fot. PAP/EPA

Podróż apostolska Ojca Świętego do Tajlandii

Ojciec Święty przebywa z wizytą apostolską w Tajlandii. W południe będzie przewodniczył Mszy św. na Stadionie Narodowym. Wcześniej spotkał się z władzami kraju oraz z personelem medycznym i chorymi szpitala św. Ludwika.

W przemówieniu do władz, społeczeństwa i korpusu dyplomatycznego papież Franciszek mówił o znaczeniu dialogu międzyreligijnego w kraju, w którym ponad 90 proc. ludności to buddyści. Zaapelował o przezwyciężenie wszelkich form nierówności jako warunku prawdziwej wolności.

Trzeba zatem działać na rzecz tego, aby osoby i wspólnoty mogły mieć dostęp do edukacji, godnej pracy, opieki zdrowotnej i aby w ten sposób osiągnęły niezbędne minimum utrzymania umożliwiające integralny rozwój człowieka – powiedział Papież.

Ojciec Święty zaapelował do władz o zapewnienie ochrony kobietom i dzieciom, które są ofiarami przemocy, wyzysku i niewolnictwa. W tym roku obchodzona jest 30. rocznica Konwencji o Prawach Dziecka.

– Jesteśmy zaproszeni do refleksji i stanowczego, wytrwałego i pilnego działania na rzecz konieczności ochrony dobra naszych dzieci, ich rozwoju społecznego i intelektualnego, dostępu do edukacji, a także ich rozwoju fizycznego,  psychicznego i duchowego. Przyszłość naszych narodów jest w znacznej mierze związana z tym, w jaki sposób zapewnimy naszym dzieciom godną przyszłość – mówił Franciszek.

Papież nawiązał do zjawiska migracji, typowego dla Tajlandii. Dodał, że stanowi ono „jeden z głównych problemów moralnych, przed którymi stoi nasze pokolenie”.

– Oby każde państwo przygotowało skuteczne mechanizmy chroniące godność oraz prawa migrantów i uchodźców stojących w obliczu niebezpieczeństw, niepewności i wyzysku, szukając wolności i godnego życia

dla swoich rodzin. Chodzi tu nie tylko o migrantów, ale także o oblicze, jakie chcemy nadać naszym społeczeństwom – stwierdził Ojciec Święty.

Po oficjalnej ceremonii Papież udał się na spotkanie z najwyższym patriarchą buddyjskim. Zaznaczył, że wpisuje się ono „w proces wzajemnego szacunku i uznania”, zapoczątkowany przez poprzedników. 50 lat temu najwyższy patriarcha buddyjski z Tajlandii gościł u papieża Pawła VI w Watykanie. Z kolei św. Jan Paweł II odwiedził tę świątynię w 1984 roku. Następnie Ojciec Święty udał się do szpitala św. Ludwika, gdzie powitały go dzieci. Spotkał się z personelem medycznym.

– Trzeba przyjąć i podtrzymywać życie, jak to się dzieje na ostrym dyżurze szpitala, aby zostało potraktowane ze szczególnym współczuciem, rodzącym się z szacunku i umiłowania godności każdego człowieka – podsumował papież Franciszek.

Ojciec Święty odwiedził osoby chore i niepełnosprawne w szpitalu św. Ludwika. W południe Papież będzie przewodniczył Mszy św. na Stadionie Narodowym w Bangkoku.

TV Trwam News

drukuj