fot. twitter.com/EpiskopatNews

Zmarł ks. kard. Zenon Grocholewski  

Zmarł ks. kard. Zenon Grocholewski – bliski współpracownik św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i papieża Franciszka. Był wieloletnim Prefektem Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej i przyjacielem Radia Maryja oraz Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jako legat papieski Ojca Świętego Franciszka w 2016 r. dokonał konsekracji sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 

Ks. kard. Zenon Grocholewski urodził się 11 października 1939 r. Bródkach (woj. poznańskie). Po ukończeniu szkoły podstawowej wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego w Wolsztynie. 27 maja 1963 otrzymał święcenia prezbiteratu z rąk ks. abp. Antoniego Baraniaka, metropolity poznańskiego.

Ks. kard. Zenon Grocholewski ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu (1963) oraz studia prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (1969 – licencjat, 1972 – doktorat). Praca licencjacka (nasze magisterium) – napisana pod kierunkiem wybitnego hiszpańskiego kanonisty Ignacio Gordona została odznaczona złotym medalem Uniwersytetu. Ten sam profesor był także promotorem jego rozprawy doktorskiej, która została odznaczona złotym medalem Ojca Świętego Pawła VI. Ks. dr Zenon Grocholewski był pierwszym Polakiem, który mógł się chlubić takimi wyróżnieniami.

Te wspaniałe osiągnięcia sprawiły, że został skierowany do pracy w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej. Po kilku latach ks. kard. Zenon Grocholewski został kanclerzem (1980), a później sekretarzem (1982) i na koniec (1998) prefektem Sygnatury Apostolskiej.

22 grudnia 1982 roku, Ojciec Święty Jan Paweł II wyniósł go do godności biskupa. Od 1991 r., jako arcybiskup, był członkiem komisji studiującej wraz z Ojcem Świętym projekt reformy Kurii Rzymskiej, członkiem Komisji Dyscyplinarnej Kurii Rzymskiej, konsulatorem, a następnie (od 2000 r.) członkiem Papieskiej Rady ds. Tekstów Prawnych, przewodniczącym Komisji ds. Adwokatów Stolicy Apostolskiej i przy Kurii Rzymskiej, członkiem Papieskiego Komitetu Międzynarodowych Kongresów Eucharystycznych, prezesem Sądu Kasacyjnego Państwa Watykańskiego, członkiem komisji prawnej utworzonej do przestudiowania nowego Prawa Fundamentalnego Państwa Watykańskiego. 15 listopada 1999 r. Jan Paweł II mianował ks. abp. Zenona Grocholewskiego prefektem Kongregacji Wychowania Katolickiego, a 21 lutego 2001 r. wyniósł go do godności kardynała diakona.

Ks. kard. Zenon Grocholewski był członkiem Kongregacji ds. Biskupów, prezesem: Papieskiego Dzieła Powołań Kapłańskich oraz Parlamentarnej Komisji Interdykastrialnej do Odpowiedniej Dystrybucji Księży w Świecie, członkiem Kongregacji Doktryny Wiary, członkiem Rady Specjalnej dla Oceanii Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Ponadto był Wielkim Kanclerzem Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, Wielkim Kanclerzem Papieskiego Instytutu Archeologii Chrześcijańskiej, Wielkim Kanclerzem Papieskiego Instytutu Studiów Arabskich i Islamistyki oraz patronem Papieskiego Wyższego Instytutu Łaciny.

Był członkiem honorowym Papieskiej Akademii św. Tomasza z Akwinu (2001), honorowym członkiem stowarzyszeń: Kanonistów Słowacji (1992), Kanonistów Włoskich (1998) i Kanonistów Polskich (1999), honorowym obywatelem dwóch miast w Stanach Zjednoczonych: Trenton (1988) i Pinceton (1992), Agropoli we Włoszech (1992) i Levocy w Słowacji (1997), odznaczony Medalem Honorowym Polonia Semper Fidelis za zasługi dla biografistyki polonijnej (1998), Wielkim Medalem św. Gorazda, będącym najwyższym odznaczeniem Ministerstwa Edukacji w Słowacji za zasługi w dziedzinie rozpowszechniania wiedzy na Słowacji i o Słowacji (2000) oraz Wielkim Krzyżem Orderu Zasłużonych dla Chile (2003).

Ks. kard. Zenon Grocholewski był ponadto doktorem honoris causa wielu uczelni, m.in.: Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (1998), Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1999), Uniwersytetu w Passau (2001), Uniwersytetu w Glasgow (2001), Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie (2002), Papieskiego Uniwersytetu Katolickiego w Buenos Aires (2002), Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2004), Uniwersytetu „Fu Jen” w Taipei na Tajwanie, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2010) i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (2018).

Liczne funkcje i urzędy nie przeszkodziły Księdzu Kardynałowi w pracy naukowej. Liczba publikacji wraz z tłumaczeniami oraz reedycjami przekroczyła liczbę 700 w 12 językach. Poza językiem polskim posługiwał się także językiem włoskim, łaciną, francuskim, hiszpańskim i angielskim. Na szczególną uwagę zasługują publikacje dotyczące prawa małżeńskiego, a w ostatnich latach także z zakresu edukacji.

Jako legat papieski Ojca Świętego Franciszka w 2016 r. dokonał konsekracji sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. [czytaj więcej] 

https://twitter.com/ArchKrakowska/status/1284049838422872065

https://twitter.com/Sluzebniczki/status/1284039744591212545

episkopat.pl/radiomaryja.pl

drukuj