Dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk DOKTOREM NAUK TEOLOGICZNYCH.

„To jedna z najlepszych prac, jakie czytałem” – powiedział promotor pracy doktorskiej dyrektora Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka, ks. prof. dr hab. teologii moralnej – Paweł Góralczyk.
Dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk „odpowiadał precyzyjnie, bez żadnego cienia wątpliwości” i w pełni wykazał apostolski wymiar tej katolickiej rozgłośni podkreślając role: Kościoła, świętości, ludzi świeckich, rodziny i patriotyzmu – stwierdził z kolei ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski – jeden z członków komisji.
Zgromadzeni na sali egzaminacyjnej oklaskami dziękowali za rewelacyjną obronę pracy doktorskiej i jej wynik.

Przy jednogłośnej ocenie, pełnego składu 11 osób, komisji egzaminacyjnej, dyrektor Radia Maryja o. Tadeusz Rydzyk
uzyskał stopień doktora nauk teologicznych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie. Obrona trwała ok. 40 minut, po czym zadawane były pytania, także z sali.
Następnie komisja egzaminacyjna przeprowadziła dyskusję i tajne głosowanie.
Decyzję, którą obecni na sali przyjęli gromkimi oklaskami ogłosił przewodniczący komisji, prodziekan UKSW – ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski. Oświadczył, że po obliczeniu kart do tajnego głosowania w
sprawie przyjęcia obrony pracy pt. „Apostolski wymiar Radia Maryja w świetle założeń ideowych i programowych. Studium z zakresu: teologia apostolstwa”, komisja jednogłośnie przyjęła rozprawę, jako doktorską i postanowiła wystąpić do Rady Wydziału Teologicznego UKSW o nadanie stopnia doktora nauk teologicznych w zakresie teologii moralnej. Rada zbierze się 26 października.
Jeden z członków komisji egzaminacyjnej, przewodniczący teologów moralistów w Polsce – ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski stwierdził, że nie było żadnych zastrzeżeń zarówno co do treści, jak i formy obrony, o. Tadeusz Rydzyk „odpowiadał precyzyjnie, bez żadnego cienia wątpliwości” – powiedział ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski.
Dodał, że było to „ogromne przeżycie”, gdyż dyrektor Radia Maryja w pełni wykazał apostolski wymiar tej katolickiej rozgłośni podkreślając role: Kościoła, świętości, ludzi świeckich, rodziny i patriotyzmu.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego może być zaszczycony, że był świadkiem obrony „jednego z największych synów Kościoła w Polsce” – podsumował, przewodniczący teologów moralistów w Polsce i członek komisji egzaminacyjnej – ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski.
Natomiast promotor pracy doktorskiej dyrektora Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka, ks. prof. dr hab. teologii moralnej – Paweł Góralczyk powiedział, że to jedna z najlepszych prac, jakie czytał. Wyraził także podziw dla ojca dyrektora i dodał, że to zaszczyt być promotorem tak wybitnej postaci.
Recenzentami pracy byli ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza i ojciec prof. dr hab. Jacek Salij z UKSW.
Na publiczną obronę pracy doktorskiej dyrektora Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka do Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przybyli licznie: profesorowie, grono naukowe uniwersytetu i nie tylko, przedstawiciele zarządu Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, jak również przyjaciele Radia Maryja z okolic Warszawy i różnych stron Polski.
Obecni byli także księża biskupi: z Łomży – ks. bp Stanisław Stefanek, z Drohiczyna – ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz, z Łodzi – ks. bp Adam Lepa i z Sandomierza – ks. bp Edward Frankowski, który zwrócił uwagę na znaczenie uzyskanego tytułu doktorskiego. Jak powiedział daje on teraz dyrektorowi rozgłośni „jeszcze większe możliwości pracy w mediach katolickich”. Podziękował o. Tadeuszowi Rydzykowi za podjęcie wyzwania obrony doktoratu i nazwał ją „rewelacyjną”.
Dyrektorowi Radia Maryja gratulacje składali przedstawiciele świata nauki i władz kościelnych.
Do rozgłośni cały czas napływają powinszowania.
Dyrektorowi Radia Maryja ojcu doktorowi nauk teologicznych Tadeuszowi Rydzykowi gratulujemy także my i cieszymy się z kolejnego tytułu naukowego.

Niektóre wypowiedzi gości uczestniczących w obronie pracy doktorskiej dyrektora Radia Maryja o. Tadeusza Rydzyka.

Ks. bp Edward Frankowski: „Rewelacyjna obrona wspaniałego naszego ojca dyrektora, który tak pięknie przedstawił pracę, a przede wszystkim odważył się w końcu na jej napisanie, o co bardzo prosiliśmy. Ojciec dyrektor bronił się przed tym doktoratem, a teraz w tej chwili jesteśmy świadkami wielkiego sukcesu i dziękujemy bardzo gorąco ojcu za to, co uczynił dla Polski dla radia. Teraz, doktorat daje mu jeszcze większe możliwości pracy w mediach katolickich. Dziękuję bardzo serdecznie.

Prof. dr hab. Jerzy Robert Nowak: „Przede wszystkim było to bardzo wzruszające spotkanie dlatego, że było bardzo wielu naukowców. Przewaga oczywiście duchownych, ale i świeckich. No i obrona była fenomenalna, recenzje też doskonałe. W czasie, gdy bywa tyle ataków na Radio Maryja tu było jednoznaczne zwycięstwo myśli, którą ojciec dyrektor nadaje Radiu Maryja. Ja się bardzo cieszę, że była taka atmosfera na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego. To jest ważne miedzy innymi dlatego, że jedną z części tego doktoratu była sprawa obrony Narodu, która zajmuje takie miejsce właśnie w Radiu Maryja, w tym co robi ojciec dyrektor i co jest ogromnie potrzebne. Polska jest ogromnie zagrożona i potrzebna jest mobilizacja wszystkich myślących i czujących po Polsku. Myślę, że dzięki temu doktoratowi ojciec dyrektor będzie mógł to robić jeszcze skuteczniej niż zwykle. Pozdrawiam gorąco, z Panem Bogiem.

Senator Czesław Ryszka: „Przede wszystkim bardzo się cieszę, że ojciec dyrektor jest teraz ojcem doktorem ponieważ zasłużył sobie na to swoją pracą, wieloletnia działalnością, a także swoją mądrością naukową, bo przecież to, co od lat mówi w Radiu Maryja, to jest także pewna mądrość teologiczna, która teraz zyskała swój wymiar także naukowy i komisja (Rada Wydziału) to doceniła. Myślę, że to także wielka radość dla słuchaczy Radia Maryja, że założyciel główny spirytus movens Radia Maryja w tej chwili ma także cenzus naukowy i będzie prowadził radio z jeszcze większą radością, optymizmem, nadzieją rozwijał swoje dzieła. Bardzo się cieszę, że w tym uczestniczyłem, że mogłem ojcu doktorowi – dyrektorowi osobiście pogratulować. Ta sala pełna entuzjazmu również świadczy o tym, że to było to bardzo ważne spotkanie i mam nadzieję, że ojca dyrektora te wszystkie radosne gratulacje, dobre słowa jeszcze bardziej uskrzydlą.

Małgorzata Lewicka

drukuj