Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiaj przypada uroczystość Trójcy Przenajświętszej, Ewangelia świętego Jana przedstawia nam fragment długiej mowy pożegnalnej, wygłoszonej przez Jezusa na krótko przed Jego męką. W mowie tej Jezus wyjaśnia swoim uczniom najgłębsze prawdy, które Go dotyczą i w ten sposób zostaje ukazana relacja między Jezusem, Ojcem i Duchem Świętym. Jezus wie, że jest już bliski realizacji planu Ojca, który zostanie dopełniony przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Dlatego pragnie zapewnić swoich /uczniów/, że ich nie opuści, gdyż Jego misja dalej będzie kontynuowana przez Ducha Świętego. To On będzie kontynuował misję Jezusa, czyli będzie dalej prowadzić Kościół.

Jezus objawia, na czym polega ta misja. Przede wszystkim, to Duch Święty prowadzi nas do zrozumienia tego wszystkiego, co sam Jezus ma jeszcze nam do powiedzenia (J 16,12). Nie chodzi tutaj o jakieś nowe czy szczególne nauczanie, ale o pełne zrozumienie tego wszystkiego, co Syn usłyszał od Ojca i co przekazał uczniom (por. w. 15). Duch Święty prowadzi nas pośród nowych sytuacji życiowych ze spojrzeniem skierowanym na Jezusa, a jednocześnie otwartym na wydarzenia i na przyszłość. On pomaga nam kroczyć  w historii będąc mocno zakorzenionymi w Ewangelii, a także z dynamiczną wiernością naszym tradycjom i obyczajom.

Jednak tajemnica Trójcy Świętej mówi również o nas, o naszej relacji z Ojcem, Synem i Duchem Świętym. W istocie przez chrzest, Duch Święty włączył nas w serce i życie samego Boga, które jest komunią miłości. Bóg jest „rodziną” trzech Osób, które tak bardzo się miłują, że stanowią jedno. Ta „Boża rodzina” nie jest zamknięta w sobie, ale jest otwarta, komunikuje siebie w stworzeniu i historii i weszła w świat ludzi, aby wezwać wszystkich do stania się jej częścią. Trynitarny horyzont komunii ogarnia nas wszystkich i zachęca nas do życia w miłości i do braterskiego dzielenia się z tą pewnością, że tam, gdzie jest miłość, tam jest Bóg.

Nasze bycie stworzonym na obraz i podobieństwo Boga-komunii wzywa nas do rozumienia siebie jako bytu-w-relacji i do przeżywania relacji międzyludzkich w solidarności i wzajemnej miłości. Relacje te rozwijają się przede wszystkim w przestrzeni naszych wspólnot kościelnych, aby obraz Kościoła jako ikony Trójcy stawał się coraz bardziej wyraźny. Ale rozgrywają się także w każdym innym odniesieniu społecznym, począwszy od rodziny, przyjaciół do środowiska pracy: są to konkretne możliwości, które zostają nam ofiarowane, abyśmy budowali relacje po ludzku coraz bardziej bogatsze, zdolne do wzajemnego szacunku i bezinteresownej miłości.

Uroczystość Najświętszej Trójcy wzywa nas do zaangażowania się w codzienne wydarzenia tak, abyśmy byli zaczynem komunii, pocieszenia i miłosierdzia. W tej misji, jesteśmy wspierani mocą, którą daje nam Duch Święty; troszczy się On o ciało ludzkości zranione przez niesprawiedliwość, przemoc, nienawiść i chciwość. Dziewica Maryja w swojej pokorze przyjęła wolę Ojca i poczęła Syna przez Ducha Świętego. Nich Ona, Zwierciadło Trójcy Najświętszej,  pomaga nam umacniać naszą wiarę w Tajemnicę trynitarną oraz wcielać ją w życie poprzez wybory i postawy miłości i jedności.

Po Anioł Pański:

Wczoraj w Cosenzy został ogłoszonym błogosławionym Francesco Maria Greco, kapłan diecezjalny, założyciel sióstr małych pracownic Najświętszych Serc. Na przełomie 19 i 20 wieku był animatorem życia religijnego i społecznego w rodzinnym  mieście Acri, gdzie realizował całą swoją bogatą posługę. Dziękujemy Panu Bogu za tego przykładnego kapłana.

Jutro w Stambule w Turcji, rozpoczyna się pierwszy światowy szczyt humanitarny mający na za cel znalezienie środków dla zaradzenia dramatycznym sytuacjom humanitarnym spowodowanym wojnami, problemami związanymi ze środowiskiem i wielkim ubóstwem. Obejmijmy naszymi modlitwami uczestników tego spotkania, aby w pełni zaangażowali się w realizację podstawowego tematu humanitarnego, jakim jest ochrona każdego życia, aby nikt nie był wykluczony, w szczególności niewinni i najbardziej bezbronni. Stolica Apostolska weźmie udział w tym szczycie humanitarnym i z tego powodu wybiera się dziś w podróż jako jej reprezentant, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej Pietro Parolin.

We wtorek, 24 maja będziemy jednoczyć się duchowo z katolikami w Chinach, którzy w tym dniu świętują ze szczególną pobożnością wspomnienie NMP „Wspomożycielki”, czczonej w sanktuarium Sheshan w Szanghaju. Prośmy Maryję, aby dała swoim dzieciom w Chinach zdolność do rozpoznawania w każdej sytuacji znaków miłującej obecności Boga, który zawsze przygarnia i przebacza.

Niech w tym Roku Świętego Miłosierdzia Chińscy katolicy, wraz z tymi, którzy podążają za innymi szlachetnymi tradycjami religijnymi, staną się konkretnym znakiem miłości i pojednania. W ten sposób będą promować autentyczną kulturę spotkania i harmonii społecznej.

Pozdrawiam was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów! W szczególności z radością goszczę wiernych prawosławnych z Metropolii Berat, w Albanii i dziękuję im za ich świadectwo ekumenizmu.

Pozdrawiam dzieci ze szkoły sióstr salezjanek w Krakowie; studentów z Pamplony, wiernych z Madrytu, Bilbao i Wysp Kanaryjskich w Hiszpanii, z Meudon i Strasburga we Francji, z Laeken w Belgii oraz grupę pracowników służby zdrowia ze Słowenii.

Pozdrawiam chińską społeczność katolicką w Rzymie, bractwa z Cagliari i Molfetta, młodzież z diecezji Cefalu, ministrantów z Vall’Alta, Akcję Katolicką z Mileto-Nicotera-Tropea i chóry z Desenzano sul Garda, Ca’ di David i Lungavilla.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Proszę nie zapominać o modlitwie za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj