Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

We Włoszech i w wielu innych krajach w dzisiejszą niedzielę obchodzona jest uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa – często używana jest nazwa łacińska: Corpus Domini. W każdą niedzielę wspólnota kościelna gromadzi się wokół Eucharystii, sakramentu ustanowionego przez Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy. Jednak co roku mamy radość obchodzić święto poświęcone tej głównej tajemnicy wiary, która aby wyrazić w pełni nasze uwielbienie Chrystusowi, który daje siebie jako pokarm i napój zbawienia.

Dzisiejszy fragment Ewangelii napisany przez św. Jana jest częścią rozważania nad tajemnicą chleba życia „chleb życia” (por 6,51-58). Jezus mówi: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. […] Pożywieniem, który ja wam dam, jest moje ciało za życie świata „(w. 51). On chce nam powiedzieć, że Ojciec posłał go na świat jako pokarm życia wiecznego, i że przez to On poświęci samego siebie, złoży w ofierze. W rzeczywistości, Jezu, na krzyżu, oddał swoje ciało i przelał swoją krew. Ukrzyżowany Syn Człowieczy jest prawdziwym barankiem paschalnym, który jest wyprowadza z niewoli grzechu i wspiera w pielgrzymowaniu do ziemi obiecanej. Eucharystia jest sakramentem jego ciała ofiarowanym po to by świat mógł żyć. Kto spożywa ten pokarm pozostaje w Jezusie i żyje dla Niego. Przypominać Jezusa znaczy być w Nim, stając się synami w Synu.

W Eucharystii Jezus, tak jak to zrobił z uczniami z Emaus, towarzyszy nam, pielgrzymom w historii, aby żywić w nas wiarę, nadzieję i miłość; aby wspierać nas w próbach, aby wspierać nas w dążeniach do sprawiedliwości i pokoju. Ta trwałą obecność Syna Bożego jest powszechna: w miastach i na wsi, na Północy i Południu świata, w krajach tradycyjnie chrześcijańskich, i w tych, które są dopiero ewangelizowane. W Eucharystii On ofiarowuje siebie jako duchową siłę, aby pomóc nam wcielać w życie jego przykazania – aby się wzajemnie miłować, tak jak On nas umiłował – budując wspólnotę otwartą na potrzeby wszystkich, zwłaszcza tych najbardziej wrażliwych, ubogich i potrzebujących.

Karmić się Jezusem Eucharystycznym oznacza również ofiarować mu się z ufnością i pozwolić mu się prowadzić. Chodzi tutaj o przyjęcie Jezusa w miejsce własnego „ja”. W ten sposób bezinteresowna miłość otrzymana od Chrystusa w Komunii eucharystycznej z działaniem Ducha Świętego pobudza naszą miłość do Boga i naszych braci i sióstr, które spotykamy w codziennym pielgrzymowaniu. Nakarmieni Ciałem Chrystusa, stajemy się zawsze bardziej osobiści i konkretnie Mistycznym Ciałem Chrystusa. Przypomina nam o tym Apostolo Paweł: Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest udziałem we Krwi Chrystusa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem w Ciele Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, przeto my, liczni, tworzymy jedno Ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba.

Niech Dziewica Maryja, która zawsze była zjednoczona z Jezusem chlebem życia, pomoże nam na nowo odkryć piękno Eucharystii, aby karmić się ją z wiarą, i przez to żyć w komunii Bogiem i braćmi.

Po modlitwie Anioł Pański

Drodzy Bracia i Siostry!

Jutro przypada Światowy Dzień Uchodźcy ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Tegoroczny, tematem są słowa: „z uchodźcami. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek musimy stanąć po stronie uchodźców „. Szczególną uwagę kieruje się tutaj w stronę kobiet, mężczyzn, dzieci uciekających przed konfliktami, przemocą i prześladowaniami. Pamiętamy także w modlitwie, jak wielu z nich straciło życie na morzu lub w trudnej podróży drogą lądową. Ich opowieści o bólu i nadziei mogą stać się dobrą okazją do braterskiego i prawdziwego spotkania. W rzeczywistości, osobiste spotkanie z uchodźcami rozwiewa obawy i wypaczone ideologie i staje się czynnikiem wzrostu w człowieczeństwie, umożliwiającym stworzenie przestrzeni dla ludzkich uczuć, otwartości i budowy mostów.

Pozdrawiam was wszystkich, Rzymian i przybyłych pielgrzymów; szczególnie tych, którzy pochodzą z Seszeli, z Sevilla (Hiszpania) i Umuarama i Toledo (Brazylia). Pozdrawiam wiernych z Neapol, Arzano i św. Katarzyny Pedara.

Szczególne pozdrowienie kieruję do przedstawicieli z Republiki Środkowoafrykańskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych, który w tych dniach uczestniczyli w Rzymie w spotkaniu zorganizowanym przez Wspólnotę Sant’Egidio. Nosze w moim sercu wizytę, którą odbywałem w listopadzie 2015 roku w tym kraju, i mam nadzieję, że z bożą pomocą i dobrą woli wszystkich, możliwe będzie wzmacnianie i rozwijanie pokojowego procesu, niezbędnego warunku do rozwoju.

Tego wieczora w Bazylice św. Jana na Lateranie, będę celebrować Mszę świętą, po której nastąpi procesja z Najświętszym Sakramentem, aż do Bazyliki Matki Bożej Większej. Zachęcam wszystkich do udziału, nawet duchowego, myślę zwłaszcza o wspólnotach klauzurowych, chorych i o więźniach. Pomagają nam w tym także radio i telewizja.

W następny wtorek udam się na pielgrzymkę do Cocoon i Barbiana, aby złożyć hołd dwóm zmarłym kapłanom Primo Mazzolari i Don Lorenzo Milani. W tym miejscu chciałbym podziękować zwłaszcza kapłanom, którzy mi będą towarzyszyć swoją modlitwą. Wszystkim życzę dobrej niedzieli, i proszę nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do zobaczenia!

Tłumaczenie: Radio Maryja

drukuj