Fot. Aleksandra Wojdyło/diecezja-torun.pl/

50. rocznica koronacji figury Matki Bożej w Lipach

W dniach 1-2 lipca w sanktuarium maryjnym w Lipach koło Lubawy odbędzie się doroczny odpust ku czci Matki Bożej. Tegoroczne uroczystości nabierają szczególnego charakteru. W tym roku przypada 50. rocznica koronacji koronami papieskimi figury Matki Bożej Lipskiej. Koronacji dokonał Prymas Tysiąclecia ks. kard. Stefan Wyszyński.

Pierwszy dzień uroczystości rozpocznie się od uroczystych nieszporów o Najświętszej Maryi Pannie w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Anny w Lubawie o godz. 15.00. Po nieszporach odbędzie się procesja z figurą Matki Bożej do Sanktuarium w Lipach. O godz. 16.00 sprawowana będzie suma odpustowa pod przewodnictwem ks. bp. Wiesława Śmigla. Na godz. 19.30 zaplanowano Mszę św. z udziałem rolników i robotników, zaś na 20.30 – czuwanie modlitewne z udziałem zespołów wokalnych i instrumentalnych.

O 22.30 rozpocznie się Droga Krzyżowa ze świecami. Pierwszy dzień uroczystości w Lipach zakończy Msza św. o godz. 24.00.

Drugi dzień wydarzenia rozpoczną godzinki ku czci Najświętszej Maryi Panny o godz. 6.30. O godz. 7.00 sprawowana będzie poranna Eucharystia, zaś o godz. 9.00 – liturgia pokutna. Na godz. 10.30 zaplanowano sumę odpustową pod przewodnictwem Prymasa Polski ks. abp. Wojciecha Polaka. O godz. 15.00 odbędzie się Msza św. z udziałem kierowców oraz poświęcenie pojazdów. O 17.00 wierni odmówią nieszpory o Najświętszej Maryi Pannie, a następnie udadzą się z procesją z figurą Matki Bożej do Fary. Tam o godz. 18.00 sprawowana będzie Eucharystia.

Odpust ku czci Matki Bożej zakończy się Mszą św. udziałem chorych, służby zdrowia i wszystkich opiekujących się chorymi w Farze, którą zaplanowano na 3 lipca na godz. 10.00.

Swoje słowo do wiernych z okazji 50. rocznicy koronacji figury Matki Bożej w Lipach skierował ks. bp Wiesław Śmigiel [więcej].

– Kult Matki Bożej Lipskiej zatacza coraz szersze kręgi i znacznie przekracza granice diecezji toruńskiej, a wiernych otwiera na słowo Boga, przynagla do nawrócenia, prowadzi do sakramentów oraz umacnia w chrześcijańskim życiu. Każdego roku do Lip przybywają małżonkowie, całe rodziny, dzieci i młodzież, starsi, chorzy, samotni i potrzebujący! – napisał w liście ks. bp Wiesław Śmigiel.

Kult Maryi w lipskim znaku trwa co najmniej od początku XV w. Jej wstawiennictwa szukali pielgrzymi z ziemi lubawskiej, z Prus Książęcych, Pomorza i Mazowsza, podczas zaborów zza kordonu granicznego. Sława cudów doświadczanych za przyczyną Lipskiej Orędowniczki, przyciągała na uroczystości odpustowe 1 i 2 lipca wielotysięczne rzesze [więcej].

ks. Paweł Borowski/RIRM

drukuj