Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

Dzisiejsza Ewangelia przedstawia historię wskrzeszenia dwunastoletniej dziewczynki, córki jednego z przełożonych synagogi, który upadł do nóg Jezusa i prosił Go: ” Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła.” (Mk 5,23). W tej modlitwie słyszymy troskę każdego ojca o życie i dobro swoich dzieci. Ale również widzimy wielką wiarę tego człowieka w Jezusa. Kiedy dociera do nich wiadomość, że dziewczynka nie żyje, Jezus mówi. „Nie bój się, tylko wierz” (w. 36). Wszedłszy do domu, Pan odesłał cały tłum ludzi, którzy płakali i robili zgiełk i zwrócił się do zmarłej dziewczynki słowami: „Dziewczynko, mówię ci, wstań!” (w. 41). I natychmiast dziewczyna wstała i zaczęła chodzić. Tutaj widzimy absolutną władzę Jezusa nad śmiercią fizyczną, która jest dla Niego jak sen, z którego On może nas obudzić.

W tę narrację, Ewangelista wplata kolejne wydarzenie: uzdrowienie kobiety, która dwanaście lat cierpiała z powodu utraty krwi. Z powodu tej choroby, która zgodnie z kulturą czasu, czyniła ją „nieczystą”, musi unikać wszystkich ludzkich kontaktów: była więc skazana na śmierć cywilną. Ta anonimowa kobieta w tłumie idącym za Jezusem, mówi do siebie: ” żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa” (w. 28). I tak się stało: potrzeba bycia wolną wyzwala w niej odwagę, a wiara „wyrywa” Panu – jeśli tak można by powiedzieć – jej uzdrowienie. Ten kto wierzy „dotyka” Jezusa i czerpie z Niego Łaskę, która zbawia i leczy. Jezus zauważył to i, pośród tłumu, szuka twarzy tej kobiety. Ona wychodzi do przodu z drżeniem, a On mówi: „Córko, twoja wiara cię uzdrowiła” (w. 34). Jest to głos Ojca niebieskiego, który mówi przez Jezusa:” Córko, nie jesteś przeklęta, nie jesteś wykluczona, jesteś moją córką. „

Te dwa wydarzenia – uzdrowienie i wskrzeszenie – mają jedno to samo centrum: wiarę. Przesłanie jest wyraźne i można je podsumować jednym pytaniem: czy wierzymy, że Jezus może nas uzdrowić i obudzić ze śmierci? Cała Ewangelia napisana jest w świetle tejże wiary: Jezus zmartwychwstał, On zwyciężył śmierć, i przez to Jego zwycięstwo także my zmartwychwstaniemy. Ta wiara, która dla pierwszych chrześcijan była pewnością , może ulegać osłabieniu i stawać się niepewna, do tego stopnia, że ​​niektórzy mieszają zmartwychwstanie z reinkarnacją. Słowo Boże zachęca nas tę niedzielę abyśmy żyli pewni zmartwychwstania: Jezus jest Panem, ma moc nad złem i śmiercią, i chce zaprowadzić nas w domu Ojca, gdzie króluje życie.
Zmartwychwstanie Chrystusa działa w historii jako zasada odnowy i nadziei. Każdy, kto jest zdesperowany i śmiertelnie zmęczony, jeśli powierzy się Jezusowi i jego miłości może zacząć żyć od nowa. Wiara jest siłą życia, daje pełnię naszemu człowieczeństwu; a każdego kto wierzy w Chrystusa rozpoznaje się, ponieważ promuje życie w każdej sytuacji, aby wszystkim, zwłaszcza najsłabszym, pomóc doświadczyć miłości Boga, który wyzwala i uzdrawia.

Prośmy Pana, przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, o dar mocnej i odważnej wiary , która uzdolni nas do bycia krzewicielami nadziei i życia wśród naszych braci.

* * *

Drodzy bracia i siostry,

Pozdrawiam was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów!
Pozdrawiam szczególnie uczestników marszu „ziemia, rodzina ludzka.” Zachęcam do współpracy między ludźmi różnych religii i stowarzyszeń na rzecz promocji integralnej ekologii. Dziękuję FOCSIV, OurVoices i innych organizatorów, i życzę dobrych wyników w pracy młodych z różnych krajów, którzy w tych dniach dyskutują na temat troski o wspólny dom.

Saludo serdeczniegGrupę boliwijczyków rezydujących we Włoszech, przynieśli tutaj kilka obrazów przedstawiających Matke Najświętszą ich kraju. Niech nasza Matka w niebie chronić was. Pozdrowienia również dla grupy młodzieżowy z Ibizy, którzy przygotowują się do bierzmowania. Proszę was, módlcie się za mnie.

Pozdrawiam Przewodniki – kobiety harcerki, którzy należą do Międzynarodowej Konferencji Katolickiej i odnawiam moją zachętę dla was, bądźcie odważne.

Pozdrawiam wiernych z Novoli, chór z Augusta, młodych z niektórych parafii w diecezji Padwa, którzy otrzymali sakrament bierzmowania. Pozdrawiam „Dziadków z Sydney”, stowarzyszenie starszych imigrantów z Australii, którzy przybyli ze swymi wnukami; Pozdrawiam dzieci z Czernobyla i rodziny z Este, oraz z Ospedaletto, gdzie są goszczeni. Pozdrawiam rowerzystów i motocyklistów z Cardito oraz miłośników zabytkowych samochodów.
Życzę wszystkim dobrej niedzieli i smacznego obiadu. Proszę, abyście nie zapominali o mnie w modlitwie. Do Zobaczenia!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj