Żołnierze z 3. PBOT złożą przysięgę w Jarosławiu

 W najbliższą niedzielę w Jarosławiu odbędzie się uroczystość złożenia przysięgi wojskowej przez żołnierzy 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”. Terytorialsi będą przysięgać na Rynku w Jarosławiu.

5 grudnia bieżącego roku o godz. 11.00 na Rynku w Jarosławiu słowa roty przysięgi wypowiedzą kolejni żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Kandydaci będą przysięgać na sztandar 3. PBOT – symbol honoru, tradycji i męstwa. Ślubowanie ochotników odbędzie się w obecności rodzin, przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych, kombatantów oraz mieszkańców Podkarpacia. Uroczystości będzie towarzyszyć asysta honorowa wystawiona przez 34. Batalion Lekkiej Piechoty oraz Orkiestra Wojskowa z Rzeszowa.

Uroczystość zaprzysiężenia jest zwieńczeniem 16-dniowego szkolenia podstawowego, które odbyło się w Dębicy. Ochotnicy uczyli się praktycznych umiejętności posługiwania się bronią, zasad zachowania na współczesnym polu walki, udzielania pierwszej pomocy oraz topografii. Szkolenie podstawowe to dopiero początek drogi Terytorialsów. Cykl szkolenia trwa 3 lata i podzielony jest kolejno na etapy szkolenia indywidualnego, specjalistycznego i zgrywającego.

3. Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego, ps. „Pług” powstała w pierwszym etapie formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W skład Brygady wchodzi 6 batalionów lekkiej piechoty rozmieszczonych w Rzeszowie, Nisku, Dębicy, Jarosławiu, Sanoku i Przemyślu. Dowódcą brygady jest pułkownik Michał Małyska.

kpt. Witold Sura/radiomaryja.pl

drukuj