Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy Bracia i Siostry!

W tę czwartą niedzielę Adwentu Ewangelia świętego Mateusza opowiada o tym, jak doszło do narodzin Jezusa, z punktu widzenia świętego Józefa. Był On oblubieńcem Maryi, która, „zanim zamieszkali razem znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego (Mt 1,18). Syn Boży, realizując prastare proroctwo (cfr Iz 7,14), staje się człowiekiem w łonie Dziewicy, a ta tajemnica objawia jednocześnie miłość, mądrość i moc Boga dla dobra ludzkości zranionej grzechem. Święty Józef jest przedstawiany jako „człowiek sprawiedliwy” (Mt 1,19), wierny Prawu Bożemu, gotów spełnić Jego wolę. Dlatego wchodzi w tajemnicę Wcielenia po tym, jak Anioł Pański, ukazawszy się mu w śnie, zapowiedział: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej Małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. (Mt 1,20-21). Odrzuciwszy więc myśl o opuszczeniu potajemnie Maryi bierze Ją ze sobą, ponieważ teraz jego oczy widzą w niej dzieło Boga.

 

 

Święty Ambroży objaśnia , że „w Józefie była uległość i figura sprawiedliwego, aby bardziej godnym było jego świadectwo” (Exp. Ev. sec. Lucam II, 5: CCL 14,32-33). On – kontynuuje Ambroży – „nie mógłby splamić świątyni Ducha Świętego, Matki Pana, łono płodne Tajemnicą (ibid., II, 6: CCL 14,33). Chociaż doświadczył niepokoju, Józef postępuje „jak mu powiedział anioł Pański”, mając pewność, że czyni słusznie. Dając imię Jezus” temu Dziecku, które podtrzymuje cały wszechświat, staje w szeregu sług pokornych i wiernych, podobnych do aniołów i do proroków, do męczenników i do apostołów – jak śpiewa się w starożytnych hymnach wschodnich. Święty Józef obwieszcza cuda Pańskie, dając świadectwo o dziewictwie Maryi, darmowym działaniu Boga, oraz strzegąc ziemskiego życia Mesjasza. Czcimy więc prawnego Ojca Jezusa (cfr CCC, 532), ponieważ w nim zarysowuje się człowiek nowy, który patrzy w przyszłość ufnie i z odwagą, nie idzie za własnym projektem, ale ufa całkowicie nieskończonemu miłosierdziu Tego, który urzeczywistnia proroctwa i otwiera czas zbawienia.

Drodzy Przyjaciele, św. Józefowi, patronowi całego Kościoła, pragnę zawierzyć wszystkich Pasterzy, zachęcając ich do tego, by ofiarowali
"wiernym chrześcijanom i całemu światu pokorną i codzienną propozycję słów i gestów Chrystusa” (Lettera Indizione Anno Sacerdotale). Oby nasze życie coraz bardziej przylegało do Osoby Chrystusa, to właśnie dlatego
"Ten, który jest Słowem sam przyjmuje ciało, przychodzi od Boga jako człowiek i pociąga do siebie całą ludzką egzystencję, wprowadzając ją do wnętrza słowa Bożego” (Gesu di Nazaret, Milano 2007, 383). Wzywajmy z ufnością Dziewicę Maryję, pełną łaski
"przyozdobioną przez Boga”, aby w bliskim już czasie Bożego Narodzenia, nasze oczy otworzyły się i ujrzały Jezusa, a serce rozradowało się w tym cudownym spotkaniu miłości.

 

po polsku

Moje pozdrowienie kieruję do wszystkich Polaków. Orędzie IV Niedzieli Adwentu, to słowa Proroka Izajasza: „Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7, 14). Ten znak, to Jezus, Syn Boży, nadzieja naszego zbawienia, którego narodzin oczekuje Maryja, Dziewicza Matka. Otwórzmy serca, by wraz z Nią przyjąć Go z miłością i pokorą, by jak święty Józef odczytywać Boże znaki w codziennym życiu. Z serca wam błogosławię.

 

Tłumaczenie Radio Maryja

drukuj