Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!
Ewangelia tej piątej niedzieli Wielkiego Postu (J 8,1-11) przedstawia epizod z kobietą, którą pochwycono na cudzołóstwie. Przedstawione wydarzenie podkreśla temat miłosierdzia Boga, który nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył. Scena ma miejsce na Wzgórzu Świątynnym. Jezus naucza lud, a oto zbliżają się niektórzy z uczonych w Piśmie i faryzeusze, prowadząc przed Niego kobietę złapaną na cudzołóstwie. Ta kobieta znajduje się w środku, pomiędzy Jezusem a tłumem (por w. 3), pomiędzy miłosierdziem Syna Bożego i przemocą oskarżycieli. W rzeczywistości, oni nie przychodzą do Pana z pytaniem o Jego opinię, ale po to, aby wystawić Go na próbę, aby zastawić na Niego pułapkę.
W rzeczywistości, gdyby Jezus poszedł za surowym prawem, zgadzając się na ukamienowanie kobiety, straciłby swoją sławę łagodności i dobroci, która tak fascynuje lud;
Jeśliby jednak zechciał być miłosierny, będzie musiał sprzeciwić się prawu, a On sam powiedział przecież, że nie chce znieść prawa, ale go wypełnić (Mt 5,17).

Ta zła intencja ukrywa się pod pytaniem, które zostaje postawione Jezusowi: ” A Ty co mówisz?” (w. 5). Jezus nie odpowiada, milczy i robi tajemniczy gest : „ nachyliwszy się pisał palcem po ziemi”. (w. 7). W ten sposób zaprasza wszystkich, aby się uspokoili i nie działali pod wpływem oburzenia i impulsywności, lecz aby poszukiwali sprawiedliwości Boga. Ale oni uparcie domagają się od Niego odpowiedzi. Wtedy Jezus spojrzał na nich i powiedział: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. (w. 7). Ta odpowiedź zaskakuje ich i wytrąca im z rąk broń: wszyscy złożyli broń, to znaczy kamienie gotowe do rzucenia przeciwko kobiecie, zarówno te widoczne przeciw kobiecie, jak i te ukryte przeciw Jezusowi. I podczas gdy Pan nadal pisze na ziemi, oskarżyciele odchodzą jeden po drugim, poczynając od starszych, bardziej świadomych, że nie są bezgrzeszni. Została tam tylko kobieta i Jezus: nędza i miłosierdzie naprzeciw siebie. „Kobieto, gdzież oni są?” (w. 10), mówi do niej Jezus. I wystarczy to stwierdzenie i Jego spojrzenie pełne miłosierdzia i miłości, aby sprawić, że ta osoba – być może po raz pierwszy – poczuła, że ma swoją godność, że ona nie jest swoim grzechem, że może zmienić swoje życie, może wyjść ze swojego zniewolenia i iść nową drogą.

Ta kobieta reprezentuje każdego z nas, grzeszników, to znaczy cudzołożników wobec Boga, zdrajców Jego wierności. Jej doświadczenie jest przedstawieniem woli Bożej dla każdego z nas: nie naszym potępieniem, ale naszym zbawieniem przez Jezusa. On jest łaską, która ratuje nas od grzechu i śmierci. To On zapisał na ziemi, w pyle, z którego zrobiony jest każda istota ludzka (por. Rdz 2,7), wyrok Boga: „Nie chcę, abyś umarł, ale chcę, abyś żył”. Bóg nie przybija nas do naszego grzechu, nie identyfikuje nas ze złem, które popełniliśmy. Chce nas uwolnić i chce, abyśmy i my tego pragnęli razem z Nim. Bóg chce, aby nasza wolność nawróciła się od zła do dobra, a to jest możliwe dzięki Jego łasce.
Niech Maryja pomoże nam powierzyć się całkowicie Bożemu miłosierdziu, abyśmy stali się nowym stworzeniem.

po Anioł Pański

Drodzy Bracia i Siostry!
Pozdrawiam was wszystkich, którzy przybyliście z Rzymu, Włoch i innych krajów, w szczególności pielgrzymów z Sewilli, Fryburga (w Niemczech), Innsbrucku i Ontario (w Kanadzie).
Pozdrawiam liczne grupy parafialne, w tym wiernych Boiano, Potenzy, Calenzano, Zevio i Agropoli, a także młodych ludzi z różnych części Włoch: nie mogę ich wszystkich wymienić, ale wspomnę o młodych z Compiobbi i Mozzanica, z Akcji Katolickiej diecezji Latina-Terracina-Sezze-Priverno i przygotowujących się do bierzmowania z Scandicci i Milano-Lambrate.

A teraz chciałbym odnowić gest ofiarowania wam kieszonkowej Ewangelii. Jest to Ewangelia św. Łukasza, którą czytamy w niedziele tego roku liturgicznego. Książeczka została zatytułowana w sposób następujący: „Ewangelia Miłosierdzia św. Łukasza”. Rzeczywiście, ewangelista przytacza słowa Jezusa: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (6.36), które są inspiracją do tematu tego Roku Jubileuszowego. Zostaną one rozdane wam bezpłatnie przez wolontariuszy pediatrycznego ambulatorium „Santa Marta” w Watykanie wraz z kilkoma osobami starszymi i dziadkami z Rzymu. Zapraszam was do przyjęcia tej Ewangelii i czytania jej codziennie; w ten sposób miłosierdzie Ojca zamieszka w waszych sercach i będziecie mogli nieść je wszystkim, których spotkacie.
Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Proszę nie zapominać o modlitwie za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia!

Tłumaczenia: Radio Maryja

drukuj