Anioł Pański z Ojcem Świętym Benedyktem XVI

Drodzy bracia i siostry

Każdego roku nazajutrz po Bożym Narodzeniu liturgia każe nam obchodzić święto św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika. Księga Dziejów Apostolskich przedstawia nam go jako człowieka pełnego łaski i Ducha Świętego (por. Dz 6,8-10; 7,55). W nim ukazała się w pełni obietnica Jezusa przypomniana w dzisiejszym tekście ewangelicznym o tym, że wierni, którzy są wezwani do dawania świadectwa w trudnych i niebezpiecznych okolicznościach nie będą nigdy opuszczeni i bezsilni: Duch Święty będzie mówił przez nich (por. Mt 10,20). Diakon Szczepan w rezultacie działał, przemawiał i umierał ożywiany przez Ducha Świętego, dając świadectwo miłości Chrystusa aż po najwyższą ofiarę.

Pierwszy męczennik został opisany w swoim męczeństwie jako doskonały naśladowca Chrystusa, którego męka powtarza się nawet w szczegółach. Życie św. Szczepana jest całkowicie ukształtowane przez Boga, upodobnione do Chrystusa; w momencie końcowym śmierci, na kolanach, powtarza on modlitwę Chrystusa z krzyża, powierzając się Panu (por Dz 7,59) i modląc się za swoich nieprzyjaciół: „Panie, nie poczytaj im tego grzechu” (w. 60). Napełniony Duchem Świętym, gdy jego oczy gasną, wpatruje się on w „Jezusa, który stoi po prawicy Boga” (w. 55), Pana wszystkiego, który wszystkich pociąga do siebie.

We wspomnienie św. Szczepana również i my jesteśmy wezwani, by utkwić wzrok w Bożym Synu, którego w radosnym klimacie Bożego Narodzenia kontemplujemy w tajemnicy Jego Wcielenia. Przez chrzest święty i bierzmowanie, przez cenny dar wiary karmionej sakramentami Kościoła, szczególnie Eucharystię, Jezus Chrystus związał nas z sobą i pragnie kontynuować w nas – poprzez działanie Ducha Świętego – swoje dzieło zbawienia, które wszystkim przywraca wolność, wszystkiemu nadaje wartość, podnosi i prowadzi ku pełni. Pozwolić się pociągnąć Chrystusowi – tak jak uczynił to św. Szczepan – oznacza otworzyć swoje życie na światło, które je przywołuje, kieruje nim i sprowadza na ścieżkę dobra, na ścieżkę ludzkości według planu Bożej miłości.

Wreszcie św. Szczepan jest wzorem dla tych wszystkich, którzy pragną oddać się na służbę nowej ewangelizacji. Pokazuje nam, że nowość przepowiadania nie polega w pierwszym rzędzie na wykorzystywaniu oryginalnych metod czy technik, które oczywiście są użyteczne, ale na byciu przepełnionym Duchem Świętym i pozwoleniu, by to On nami kierował. Nowość przepowiadania zależy od głębi zanurzenia się w tajemnicy Chrystusa, przyjęcia Jego Słowa i Jego obecności w Eucharystii, tak ażeby to On sam – Jezus żywy – mógł przemawiać i działać w swoim wysłanniku. W istocie ewangelizator staje się zdolny do niesienia Chrystusa innym w sposób skuteczny, kiedy sam żyje Chrystusem, kiedy nowość Ewangelii uwidacznia się w jego życiu. Prośmy Najświętszą Maryję, ażeby Kościół w tym Roku Wiary był świadkiem pomnożenia się liczby mężczyzn i kobiet, którzy na wzór św. Szczepana będą w stanie z przekonaniem i odwagą świadczyć o Jezusie Chrystusie.

Pozdrowienia:

Po polsku:

Serdecznie pozdrawiam Polaków. Wspominając świętego Szczepana, pierwszego męczennika, przez jego wstawiennictwo prośmy Boga, aby i nam w codziennym życiu nie brakowało mądrości i odwagi, wiary i miłości, które znajdują swoje zwieńczenie w chwale Pana. Wszystkim z serca błogosławię.

Po francusku:

Drodzy pielgrzymi języka francuskiego, w dzień po Narodzeniu Pańskim męczeństwo św. Szczepana, diakona, ukazuje, że narodziny Syna Bożego zapoczątkowują nową epokę – epokę miłości. Miłość znosi wszelkie bariery między ludźmi. Czyni ich braćmi, godząc ich poprzez przebaczenie – dane i otrzymane. Niech wstawiennictwo św. Szczepana, wiernego Panu aż do końca, podtrzymuje prześladowanych chrześcijan i niech nasza modlitwa dodaje im odwagi! Idąc za jego przykładem, nie bójmy się dawać świadectwa naszej wiary – z odwagą i determinacją. Pięknych świąt dla wszystkich!

Po angielsku:

Miło mi jest powitać wszystkich obecnych na tej modlitwie „Anioł Pański”. Dzisiaj, bezpośrednio po uroczystości Bożego Narodzenia, zgodnie z tradycją, obchodzimy święto pierwszego męczennika, św. Szczepana Diakona. Tak jak on i my możemy być uświęceni przez Bożą łaskę, aby mieć odwagę przemawiać i bronić publicznie prawd wiary z miłością i stałością. Niech Bóg błogosławi wam i waszym bliskim!

Po niemiecku:

W dzisiejsze święto św. Szczepana witam serdecznie na Placu św. Piotra wszystkich niemieckojęzycznych pielgrzymów i gości. Święty Szczepan, jak opisują Dzieje Apostolskie, widzi niebo otwarte oraz Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga. Swoim świadectwem oraz męczeństwem potwierdza nowinę o wcieleniu Boga. Szczepan zaświadcza również, iż człowiek, który zwraca się do Chrystusa – Boskiego Słowa, spotyka Boga oraz mocą miłości zostaje przemieniony w nowe stworzenie. Niech Pan obdarzy was oraz wasze rodziny w tym bożonarodzeniowym czasie swoim pokojem i radością.

Po hiszpańsku:

Kieruję moje serdeczne pozdrowienie do pielgrzymów języka hiszpańskiego tutaj obecnych i łączących się z nami za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Wspomnienie św. Szczepana przedłuża naszą radość świąt Bożego Narodzenia i staje się zaproszeniem, by prosić Boże Dziecię, aby Ono odnowiło naszą wiarę i uczyniło bardziej aktywną naszą miłość. Prosimy też Je, aby przykład wierności Ewangelii tego pierwszego męczennika pomógł chrześcijanom przezwyciężać ich lęki i bierność, aby w ten sposób mogli z odwagą i mądrością zaświadczyć o nadziei tym, którzy ich o to poproszą. Jeszcze raz życzę wszystkim świętego i szczęśliwego Bożego Narodzenia.

Po włosku:

Na zakończenie serdecznie pozdrawiam pielgrzymów języka włoskiego, a w szczególności młodzież z Ruchu Focolari pochodząca z wielu krajów świata. Droga młodzieży, przykład błogosławionej Chiary Badano niech was wspomaga na drodze wiary. Wszystkim życzę radosnego świętowania w świetle i pokoju Narodzenia Pana.

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj