fot. PAP/EPA

Biskupi są ważnym znakiem jedności Kościoła

Biskup jest ważnym znakiem jedności Kościoła; jest także darem dla wspólnot chrześcijańskich – podkreślał w czasie katechezy Ojciec Święty Franciszek. Jego Świątobliwość mówił także o potrzebie konieczności bycia z biskupem w „szczerej i głębokiej komunii”. Nie ma zdrowego Kościoła, jeśli wierni, diakoni i prezbiterzy nie są zjednoczeni z biskupem – akcentował Papież.

Ojciec Święty w czasie katechezy podkreślał, że wielkim darem dla wspólnoty chrześcijańskiej jest biskup. Zwracał uwagę, że w biskupie wspomaganym przez prezbiterów i diakonów uobecnia się sam Chrystus, który nadal otacza opieką swój Kościół, zapewniając swoją ochronę i przewodnictwo. Ten Kościół jest Świętą Matką, Kościołem Hierarchicznym – mówił Papież.

– Sakra biskupia nie jest zaszczytną funkcją. Jest posługą – tak tego chciał Jezus. W Kościele nie powinno być miejsca dla mentalności światowej. Mówi ona, że ten człowiek zrobił karierę kościelną, został biskupem. Kościół nie powinien być miejscem dla takiej mentalności. Biskupstwo jest służbą, a nie zaszczytem, żeby się pysznić. Bycie biskupem oznacza stawianie sobie zawsze przed oczy przykładu Jezusa, który jako Dobry Pasterz przyszedł nie po to, aby mu służono, ale aby służyć  i aby oddać swoje życie za owce – powiedział papież Franciszek.  

Jego Świątobliwość zauważył, że biskupi stanowią jedno kolegium, zgromadzone wokół papieża, który jest strażnikiem i gwarantem tej głębokiej komunii, na której tak bardzo zależało Jezusowi i Jego apostołom.

– Jakże jest to wspaniałe, kiedy biskupi wraz z papieżem wyrażają tę kolegialność! Doświadczyliśmy tego niedawno podczas zgromadzenia Synodu o rodzinie. Pomyślmy też o wszystkich biskupach rozproszonych po całym świecie, którzy mimo to, że żyją w różnych i odległych od siebie miejscach, kulturach, wrażliwościach i tradycjach czują się częścią jeden drugiego i stają się wyrazem głębokiej więzi w Chrystusie między swoimi wspólnotami – zaznaczył papież Franciszek.

Na zakończenie Ojciec Święty pozdrowił pielgrzymów. Do Polaków powiedział.

– Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Moi Drodzy, w najbliższą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodził szósty Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, który w tym roku jest poświęcony Syrii. Bądźcie bliscy braciom, którzy w tym kraju i w innych częściach świata cierpią z powodu bratobójczych wojen i przemocy. Niech dzięki waszej jedności w modlitwie i konkretnym gestom pomocy materialnej odczuwają troskliwą obecność i miłość Chrystusa. Niech Bóg wam błogosławi! – powiedział papież Franciszek.

TV Trwam News/RIRM

drukuj