Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry!W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus powtarza nam słowa, która znamy bardzo dobrze, a które wciąż nas wzruszają: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie” (Mt 11,28-30). Kiedy Jezus przemierzał drogi Galilei zwiastując Królestwo Boże i uzdrawiając wielu chorych, litował się nad tłumami, „bo byli znękani i porzuceni, jak owce bez pasterza (por. Mt 9,35-36). To spojrzenie Jezusa wydaje się rozciągać aż po dzień dzisiejszy, aż po nasz świat. Także i dzisiaj to spojrzenie spoczywa na wielu ludziach przygnębionych trudnymi warunkami życia i pozbawionych również jakiegokolwiek odniesienia, aby móc odnaleźć sens i cel swej egzystencji. Wielkie rzesze ludzi znękanych znajdują się w krajach najuboższych, doświadczonych ubóstwem; a także w krajach najbogatszych jest wielu mężczyzn i kobiet nieszczęśliwych, wręcz chorych na depresję. Myśl nasza ogrania wszystkich uciekinierów i wypędzonych, tych, którzy emigrują, ryzykując własnym życiem. Spojrzenie Chrystusa spoczywa na tych wszystkich ludziach, co więcej, na wszystkich dzieciach Ojca, który jest w niebie, i który powtarza: „Przyjdźcie do mnie wszyscy…”.

 

 

 

Jezus obiecuje dać wszystkim ukojenie, ale stawia jeden warunek: „Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem”. Czym jest owo jarzmo, które zamiast ciążyć, odciąża, i zamiast przygniatać, podnosi?

„Jarzmem” Chrystusa jest prawo miłości, Jego przykazanie, które zostawił swoim uczniom (por. J.13,34; 15,12). Prawdziwym lekarstwem na rany ludzkości, tak na te materialne, jak głód i niesprawiedliwości, jak również na te psychiczne i moralne, pochodzące ze zwodniczego dobrobytu, jest reguła życia, która opiera się na miłości braterskiej, która swoje źródło znajduje w miłości Boga. Stąd trzeba porzucić drogę arogancji, przemocy, stosowanych dla zdobycia sobie stanowiska coraz większej władzy, aby zapewnić sobie sukces za wszelką cenę. Również we własnym środowisku należy wyrzec się wszelkiej agresji, która dominowała w ostatnich wiekach, i przyjąć rozumną pokorę. Ale nade wszystko w relacjach z ludźmi, w relacjach międzyosobowych, społecznych należy zastosować regułę szacunku i nie stosowania przemocy, tzn. siły prawdy wobec wszelkich nadużyć, która jedynie może zapewnić przyszłość godną człowieka.

Drodzy przyjaciele! Wczoraj świętowaliśmy wspomnienie liturgiczne Najświętszej Maryi, wielbiąc Boga za jej Niepokalane Serce. Niech Maryja Dziewica pomoże nam nauczyć się od Jezusa prawdziwej pokory w zdecydowanym przyjęciu Jego lekkiego jarzma, aby móc doświadczyć wewnętrznego pokoju, aby w ten sposób stać się zdolnymi pocieszać innych braci i sióstr, dla których życiowa droga jest zbyt uciążliwa.

Po polsku:

Drodzy Polacy, bracia i siostry. Modlitwa „Anioł Pański” przypomina nam, że Słowo Boże stało się ciałem pod sercem Dziewiczej Matki. W kontekście minionych obchodów liturgicznych: Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi, polecam was wszystkich opiece tych Najświętszych Serc. Niech Serce Jezusa zjednoczone z Sercem Maryi będzie dla was źródłem życia i świętości. Wszystkim wam błogosławię, życzę dobrej niedzieli.

Po francusku:

Kochani pielgrzymi języka francuskiego. W sposób opatrznościowy, podczas gdy dla wielu rozpoczynają się wakacje, teksty dzisiejszej niedzieli ukierunkowują nas na odpoczynek i pogodę ducha. Nie tyle tu chodzi, aby wyruszyć tylko dla odpoczynku, ale aby odnowić nasze relacje z bliźnimi i z Bogiem, by temu poświecić więcej czasu. Jezus zaprasza nas abyśmy przyszli do Niego, byśmy się Jemu powierzyli. Wiara w Jego obecność przynosi pogodę ducha tym, którzy maja świadomość, że są kochani przez Ojca. Uczyńmy miejsce na lekturę Słowa Bożego, szczególnie Ewangelii, której oby nie zabrakło w waszych bagażach wakacyjnych! Dobrego pielgrzymowania wszystkim!

Po angielsku:

Mam przyjemność powitać dzisiaj pielgrzymów języka angielskiego, zwłaszcza kandydatów do diakonatu stałego z diecezji Elphin, w Irlandii, którzy są tutaj wraz z małżonkami. W dzisiejszej Ewangelii, Jezus wzywa nas wszystkich, abyśmy przyszli do Niego, niezależnie od ciężarów, które nosimy, bez względu na trudy, w które być może jesteśmy zaangażowani, ponieważ w Nim znajdziemy odpoczynek. O tej porze roku, kiedy tak wielu z was wyjeżdża na coroczny urlop, modlę się, abyście naprawdę odzyskali siły ciała i ducha oraz znaleźli możliwość odpoczynku w Panu. Niech Bóg udzieli wam Swojego błogosławieństwa. Wam wszystkim, a także waszym rodzinom i bliskim życzę radości i pokoju.

Po niemiecku;

Z radością pozdrawiam wszystkich niemieckojęzycznych pielgrzymów i gości. „Przyjdźcie do mnie wszyscy”, zaprasza nas Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Pan zna wszystkie trudy i ciężary naszego życia i pragnie nas pokrzepić. Zdani tylko na siebie nie potrafimy zaspokoić najgłębszej tęsknoty naszego serca. Chrystus ukazuje nam drogę do prawdziwego i szczęśliwego życia; On sam jest tą Drogą. „Uczcie się ode mnie”, mówi, ” bo jestem cichy i pokornego serca”. Od Jezusa możemy się uczyć prawdziwego człowieczeństwa. Wtedy też znajdziemy wewnętrzną radość oraz odpocznienie dla duszy. Prawdziwym szczęściem jest przebywanie blisko Jezusa. Życzę wam błogosławionej niedzieli i udanego tygodnia.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj