Troska o rodzinę była najważniejsza

Ksiądz Arcybiskup Kazimierz Majdański urodził się 1 marca 1916 r. w Małgowie koło Kalisza jako trzynaste dziecko Józefa i Rozalii Majdańskich. W 1934 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie był uczniem m.in. ks. Stefana Wyszyńskiego, przyszłego Prymasa Tysiąclecia.

Po wybuchu II wojny światowej, w listopadzie 1939 r., został, tak jak inni klerycy i księża, aresztowany przez gestapo i uwięziony. Najpierw we Włocławku, potem w Lądzie nad Wartą, a następnie w obozach koncentracyjnych Sachsenhausen i Dachau. W tym drugim obozie poddawano ks. Majdańskiego doświadczeniom pseudomedycznym. W Dachau przebywał aż do zajęcia obozu przez wojska amerykańskie, czyli do 29 kwietnia 1945 roku.


W 1970 r. ks. bp Majdański przedstawił Papieżowi Pawłowi VI memoriał o stratach duchowieństwa polskiego w niemieckich obozach koncentracyjnych. Przeżycia wojenne nie spowodowały jednak u ks. Majdańskiego niechęci do narodu niemieckiego. Za wielki wkład w dzieło pojednania polsko-niemieckiego w 1991 r. otrzymał najwyższe odznaczenie niemieckie przyznawane za granicą: Wielki Krzyż Zasługi z Gwiazdą.

W lipcu 1945 r., czyli trzy miesiące po opuszczeniu Dachau, przyjął w Paryżu święcenia kapłańskie. Ksiądz Kazimierz Majdański rok później został skierowany na studia teologiczne do Fryburga (Szwajcaria), które po trzech latach uwieńczył doktoratem z teologii moralnej. Po studiach wrócił do swojej diecezji. Najpierw był wikariuszem parafii katedralnej we Włocławku. Szybko jednak zajął się pracą dydaktyczno-naukową we włocławskim seminarium. W 1969 r. został wykładowcą Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), gdzie w 1972 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a dziesięć lat później tytuł profesora. Był też redaktorem „Ateneum Kapłańskiego”, a w latach 1956-1975 sprawował funkcję jego redaktora naczelnego.

Jeszcze w latach 50. ks. Majdański zaczął organizować sieć poradni duszpasterstwa rodzinnego, współorganizował także Komisję Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rodzin.

Jego dokonania szybko zostały zauważone i docenione. W 1962 r. Papież Jan XXIII mianował ks. Kazimierza Majdańskiego biskupem pomocniczym we Włocławku. Konsekracja biskupia odbyła się 24 marca 1963 roku. Nowy biskup brał aktywny udział w Soborze Watykańskim II, koncentrując się m.in. na zagadnieniach związanych z problematyką rodzinną.

W 1975 r. został członkiem Watykańskiego Sekretariatu dla Niewierzących, tworzył także Komisję Episkopatu Polski ds. Dialogu z Niewierzącymi, był ponadto wiceprzewodniczącym Komisji „Iustitia et Pax” oraz Komisji ds. Duszpasterstwa Rodzin.

Ksiądz Arcybiskup także w 1975 r. założył Instytut Studiów nad Rodziną UKSW. Była to w Polsce pionierska inicjatywa, która oprócz niewątpliwych dokonań naukowych może się pochwalić i tym, że oficjalnie uznano w programie studiów wyższych w Polsce kierunek nauka o rodzinie.

W 1979 r. Papież Jan Paweł II powierzył ks. bp Majdańskiemu funkcję ordynariusza diecezji szczecińsko-kamieńskiej. To głównie dzięki jego energii diecezja przeżywała dynamiczny rozwój organizacyjny i duszpasterski. Docenił to Ojciec Święty i w 1992 r., gdy wprowadzano nową mapę administracyjną Kościoła w Polsce, podniósł diecezję szczecińsko-kamieńską do rangi metropolii, a ks. Majdański został arcybiskupem. W tym samym roku przeszedł na emeryturę, która jednak nie zmniejszyła jego zainteresowania sprawami Kościoła i Polski.

Głównym punktem troski pasterskiej księdza biskupa była zawsze rodzina. W Szczecinie uruchomiono też filię Instytutu Studiów nad Rodziną.

W 1980 r. ksiądz biskup Majdański został powołany na wiceprzewodniczącego Watykańskiego Komitetu ds. Rodziny. Z jego ramienia kierował przygotowaniami Synodu Biskupów o rodzinie (1980). Potem współtworzył Papieską Radę ds. Rodziny, w której przez wiele lat zasiadał. W 1986 r. założył Instytut Świeckiego Życia Konsekrowanego Świętej Rodziny, którego misją jest praca na rzecz odrodzenia współczesnej rodziny.

W 1992 r. w uznaniu zasług Księdza Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego, senat Uniwersytetu Szczecińskiego obdarzył go godnością doktora honoris causa tej uczelni. Z kolei 11 listopada 2006 r. prezydent Lech Kaczyński odznaczył emerytowanego metropolitę Orderem Orła Białego „w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, za propagowanie wartości i znaczenia małżeństwa i rodziny we współczesnym społeczeństwie”.

Ksiądz arcybiskup Kazimierz Majdański obok wielkich dzieł duchowych pozostawił po sobie także ponad 30 książek i około 250 artykułów naukowych.

SJ

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl