Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!

Raz jeszcze składam moje życzenia na nowy rok i dziękuję tym wszystkim, którzy przesłali mi słowa duchowej bliskości. Liturgia tej niedzieli ponownie proponuje nam Prolog Ewangelii świętego Jana, wygłoszony uroczyście w dniu Bożego Narodzenia.

 

 

 

 

Ten wspaniały tekst w formie hymnu wyraża tajemnicę Wcielenia, głoszoną przez naocznych świadków, Apostołów, zwłaszcza przez Jana, którego święto, nie przypadkowo, celebruje się 27 grudnia. Twierdzi święty Kromacjusz z Aquilei, że „Jan był najmłodszym ze wszystkich uczniów Pana; najmłodszym, co do wieku, ale starszym w wierze” (Sermo II,1 De Sancto Iohanne Ewangelista, CCL 9a, 101). Kiedy czytamy: „Na początku było Słowo, i Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo” (J 1,1), Ewangelista – porównywany tradycyjnie do orła – wznosi się ponad historię ludzką zgłębiając głębokości Boga; ale bardzo szybko, idąc za swoim Mistrzem, powraca do wymiaru ziemskiego mówiąc: „Słowo stało się ciałem” (J 1,14). Słowo jest „rzeczywistością żywą: Bogiem, który … daje się stając się człowiekiem” (J. Ratzinger, Teologia liturgii, LEV 2010, 618). Rzeczywiście, poświadcza Jan, „zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę” (J 1,14).”On uniżył się przyjmując pokorę naszej kondycji – objaśnia święty Leon Wielki – nie pomniejszając swego majestatu” (Tractatus XXI, 2, CCL 138, 86-87). Czytamy nadto w Prologu: „Z Jego pełni wszyscyśmy otrzymali, łaskę po łasce” (J 1,16). „Jaka jest ta pierwsza łaska, którą otrzymaliśmy? – zapytuje święty Augustyn – Jest nią wiara”. Drugą łaską – zaraz dodaje – jest „życie wieczne” (Tractatus w Ioh. III, 8.9, CCL 36, 24.25).

A teraz zwracam się w języku hiszpańskim do tysięcy rodzin zgromadzonych w Madrycie na wielkiej manifestacji. Serdecznie pozdrawiam licznych pasterzy i wiernych zebranych na Placu Kolumba w Madrycie, aby z radością świętować wartość małżeństwa i rodziny pod hasłem: „Rodzina chrześcijańska nadzieja dla Europy”.

Drodzy bracia i siostry, zapraszam was do tego, abyście byli mocnymi w miłości i z pokorą medytowali Tajemnicę Bożego Narodzenia, która nieustannie przemawia do naszych serc i staje się szkołą życia rodzinnego i braterskiego. Matczyne spojrzenie Matki Bożej, troskliwa opieka św. Józefa i pełna słodyczy obecność Dzieciątka Jezus, są pełnym blasku obrazem tego, czym powinny być wszystkie rodziny chrześcijańskie: prawdziwymi sanktuariami wierności, szacunku i zrozumienia, gdzie również przekazuje się wiarę, umacnia nadzieję i rozpala miłość. Zachęcam wszystkich do przeżywania z odnowionym entuzjazmem powołania chrześcijańskiego w cieple ogniska rodzinnego, jako słudzy prawdziwej miłości, która daje gościnę, towarzyszy i broni życia. Uczyńcie z waszych domów prawdziwe szkoły cnót i jasną i pełną pogody ducha przestrzeń zaufania, w której prowadzeni przez Bożą łaskę, będziecie mogli mądrze rozeznać powołanie Pana, który nieustannie zaprasza do pójścia za Nim. Gorąco polecam Świętej Rodzinie z Nazaretu postanowienia i owoce tego spotkania, abyście byli coraz bardziej rodzinami, w których panuje radość, wzajemne oddanie i wielkoduszność. Niech Bóg zawsze Wam błogosławi.

Maryję Dziewicę, której Pan powierzył jako Matce „ucznia którego On miłował” błagamy o siłę do postępowania jako dzieci „zrodzone z Boga”, przyjmując jedni drugich i w ten sposób ukazując miłość braterską.

