Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry!

Nauczanie w przypowieściach, które obejmuje siedem przypowieści w trzynastym rozdziale Ewangelii Św. Mateusza zamyka się trzema dzisiejszymi alegoriami: o ukrytym skarbie, o drogocennej perle i o sieci rybackiej. Zatrzymam się przy tych dwóch pierwszych, które podkreślają decyzje bohaterów o sprzedaniu wszystkiego, by móc nabyć to, co odkryli. W pierwszym przypadku chodzi o rolnika, który przypadkowo natknął się na skarb ukryty w roli, którą uprawiał. Nie będąc właścicielem tej roli, by posiąść ten skarb, musi ją nabyć. Wystawia zatem na ryzyko wszystko co ma, aby tylko nie utracić tej prawdziwie wyjątkowej okazji, która mu się przytrafiła. W drugim przypadku mamy do czynienia z kupcem drogocennych pereł; jako ich wybitny znawca, natknął się na perłę o nadzwyczajnej wartości. Także i on wszystko stawia na tę perłę, i to do tego stopnia, że sprzedaje wszystkie pozostałe.

Przypowieści te ukazują dwie cechy odnoszące się do Królestwa Bożego: poszukiwanie i poświęcenie. Królestwo Boże podarowane jest każdemu, – jest darem, podarunkiem, łaską – ale nie jest podane na srebrnym talerzu, wymaga pewnego zaangażowania się: chodzi tu o poszukiwanie, podążanie, zabranie się do roboty. Postawa poszukiwania jest podstawowym warunkiem, by móc coś znaleźć. Potrzeba, aby serce pałało pragnieniem zdobycia cennego dobra, tzn. Królestwa Bożego, które uobecnia się w osobie Jezusa. To On jest ukrytym skarbem, to On jest perłą o wielkiej wartości. To On jest podstawowym odkryciem, które potrafi w pewnym momencie całkowicie odmienić nasze życie, wypełniając je sensem.

W obliczu nieoczekiwanego odkrycia, tak przez rolnika jak i kupca, zdają sobie sprawę z tego, że trafiła się im wyjątkowa okazja, której nie mogą przegapić i dlatego sprzedają wszystko, co mają. Oszacowanie bezcennej wartości skarbu prowadzi do decyzji, która wiąże się z poświęceniem się, z oderwaniem się od rzeczy, z wyrzeczeniami. Gdy skarb i perła zostały odkryte, to znaczy, kiedy znaleźliśmy Pana, nie wolno pozostawić tego odkrycia bezowocnym, ale poświęcić dla niego wszystko inne. Nie chodzi o pogardę dla innych spraw, ale podporządkowanie ich Jezusowi, stawiając Go na pierwszym miejscu. Uczeń Chrystusa nie jest kimś, kto pozbawia się czegoś zasadniczego. Jest tym kimś, kto znalazł znacznie więcej. Odnalazł pełną radość, którą może go obdarzyć tylko Pan.

To jest ewangeliczna radość chorych, którzy odzyskali zdrowie, grzeszników, którzy otrzymali przebaczenie; łotra przed którym otwiera się brama nieba. Radość Ewangelii wypełnia serce i całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem. Ci, którzy dają się zbawić przez Niego, zostają wyzwoleni z grzechu, ze smutku, z wewnętrznej pustki, z osamotnienia. „Z Jezusem Chrystusem radość zawsze rodzi się i odradza” (por. Evangelii gaudium, n. 1). Dziś jesteśmy zachęcani do kontemplowania radości rolnika i kupca z przypowieści. To radość nas wszystkich, kiedy odkrywamy bliskość i pocieszającą obecność Jezusa w naszym życiu. Obecność, która przemienia serce i otwiera nas na potrzeby i przyjęcie braci, zwłaszcza tych najsłabszych.

Módlmy się za wstawiennictwem Maryi Panny, aby każdy z nas potrafił dawać świadectwo słowem i codziennymi gestami o radości z powodu znalezienia skarbu królestwa Bożego, to znaczy miłości jaką Ojciec podarował nam przez Jezusa.

Po modlitwie Anioł Pański:

Drodzy Bracia i Siostry!

Dziś obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Handlem Ludźmi, ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Każdego roku tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci są niewinnymi ofiarami wyzysku w pracy i seksualnego oraz handlu narządami i wydaje się, że przyzwyczailiśmy się do tego, jako czegoś normalnego, a to jest coś strasznego, okrutnego, to jest zbrodnia!

Pragnę zwrócić uwagę wszystkich na obowiązek wszystkich, aby tej odrażającej pladze będącej formą współczesnego niewolnictwa, odpowiednio przeciwdziałać. Módlmy się wspólnie do Maryi Panny, aby wspierała ofiary handlu ludźmi i nawróciła serca handlarzy.

Pozdrawiam teraz pielgrzymów przybyłych z Włoch oraz innych krajów, a zwłaszcza siostry Józefitki św. Leonarda Murialdo, nowicjuszki Sióstr Maryi Wspomożycielki, ministrantów z wielu włoskich parafii oraz Włoski Klub Hokeja Kobiecego z Buenos Aires.

Życzę wszystkim dobrej niedzieli, i proszę nie zapominajcie modlić się za mnie. Smacznego obiadu i do zobaczenia!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj