„Związki partnerskie” pogłębią kryzys demograficzny

W związku ze zbliżającą się debatą Sejmu nad projektami o związkach partnerskich, pragniemy wyrazić swoją opinię w tej sprawie. Przez wieki małżeństwo stanowiło fundament rodziny i ładu społecznego.

W społecznościach gdzie było ono niszczone lub zmarginalizowane (np. w komunistycznej Rosji), mieliśmy do czynienia z rosnącą przestępczością, brakiem opieki nad dziećmi, ubóstwem i zastojem gospodarczym. Projekty zmierzające do nadania podobnego statusu każdej parze osób dorosłych, w tym parom jednopłciowym, niszczą szczególną wspólnotę, jaką jest małżeństwo. W najgorszej sytuacji postawi to dzieci, które będą musiały żyć w coraz bardziej niestabilnych związkach swoich rodziców.

Projekty te są głęboko sprzeczne z konstytucyjnymi gwarancjami ochrony małżeństwa, rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa (Art.18). Projekty te nie rozwiązują żadnych poważnych problemów społecznych, a przeciwnie – przez osłabienie rodziny wpłyną negatywnie np.: na procesy demograficzne, które są najpoważniejszym zagrożeniem przyszłości naszego kraju.

Zwracamy się do Posłów RP o odrzucenie tych projektów i odważne działanie na rzecz wzmocnienia polskich rodzin, w tym poprzez przygotowanie Narodowego Programu Polityki Rodzinnej, którego ciągle kraj nasz nie posiada. Zwracamy się również do wszystkich organizacji i osób związanych z naszą Federacją, o podejmowanie rozmów z parlamentarzystami na ten tak podstawowy temat.

W imieniu Polskiej Federacji Rychów Obrony Życia

(-)Antoni Zięba – wiceprezes

(-)Anna Dyndul – sekretarz

(-)Dariusz Kłeczek – członek Zarządu

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zrzesza 130 organizacji prorodzinnych. W 2012 roku Federacja za swoją działalność została nagrodzona Europejską Nagrodą Obywatelską.

drukuj