 

 

*******************

Po modlitwie Anioł Pański:Wczoraj rano przyjęliśmy ze smutkiem wiadomość o ciężkim zamachu na wspólnotę koptyjską dokonanym w Aleksandrii w Egipcie. Ten podły czyn zabójstwa, jak i ten, podkładania bomb w pobliżu domów chrześcijan w Iraku, aby zmusić ich do odejścia, obraża Pana Boga i całą ludzkość, która właśnie wczoraj modliła się o pokój i rozpoczynała z nadzieją Nowy Rok. Wobec tej strategii przemocy, która skierowana jest przeciw chrześcijanom, a swoimi konsekwencjami dotyka wszystkich, modlę się za ofiary i ich rodziny, oraz zachęcam wspólnoty kościelne do wytrwania w wierze i dawaniu świadectwa o nie przemocy, które pochodzi z Ewangelii. Myślą ogarniam także licznych osobach zaangażowanych w duszpasterstwie i zamordowanych w 2010 roku w różnych częściach świata: również o nich całym sercem pamiętamy przed Panem. Pozostańmy zjednoczeni w Chrystusie, który jest naszą nadzieją i naszym pokojem!

 


Po francusku:

Modlitwa „Anioł Pański” daje mi radość powitania was, drodzy pielgrzymi, mówiący w języku francuskim! W tym okresie Bożego Narodzenia, Pan oświeca nas blaskiem swojej miłości, która rozprasza wszelkie ciemności. Radujmy się w jedności z krajami, które dziś obchodzą Święto Objawienia Pana. Niech wstawiennictwo Maryi Dziewicy, pozwoli nam kierować się do Jej Syna Jezusa, światłości ze światłości! Dobrej niedzieli i Szczęśliwego Nowego Roku życzę wszystkim!

Po angielsku:

Z radością witam wszystkich pielgrzymów języka angielskiego obecnych na tej modlitwie Anioł Pański. Dzisiaj nadal kontemplujemy Bożą tajemnicę Jezusa Chrystusa, narodzonego w Betlejem z Dziewicy Maryi. On jest Słowem Bożym, które stało się Ciałem dla naszego zbawienia, Mądrością Bożą, która przyszła, aby nas oświecić. Strzeżmy zawsze obecności Jezusa, który przynosi nam łaskę i prawdę! Życzę wam wszystkim przyjemnej niedzieli i raz jeszcze składam życzenia dobra w Nowym Roku!

Po niemiecku:

Z radością pozdrawiam wszystkich braci i siostry z krajów j. niemieckiego. U początku wszystkiego stoi Słowo Boże, które jest światłem świata i naszym światłem. Prawdę tę przywołują nam na pamięć czytanie dzisiejszej drugiej niedzieli po Bożym Narodzeniu. Słowo Boże przyjęło w Jezusie Chrystusie ludzką postać, aby szukać naszej miłości. Maryja ofiarowała Mu swoje matczyne serce, swoje życie. My również jesteśmy zaproszeni, aby dać w nas życie Słowu Bożemu, które pragnie nas przemienić. Ono daje nam moc stania się dzieckiem Bożym, prawdziwym człowiekiem na obraz Boży. Pan niech was błogosławi i strzeże.

Po hiszpańsku:

Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka hiszpańskiego obecnych na tej modlitwie maryjnej. Liturgia obecnego czasu Bożego Narodzenia prowadzi nas do kontemplacji pełnym zadziwienia Jezusa Chrystusa Syna Bożego, który stał się człowiekiem, Emmanuelem. Zapraszam was w tych świętych dniach do otwarcia waszych serc na to misterium nieskończonej miłości. Niech w tym wspomaga was Najświętsza Maryja Dziewica i św. Józef, którego opieki wam wypraszam dla wszystkich rodzin, a szczególnie dla tych, które dotknięte są trudnościami lub są doświadczane przez różne niezrozumienia i podziały. Niech Zbawiciel, światłość świata, udzieli wam wszystkim łaski dla pokonania wszelkich przeciwności, abyście mogli zawsze wzrastać na drodze dobra.

Po polsku:

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Dzisiejsza liturgia podpowiada nam, byśmy chwalili odwieczną mądrość Boga i dziękowali za błogosławieństwo, jakim nas obdarzył we wcielonym Słowie. „Ono było na początku u Boga. (…). W Nim było życie, a życie było światłością ludzi”. Niech ta światłość opromienia każdy dzień nowego roku i całego naszego życia. Niech Bóg wam błogosławi.

Tłumaczenie Radio Maryja

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl