Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Przed chwilą, w Bazylice św. Piotra, zakończyła się Eucharystia, którą rozpoczęliśmy XIV Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów. Ojcowie synodalni, pochodzący z wszystkich części świata, skupieni wokół Następcy Piotra, przez trzy tygodnie będą rozważać nad powołaniem i misją rodziny w Kościele i społeczeństwie, dokonując uważnego rozeznania duchowego i duszpasterskiego. Będziemy wpatrywać się w Jezusa, aby znaleźć, – na podstawie Jego nauczania prawdy i miłosierdzia – najbardziej odpowiednie sposoby właściwego zaangażowania Kościoła, z rodzinami oraz dla rodzin, aby pierwotny plan Stwórcy wobec mężczyzny i kobiety mógł być realizowany w całym jego pięknie i mocy, w dzisiejszym świecie.

Liturgia tej niedzieli na nowo proponuje właśnie ten podstawowy tekst z Księgi Rodzaju na temat komplementarności i wzajemności między mężczyzną i kobietą (Rdz 2,18 – 24). Dlatego – mówi Biblia – mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę i łączy się ze swoją żoną i oboje stają się jednym ciałem, to znaczy, jednym życiem, jednym istnieniem (por w. 24). W tej jedności małżonkowie przekazują życie nowym istotom ludzkim: stają się rodzicami. Uczestniczą w stwórczej mocy samego Boga. Ale uwaga! Bóg jest miłością i uczestniczy się w Jego dziele, kiedy się kocha, z Nim i jak On. W tym celu – jak mówi święty Paweł – miłość została rozlana w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5, 5). I to jest również miłość, która jest dana małżonkom w sakramencie małżeństwa. Jest to miłość, która ożywia ich więź, gdy przeżywają radości i smutki, chwile spokojne i trudne. Jest to miłość, która budzi w nich pragnienie poczęcia dzieci, oczekiwania na nie, przyjęcia ich, troski o ich rozwój i o wychowywanie. Jest to ta sama miłość, jaką w dzisiejszej Ewangelii, Jezus okazuje dzieciom: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże” (Mk 10,14).

Dziś prośmy Pana, aby ​​wszyscy rodzice i wychowawcy świata, a także całe społeczeństwo, stawali się narzędziami takiego przyjmowania dzieci i takiej miłości do nich, z jaką Jezus obejmuje najmniejszych.  On patrzy w ich serca z czułością i troską ojca i matki równocześnie. Myślę o tak wielu dzieciach głodnych, opuszczonych, wykorzystywanych, zmuszanych do wojny, porzuconych. Z bólem patrzymy na dzieci nieszczęśliwe, z zagubionym spojrzeniem, uciekające przed biedą i konfliktami, które pukają do naszych drzwi i naszych serc, prosząc o pomoc. Niech Pan pomoże nam nie być społeczeństwem-twierdzą, ale społeczeństwem-rodziną, zdolnym przyjmować, w oparciu o określone zasady, ale zdolnym przyjmować, zawsze z miłością.

Proszę was, abyście modlitwą wspierali prace Synodu, aby Duch Święty uczynił ​​Ojców synodalnych całkowicie uległymi na Jego natchnienia. Wzywajmy macierzyńskiego wstawiennictwa Maryi Panny, jednocząc się duchowo z tymi, którzy w tej chwili, w sanktuarium w Pompejach odmawiają  „Suplikę do Matki Bożej Różańcowej.”

Po modlitwie Anioł Pański:

Wczoraj w Santander w Hiszpanii zostali ogłoszeni Błogosławionymi o. Pio Heredia i siedemnastu jego towarzyszy i towarzyszek z zakonu cystersów ścisłej obserwancji zamordowanych z powodu ich wiary w czasie wojny cywilnej w Hiszpanii i prześladowania religijnego w latach trzydziestych ubiegłego wieku. Pragnę skierować do Boga modlitwę za ofiary obsunięcia ziemi, które spowodowało zasypanie całej wioski w Gwatemali, jak również za ofiary ulewnych deszczy we Francji na Lazurowym Wybrzeżu. Wyrażamy naszą bliskość i konkretną solidarność z osobami tak ciężko doświadczonymi.

Dziękuję wam wszystkim, że tak licznie przybyliście tutaj z Rzymu, Włoch i z wielu stron świata. Pozdrawiam wiernych przybyłych z archidiecezji Paderborn (Niemcy), tych z Porto (Portugalia) oraz grupę z kolegium Mechitarystów z Rzymu. W dzień św. Franciszka z Asyżu, patrona Włoch bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich włoskich pielgrzymów, w szczególności wiernych z Reggio Calabria, Bollate, Mozzanica, Castano Primo, Nule i z Parabity. Pozdrawiam dzieci i młodzież z Belvedere de Spinello i ze stowarzyszenia praw pieszych z Rzymu i Lazio.

Wszystkim życzę dobrej niedzieli. I proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie dobrego obiadu i do zobaczenia.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj