Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!Tę trzecią Niedzielę Wielkiego Postu charakteryzuje słynny dialog Jezusa z kobietą Samarytanką, opowiedziany przez ewangelistę Jana. Kobieta udawała się codziennie, aby nabrać wody ze studni, pochodzącej z czasów patriarchy Jakuba, i tego dnia spotkała Jezusa, siedzącego, “zmęczonego drogą” (J 4,6). Święty Augustyn objaśnia: „bynajmniej Jezus nie zmęczył się niczym… Moc Chrystusa ciebie stworzyła, słabość Chrystusa stworzyła ciebie na nowo. … Swoją mocą nas stworzył, ze swoją słabością wyruszył, by nas szukać” (In. J 15, 2). Zmęczenie Jezusa, znak Jego prawdziwego człowieczeństwa, może być widziana jako preludium Męki, przez którą doprowadził On do wypełnienia dzieło naszego odkupienia. W szczególności, w spotkaniu z Samarytanką przy studni, wypływa temat „pragnienia” Chrystusowego, który osiąga szczyt w krzyku na Krzyżu: „Pragnę! (J 19,28). Na pewno to pragnienie, podobnie jak zmęczenie, zrodziło się z fizycznej potrzeby. Ale Jezus, jak mówi dalej Augustyn, „pragnął wiary tej kobiety” (In J 15, 11), także wiary każdego z nas. Bóg Ojciec posłał Go aby nasycił nasze pragnienie życia wiecznego, darując nam swoją miłość, ale aby uczynić nam ten dar Jezus prosi o naszą wiarę. Wszechmoc Miłości szanuje zawsze wolność człowieka; puka do jego serca i czeka cierpliwie na jego odpowiedź.

 

 

W spotkaniu z Samarytanką na pierwszy plan wysuwa się symbol wody, która nawiązuje wyraźnie do sakramentu chrztu św., źródła nowego życia przez wiarę w
Łasce Bożej. Ta Ewangelia, rzeczywiście, – jak wspomniałem w Katechezie w Środę popielcową – stanowi część starożytnej drogi przygotowania katechumenów do wtajemniczenia chrześcijańskiego, które odbywało się podczas wielkiego Czuwania Paschalnego. „Kto będzie pił wodę, którą ja mu dam- mówi Jezus – nie będzie więcej pragnął na wieki. Woda , która ja mu dam stanie sie w nim
źródłem wody , która wytryska ku życiu wiecznemu” (J 4,14). Ta woda przedstawia Ducha Świętego, dar w pełnym znaczeniu tego słowa, który Jezus przyniósł od Boga Ojca. Ten, kto rodzi się na nowo z wody i z Ducha Świętego, czyli w Chrzcie, wchodzi w realną relację z Bogiem, relację synowską, i może uwielbiać Go „w duchu i w prawdzie” (J 4,23.24), jak objawia Jezus niewieście Samarytańskiej. Dzięki spotkaniu z Jezusem Chrystusem i darowi Ducha Świętego, wiara człowieka osiąga swoje spełnienie, jako
odpowiedź na pełnię Bożego objawienia.

Każdy z nas winien upodobnić się do tej niewiasty Samarytanki: Jezus oczekuje na nas, zwłaszcza w tym okresie Wielkiego Postu, aby przemawiać do naszego serca. Zatrzymajmy się na chwilę ciszy w naszym domu, albo kościele, albo w innym odosobnionym miejscu. Posłuchajmy Jego głosu, który
mówi nam: “Jeśli poznałbyś dar Boży…” Niech Maryja Dziewica pomoże nam, by nie zabrakło nas na tym spotkaniu, od którego zależy nasze szczęście.

 


APEL

Wobec coraz bardziej dramatycznych wiadomości, które docierają z Libii, narasta moje zaniepokojenie o nietykalność i bezpieczeństwo ludności cywilnej i moje obawy o rozwój sytuacji, obecnie naznaczonej użyciem broni. W momentach największego napięcia, niezwykle pilną rzeczą staje się uciekanie do wszelkich środków, którymi dysponuje dyplomacja i wspieranie nawet najmniejszych sygnałów otwarcia i woli pojednania między wszyskimi zaangażowanymi stronami, w poszukiwaniu rozwiązań pokojowych i trwałych.

W tej perspektywie, zanosząc do Pana moją modlitwę o powrót zgody w Libii i w całym regionie połnocnoafrykańskim, kieruję gorący apel do organizacji międzynarodowych i do tych, którzy posiadają władzę polityczną i militarną o natychmiastowe rozpoczęcie dialogu, który doprowadzi do zawieszenia broni.

Na koniec moja myśl biegnie do Władz i obywateli krajów Bliskiego Wschodu, gdzie w ostatnich dniach pojawiły się różne przypadki przemocy, aby także tam traktowano jako uprzywilejowaną drogę dialogu i pojednania w poszukiwaniu sprawiedliwego i braterskiego współistnienia.

 

**********

Po angielsku


Przesyłam gorące pozdrowienia do wszystkich odwiedzających języka angielskiego obecnych na tej modlitwie Anioł Pański. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi Samarytance o darze Ducha Świętego, o wodzie która wytryskuje ku życiu wiecznemu w tych, którzy wierzą. Odnówmy się wszyscy poprzez praktyki wielkopostne w łasce Chrztu św. i przygotujmy się z odnowionymi sercami do celebrowania daru nowego życia podczas Wielkanocy. Dla was i waszych rodzin przyzywam Bożych błogosławieństw, radości i pokoju.

Po niemiecku

Z radością pozdrawiam wszystkich niemieckojęzycznych braci i siostry, szczególnie zaś pielgrzymów z Mannheim oraz uczestników pielgrzymki Collegium Germanicum et Hungaricum. Woda i pokarm są niezbędne do życia. Jednakże w naszym wnętrzu odczuwamy także głębszy głód i pragnienie. Jezus pragnie ożywić w nas tę często przygaszoną tęsknotę za Prawdą, Pięknem i Dobrem, za Bogiem. Tam, gdzie grzech i oddalenie od Boga grozi nam całkowitym wyschnięciem, tam daje się On nam jako Woda, która staje się tryskającym źródłem prawdziwego życia. Pozwólmy mu ożywić w nas świeżość Jego miłości. Pan niech wam wszystkim błogosławi.

Po polsku

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Dziś św. Paweł przypomina nam, że „Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz 5, 8). Jest to wezwanie, abyśmy pokonując w sobie grzech, coraz pełniej odpowiadali na tę uprzedzającą miłość Boga. Niech nam w tym pomaga czas Wielkiego Postu. Niech Bóg wam błogosławi!

Po słowacku


Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów słowackich, zwłaszcza przybyłych z Parafii Szymona i Judy Tadeusza w Horná Ždaňa.
Bracia i siostry, Okres Wielkiego Postu zachęca nas, by rozpoznawać Jezusa
Chrystusa jako nasze najwyższe źródło nadziei. Zapraszam was, byście byli w
świecie wiernymi świadkami Dobrej Nowiny odkupienia. Z serca wam błogosławię.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Po włosku

Na koniec pozdrawiam serdecznie pielgrzymów włoskojęzycznych, zwłaszcza Kard. Elio Sgreccia i uczestników kongresu na temat: “Dzieci nienarodzone: honor i troska”, który był wezwaniem do świętego szacunku dla dzieci, które miały się narodzić, a zostały poddane aborcji. Pozdrawiam rodziny z Ruchu Miłości Rodzinnej i tych wszystkich, którzy tej nocy, w kościele św. Grzegorza VII czuwali, modląc się w intencji dramatycznej sytuacji w Libii. Pozdrawiam wiernych
przybyłych z diecezji Pozzuoli, dzieci z dekanatu Rho i z Castel Ritaldi, jak
również grupę ze Szkoły Podstawowej w Lierna i byłych uczniów Szkoły Służebniczek Serca Pana Jezusa z Mediolanu. Wszystkim życzę dobrej niedzieli.

Tłumaczenie Radio Maryja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl