władzom Rzymu za przygotowanie i przyjęcie tylu pielgrzymów przybyłych w tych dniach z całego świata, szczególnie z Włoch i z Polski.
W imieniu moich rodaków dziękuję dzisiaj Italii i wszystkim jej mieszkańcom za przyjęcie tak serdeczne przed wielu lat, Karola Wojtyłę, jako biskupa i Papieża, przybyłego do Rzymu z kraju dalekiego. Włochy stały się dla niego drugą Ojczyzna. Dzisiaj z pewnością Jan Paweł II błogosławi ją z wysoka, jak błogosławi także Polsce i całemu światu. W jego sercu znalazły miejsce wszystkie narody, kultury i języki.

4. Podobnie jak trzy lata temu, podczas beatyfikacji naszego wielkiego Rodaka, na tym Placu była wczoraj i jest dziś obecna cała Polska. Cieszymy się z obecności Pana Prezydenta i przedstawicieli najwyższych Władz Rzeczypospolitej Polskiej, a także licznych delegacji miast i regionów, instytucji i środowisk.
W blasku oficjalnie potwierdzonej świętości Jana Pawła II, radujemy się z tego daru. Radujemy się, że mamy w niebie wielkiego Orędownika naszych spraw. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dar staje się również zadaniem. Wszyscy bowiem powinniśmy dorastać do ideałów zapisanych w Ewangelii, ideałów realizowanych przez świętego Jana Pawła II.
Jako rodacy nowego Świętego, z całego serca dziękujemy Ojcu Świętemu Franciszkowi za wczorajszą kanonizację. Dziękujemy również Papieżowi Benedyktowi XVI. Dziękujemy Stolicy Apostolskiej, Diecezji Rzymskiej, a także Władzom Rzymu za przyjęcie tak licznej rzeszy pielgrzymów z Polski. Mamy wyjątkową okazję, by podziękować dziś całej Italii za miłość, jaką mieszkańcy tego pięknego kraju okazywali zawsze Janowi Pawłowi II. Droga jego życia zaczęła się w dalekiej Polsce, a dobiegła kresu na włoskiej ziemi.

Niech nas zjednoczy wspólna modlitwa, także w duchowej łączności z wszystkimi, którzy uczestniczą w niej w Polsce i w innych krajach dzięki transmisji radiowej i telewizyjnej.

5. Księże kardynale Archiprezbiterze, Księża kardynałowie, biskupi, kapłani koncelebrujący i wy wszyscy bracia i siostry, niech nas zjednoczy wspólna modlitwa i wdzięczność Bogu za otrzymany dar.

drukuj