Anioł Pański z Ojcem Świętym Franciszkiem

Drodzy Bracia i Siostry!

W tej celebracji eucharystycznej składałem Bogu dzięki wraz z wami, ale także za was: tutaj wiara po latach prześladowań uczyniła cuda. Chciałbym przypomnieć wielu odważnych chrześcijan, którzy ufali Bogu i byli wierni w czasach niedoli. Podobnie jak to uczynił święty Jan Paweł II, do was wszystkich kieruję słowa apostoła Piotra: „Wam (…), którzy wierzycie, cześć!” (1 P 2, 7; Homilia, Baku 23 maja 2002: L’Osservatore Romano, wyd. pl. 7-8(245)/2002, s. 16).

Nasze myśli zwracają się teraz ku Maryi Pannie, czczonej w tym kraju nie tylko przez chrześcijan. Do Niej zwracamy się słowami, którymi Anioł Gabriel przyniósł jej radosną nowinę o zbawieniu, przygotowanym przez Boga dla ludzkości.

W świetle, które jaśnieje z matczynej twarzy Maryi kieruję serdeczne pozdrowienie do was, drodzy wierni Azerbejdżanu, zachęcając każdego z was, do radosnego świadectwa wiary, nadziei i miłości, zjednoczeni między sobą i ze waszymi pasterzami. Pozdrawiam i dziękuję w szczególności Rodzinie Salezjańskiej, która tak troskliwie opiekuje się wami oraz krzewi różne dobre dzieła a także Siostry Misjonarki Miłosierdzia: kontynuujcie z entuzjazmem wasze dzieło w służbie wszystkim!

Powierzamy te życzenia wstawiennictwu Najświętszej Bożej Matce i przyzywajmy Jej opieki dla waszych rodzin, chorych i osób starszych, dla tych, którzy cierpią na ciele i na duchu.

Tłumaczenie: Radio watykańskie

drukuj