fot. PAP/EPA

Papież Franciszek: Musimy uwolnić się od rzeczy próżnych

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Ojciec Święty apeluje do nas byśmy pozbyli się idoli, rzeczy próżnych i budowali nasze życie na tym, co najważniejsze. Dziś papież Franciszek rozpoczyna także swoje wielkopostne rekolekcje w Aricci.

Swoje rozważanie Ojciec Święty Franciszek oparł na słowach dzisiejszej Ewangelii, która ukazuje przebywającego przez czterdzieści dni na pustyni, Jezusa, kuszonego przez szatana, który próbował odwieść Chrystusa od planu Boga Ojca.

– Diabeł, aby odwieść Jezusa od drogi krzyża, przypomina Mu fałszywe nadzieje mesjańskie: dobrobyt ekonomiczny – wskazując na możliwość przemienienia kamieni w chleb; spektakularny i pełen cudowności styl – proponując Mu, aby rzucił się z najwyższego punktu świątyni jerozolimskiej i został ocalony przez aniołów, a na koniec – skróconą drogę do władzy i panowania, w zamian za akt uwielbienia dla szatana – mówił papież Franciszek.

Jak wskazuje Papież, Jezus zdecydowanie odrzuca wszystkie pokusy i podkreśla stanowczą wolę podążania ścieżką wskazaną przez Ojca, bez żadnego kompromisu z grzechem oraz z logiką świata.

– W odpowiedziach Szatanowi, Pan przypomina nam po pierwsze, że „nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga”. Słowem, które daje nam siłę, wspierając w walce ze światową mentalnością człowieka, która zniża go do poziomu podstawowych potrzeb, sprawiając że zatraca głód prawdy, dobra i piękna, głód Boga i Jego miłości –zwracał uwagę papież Franciszek.

Absolutna wierność Jezusa wobec planu miłości Ojca – jak papież Franciszek- doprowadzi Go, po trzech latach, do ostatecznej konfrontacji z szatanem w godzinie Męki i Krzyża. Wtedy Jezus odniesie ostateczne zwycięstwo, zwycięstwo miłości!

Na zakończenie Ojciec Święty Franciszek pozdrowił przybyłych wiernych.

RIRM

drukuj