Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry,

fragment Ewangelii dzisiejszej niedzieli (Mk 1,21-28) przedstawia Jezusa, który ze swoją małą wspólnotą uczniów, przyszedł do Kafarnaum, miasta, w którym żył i Piotra, i które w tamtych czasach było największym miastem w Galilei.

Ewangelista Marek opowiada nam, że Jezus, przychodząc tego dnia kiedy przypadał szabat, natychmiast udał się do synagogi i zaczął nauczać. To pozwala nam zwrócić uwagę na pierwszeństwo Słowa Bożego; Słowa, do słuchania, do przyjęcia i głoszenia. Przybywając w Kafarnaum, Jezus nie odrzuca głoszenia Ewangelii, nie myśli najpierw o kwestiach logistycznych, pewnością koniecznych, w jego małej wspólnocie, nie zajmue czasu organizacją. Jego zasadniczy niepokój wiąże się z przekazaniem Słowa Bożego z mocą Ducha Świętego. A ludzie w synagodze byli pod wrażeniem tych słów, ponieważ Jezus „uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie” (w. 22).

Co oznacza “z władzą”? Oznacza to, że w ludzkich słowach Jezusa w pełni odczuwało się całą siłę Słowa Bożego, odczuwało się sam autorytet Boga, inspiratora Pism Świętych. A jedną z cech charakterystycznych Słowa Bożego jest to, że wypełnia to, co przepowiada. Rzeczywiście, Jezus, po ich wygłoszeniu, od razu pokazał swoją władzę uzdrawiając obecnego w synagodze człowieka, który był opętany przez demona (por Mk 1,23 do 26).
Właśnie Boski autorytet Chrystusa wzbudził taką reakcję szatana, ukrytego w tym człowieku; natomiast Jezus natychmiast rozpoznał głos zła i “nakazał surowo”: Milcz! Wyjdź z niego! „(V. 25). Z mocą swego słowa, Jezus uwalnia człowieka od zła. I po raz kolejny obecni w synagodze byli zdumieni: „rozkazuje nawet duchom nieczystym i są mu posłuszne” (w. 27).

I po raz kolejny obecni byli zdumieni: „Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne” (w. 27).

Ewangelia jest słowem życia: nie przytłacza ludzi, wręcz przeciwnie, uwalnia tych, którzy są niewolnikami wielu złych duchów tego świata: próżności, miłości do pieniędzy, pychy, zmysłowości … Ewangelia zmienia serca, zmienia życie, przekształca skłonności do zła w dobre postanowienia. Dlatego jest obowiązkiem chrześcijan rozprzestrzeniać wszędzie odkupieńczą moc, stając się misjonarzami i głosicielami Słowa Bożego. Sugeruje nam to również dzisiejszy fragment, który kończy się misyjnym otwarciem: „Wieść o Nim, sława Jezusa – „rozeszła się… wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej”. (w. 28). Nowa doktryna, której Jezus uczył jak ten kto ma władzę jest tą, którą Kościół niesie na świat wraz ze skutecznymi znakami Jego obecności. Nauczaniem z mocą i wyzwalającym działaniem Syna Bożego stają się słowa zbawienia i gesty miłości misyjnego Kościoła.

Wzywamy macierzyńskiego wstawiennictwa Maryi Panny, Tej, która przyjęła Słowo i zrodziła je dla świata, dla wszystkich ludzi. Niech Ona uczy nas być wytrwałymi słuchaczami i wiarygodnymi głosicielami Ewangelii Jezusa.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj