Zespół Wspierania Radia Maryja o manipulacjach godzących w rozgłośnię

Zespół Wspierania Radia Maryja o manipulacjach godzących w rozgłośnię
Zespół Wspierania Radia Maryja w służbie
Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu
wyróżniony Złotą Odznaką Radia Maryja z Diamentem

========================================================================

KOMUNIKAT

Zespół Wspierania Radia Maryja powstał z inicjatywy prof. Janusza Kaweckiego w 1997 roku. W kolejnych kadencjach członkowie Zespołu w wydawanych „Komunikatach” zdecydowanie i precyzyjnie demaskowali kłamstwa i manipulacje rozpowszechniane w wielu antykościelnych i antypolskich mediach na temat posługi ewangelizacyjnej realizowanej za pomocą Radia Maryja i innych dzieł powstałych w klimacie stworzonym przez tę katolicką rozgłośnię. Główne ostrze ataku skierowane było na ojca dr. Tadeusza Rydzyka, założyciela tych dzieł i dyrektora Radia Maryja.

Po wyborach prezydenckich i parlamentarnych w 2015 roku wydawało się, iż kłamstwo i manipulacje zostaną z życia publicznego wyeliminowane, a przekazywanie prawdy będzie priorytetem w postępowaniu osób publicznych.  Kolejne miesiące dostarczały coraz więcej dowodów wskazujących na potrzebę działania Zespołu Wspierania Radia Maryja. Coraz więcej osób wyrażało oczekiwanie na stanowisko Zespołu w sprawach podejmowanych dotychczas przez to gremium. Jednakże prof. Janusz Kawecki, prawie od 20 lat kierujący pracą Zespołu, nie mógł tych zadań realizować wobec powołania go przez Prezydenta RP do składu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Trzeba więc było na nowo, uwzględniając dotychczasowe doświadczenia, utworzyć Zespół. Osoby, które na zaproszenie nowego przewodniczącego weszły w skład Zespołu nowej kadencji spotkały się w dniu 21 września 2018 r. w Warszawie. W spotkaniu uczestniczyli, jako gospodarze miejsca: o. dr Janusz Sok, prowincjał Redemptorystów i o. Jan Król.

Jednym z kłamliwych i w ostatnich latach masowo rozpowszechnianych w mediach jest określenie: „imperium ojca Rydzyka” używane w odniesieniu do dzieł , w których powstaniu i działalności uczestniczyły rzesze ofiarodawców, tworzących Rodzinę Radia Maryja, którzy odpowiadają aktywnie na inicjatywy o. dr. Tadeusza Rydzyka tworzenia instytucji służących Polsce i Polakom. Określanie wspomnianych dzieł jako imperium i przypisywaniu praw właścicielskich o. Tadeuszowi Rydzykowi jest manipulacją, a jej cel jest wyraźnie widoczny. Ma to zniechęcać ofiarodawców do dalszego wspierania tych dzieł. Ojciec dr Tadeusz Rydzyk jest zakonnikiem i chociażby z tego powodu nie posiada żadnego osobistego majątku. Wszystkie te dzieła należą bądź do zgromadzenia, bądź do fundacji. Mają też jeden główny cel: służą Kościołowi, Polsce i Polakom.

Słysząc rozpowszechniane określenie „imperium ojca Rydzyka”, warto odnieść to do właścicieli prawdziwych imperiów medialnych w Polsce, którzy posiadają po kilkadziesiąt koncesji radiowych i telewizyjnych, domy reklamowe oraz sieci rozprowadzające sygnały nadawców, a często występują pod różnymi nazwami.

Kolejna manipulacja rozpowszechniana w mediach dotyczy inicjatywy geotermalnej w Toruniu, podjętej przez Fundację Lux Veritatis. Po odpowiednim przygotowaniu badawczym i technicznym Fundacja otrzymała –jak inni wnioskodawcy w podobnych sprawach –dotację z NFOŚiGW. Jednak po przejęciu władzy przez PO – PSL w 2008 r. nastąpiło odebranie przyznanej uprzednio dotacji. Fundacja wystąpiła do sądu w sprawie cofnięcia tej krzywdzącej decyzji. Badania, analiza opinii biegłych i rozprawy trwały do 2016 roku, kiedy to obydwie strony przedstawiły sądowi projekt ugody. Sąd ten projekt zatwierdził uznając go za „w pełni uzasadniony i zasadny” i ponadto zwrócił uwagę, „iż w przypadku, gdyby sąd miał w tej sprawie wydawać wyrok, koszty, które musiałby ponieść Fundusz (pośrednio Skarb Państwa) byłyby zdecydowanie wyższe”. Tak więc kwota 26 milionów złotych była odszkodowaniem za bezprawną decyzję podjętą w 2008 roku i obejmował koszty związane ze zrealizowaną częścią projektu geotermii w Toruniu. Pełna realizacja projektu wymaga jednak kolejnych nakładów związanych z rozprowadzaniem ciepłej wody do ogrzewanych nią mieszkań. Fundacja wystąpiła więc o pożyczkę do NFOŚiGW. Po rozpatrzeniu tego, podobnie jak i innych wniosków, NFOŚiGW uznając zasadność techniczną wystąpienia, przyznał tę pożyczkę. Sprawa ta, jak i inne podnoszone w kłamliwych przekazach medialnych była przedmiotem interpelacji poselskich, na które szczegółowo odpowiadał minister. Każdy, a dziennikarze w szczególności,  może z tymi odpowiedziami zapoznać. Uczestniczący w rozpowszechnianiu kłamstw zamiast skorzystać chociażby z tych możliwości, insynuują o jakimś „imperium” wspomaganym przez obecnie sprawujących władzę.

