Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry,

Zanim zakończy się ta uroczystość pragnę pozdrowić was wszystkich, przybyłych z Albanii i z krajów sąsiednich. Dziękuję za waszą obecność i za świadectwo waszej wiary.

W szczególności zwracam się do was młodzi! Zachęcam was do budowania waszego życia na Jezusie Chrystusie: ten, kto buduje na Chrystusie buduje na skale, bo On jest zawsze wierny, nawet jeśli my odmawiamy wierności (por. 2 Tm 2,13). Jezus zna nas lepiej niż ktokolwiek inny; kiedy popełniamy błędy, nie oskarża nas, ale mówi: „Idź, a od tej chwili już nie grzesz!” (J 8,11). Drodzy młodzi, jesteście nowym pokoleniem Albanii. Z mocą Ewangelii i idąc za przykładem męczenników umiejcie powiedzieć „nie” bałwochwalstwu pieniądza, fałszywej indywidualistycznej wolności, „nie” uzależnieniom i przemocy. Umiejcie natomiast powiedzieć „tak” kulturze spotkania i solidarności, „tak” pięknu nierozerwalnie związanemu z dobrem i prawdą; „tak” życiu przeżywanemu wielkodusznie, ale wiernie w małych rzeczach. W ten sposób zbudujecie lepszą Albanię i lepszy świat.

Zwracamy się teraz do Maryi Panny, którą czcicie szczególnie jako „Matkę Dobrej Rady”. Duchowo udaję się do tak wam drogiego Jej sanktuarium w Szkodrze i zawierzam Jej  cały Kościół w Albanii i cały naród albański, zwłaszcza rodziny, dzieci i osoby starsze. Niech Matka Boża was prowadzi w podążaniu „wraz z Bogiem, ku nadziei, która nie zawodzi”.

Angelus Domini …

Tłumaczenie: vatican.va

drukuj