Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

 

 

Przed zakończeniem tej celebracji, pragnę pozdrowić wszystkich pielgrzymów, rodziny, grupy parafialne, stowarzyszenie i ruchy przybyłe z wielu krajów. Pozdrawiam uczestników Narodowego Kongresu o Miłosierdziu; pozdrawiam wspólnotę ukraińską, która wspomina 80 rocznicę Holdomor, “Wielkiego głodu” wywołanego przez reżim sowiecki, który był przyczyną śmierci milionów osób.

W tym dniu, naszą wdzięczną pamięć kierujemy ku misjonarzom, którzy na przestrzeni wieków głosili Ewangelię i zasiali ziarno wiary w wielu częściach świata; wśród nich był Błogosławiony Junipero Serra, misjonarz franciszkański z Hiszpanii, którego trzech-setną rocznica narodzin wspominamy.

Teraz, pomódlmy się wspólnie modlitwą Anioł Pański.

Modlitwą ta przywołujemy opieki Maryi, a w sposób szczególny za naszych braci i nasze siostry prześladowane z powodu wiary.

 Tłumaczenie: Vatican.va

drukuj