Często słyszymy zachętę o kierowanie  do sądu spraw przeciwko uczestniczącym w upowszechnianiu  tego typu kłamstw. Jaki jest rezultat tych wystąpień może świadczyć niedawno zakończony proces przeciwko spółce Wirtualna Polska Media SA, która rozpowszechniała „nieprawdziwe informacje o majątku o. Tadeusza Rydzyka”. Sąd Okręgowy w Warszawie po rocznym procesie nakazał spółce zamieszczenie na portalach wp.pl i money.pl przeprosin o. dr. Tadeusza Rydzyka. W pozwie, w celu stworzenia odczuwalnych przez spółkę skutków upowszechniania kłamstwa, wystąpiono o zasądzenie na cel społeczny kary pieniężnej. Ta jednak nie została przez sąd wymierzona. Śmiemy wątpić, czy sama publikacja przeprosin na stronach, których właścicielem jest pozwany, będzie wystarczającym narzędziem zniechęcającym innych do rozsiewania kłamstwa i uczestniczenia w manipulacji. Tym bardziej, że kłamstwa podane przez portal wp.pl upowszechnione były w wielu innych mediach, ale już te i inne media nie kwapiły się, aby poinformować swoich odbiorców o wyroku sądu i przeprosić za upowszechnianie kłamstw. Tak np. TVN nie tylko wyemitowała reportaż z podobnymi kłamstwami, ale umieściła go na swojej stronie internetowej, przez co manipulacje tam zawarte cały czas są dostępne odbiorcom tej strony. A skargi na ten reportaż skierowane do KRRiT, która jest organem konstytucyjnym, już ponad pół roku czekają na jego decyzję.

Przedstawiamy tych kilka przykładów w celu zachęcenia do przeciwstawienia się manipulacjom medialnym Takie wspólnotowe działanie było widoczne, gdy do Prokuratura Generalnego wpłynęło ponad trzydzieści tysięcy doniesień na działanie organizatorów tzw. karawany wstydu, gdzie wśród ruchomych bilbordów  umieszczono sylwetkę o. dr. Tadeusza Rydzyka z insynuacją, że wziął on 94 miliony zł z państwowych dotacji. A z niedawnych informacji medialnych zdaje się wynikać, że Prokuratura zamierza sprawę umorzyć.

Uważamy, że przedstawione przykłady wpisują się w perfidną walkę toczoną z Kościołem katolickim, mającą na celu zniszczenie fundamentów tożsamości Narodu Polskiego.

                             W imieniu Zespołu Wspierania Radia Maryja

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz, dr h. c..

Warszawa, dnia 29 września 2018 r.

Skład Zespołu Wspierania Radia Maryja w nowej kadencji:

                         

prof. dr hab. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz  dr h. c. (przewodniczący)

ks. prof.  dr hab. Paweł Bortkiewicz

prof. dr hab. Piotr Jaroszyński    

prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk

prof. dr hab. Wacław Leszczyński dr h. c.   

prof. dr hab. Wojciech Polak

                                                 

drukuj
Tagi:

Drogi Czytelniku naszego portalu,
każdego dnia – specjalnie dla Ciebie – publikujemy najważniejsze informacje z życia Kościoła i naszej Ojczyzny. Odważnie stajemy w obronie naszej wiary i nauki Kościoła. Jednak bez Twojej pomocy kontynuacja naszej misji będzie coraz trudniejsza. Dlatego prosimy Cię o pomoc.
Od pewnego czasu istnieje możliwość przekazywania online darów serca na Radio Maryja i Tv Trwam – za pomocą kart kredytowych, debetowych i innych elektronicznych form płatniczych. Prosimy o Twoje wsparcie
Redakcja portalu radiomaryja.pl