ZNP rozpoczyna protest włoski

Związek Nauczycielstwa Polskiego rozpoczyna dziś bezterminowy protest włoski. Głównym postulatem ZNP jest zwiększenie poziomu wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.

W ubiegłym tygodniu Związek prowadził akcję informacyjną o formule protestu. Nauczyciele będą wykonywać tylko te czynności, które są opisane w przepisach prawa oświatowego.

To budzi niepokój wśród rodziców uczniów. Obawiają się powtórki z kwietnia bieżącego roku, kiedy pod znakiem zapytania stanęły m.in. egzaminy maturalne.

Nie ma społecznej zgody na protest nauczycieli. Wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek zaapelowała do związkowców o dialog z rządem.

Apeluję i chcę wierzyć, że nauczyciele będą rozsądni i nie będą działać przeciwko własnym uczniom, ale także nie będą działać niezgodnie z prawem, bo to jest jakby niezrozumienie istoty sprawy. Nauczyciele wykonują różne zadania w ramach 40godzinnego tygodnia pracy, która sprowadza się nie tylko do przeprowadzania lekcji, ale także przygotowania do nich i do działań opiekuńczych – zaznaczyła Marzena Machałek.

Od września część organizacji oświatowych należących do Forum Związków Zawodowych prowadzi własny protest. Polega on na niewykonywaniu zadań, które nie są opłacane przez pracodawcę i organ prowadzący. FZZ prowadziło akcję protestacyjną w kwietniu wraz ZNP.

RIRM

drukuj