List Zespołu Wspierania Radia Maryja do prezesa DEKRA Certification

ZESPÓŁ WSPIERANIA RADIA MARYJA

w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu
wyróżniony Złotą Odznaką Radia Maryja z Diamentem
30-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 56

 

Szanowny Pan
Dr inż. Roman ZADROŻNY
Prezes DEKRA Certification Sp. z o.o.
Plac Solny 20
50-063 WROCŁAW

Szanowny Panie Prezesie!

Ostatnio na stronie internetowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zamieszczona została informacja o nadaniu tej instytucji przez Państwa certyfikatu jakości Nr AC 181. Certyfikat ten dotyczy procesu „udzielania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych”. Ma on oznaczać, że KRRiT „wdrożyła system zarządzania jakością i skutecznie go realizuje” (cytaty wyjęte z treści dokumentu).

Z drugiej strony wiemy, jak wiele zastrzeżeń wzbudziły decyzje KRRiT dotyczące przydzielenia miejsc na multipleksie (MUX-1) w ramach procedury rozpoczętej w 2011 roku i zakończonej decyzjami w dniu 17 stycznia 2012 roku. Wiemy też, że jedynym organem, który ustawowo miałby prawo ocenienia zakończonego procesu przyznawania koncesji, jest Najwyższa Izba Kontroli, która takie zadanie może wykonać na polecenie Sejmu. Pamiętamy również, iż KRRiT występowała zdecydowanie przeciwko poddaniu się takiej ocenie i w tym zakresie wspierała ją większość parlamentarna podczas głosowań. Obecnie zaś KRRiT na swojej stronie internetowej informuje o przyznanym certyfikacie. Interesuje nas, w jakim stopniu instytucja nadająca certyfikat analizowała procedurę zastosowaną podczas przyznania koncesji na emisję programów telewizyjnych z pierwszego multipleksu. Powszechnie wiadomo, że decyzje podjęte w tej sprawie przez KRRiT wzbudziły szeroki sprzeciw społeczny (prawie 2,5 miliona osób wysyłających protesty do KRRiT, uchwały licznych samorządów terytorialnych i stowarzyszeń krytykujących decyzję KRRiT o wyeliminowaniu Telewizji Trwam z dostępu do multipleksu, prawie 150 marszów obejmujących cały kraj, włącznie z największym, marszem w Warszawie, we wrześniu 2012 r., w którym uczestniczyło kilkaset tysięcy osób, jednoznacznym stanowiskiem uczestników „konsultacji społecznych” zorganizowanych przez KRRiT, którzy stwierdzili konieczność otrzymania przez Telewizję Trwam prawa do miejsca na MUX-1, wystąpienia Episkopatu Polski do KRRiT w sprawie przyznania miejsca na MUX-1 dla Telewizji Trwam itp.). Pomimo wykazywanych cząstkowych niespójności w postępowaniu KRRiT jej decyzje nie mogły być poddane badaniu przez Najwyższą Izbę Kontroli wobec sprzeciwu członków KRRiT wspartego przez większość parlamentarną.

Szanowny Panie Prezesie!

 

Z zapisów ujętych w certyfikacie wynika, iż certyfikat odnosi się do okresu od 28 grudnia 2012 r., a „zgodność systemu zarządzania została udokumentowana w Raporcie nr W-A 320112/A12/U/H/9001”. Audyt umożliwiający nadanie certyfikatu musiał jednak odnosić się do wcześniejszych działań KRRiT, czyli podejmowania decyzji w sprawach, które wzbudzają tak powszechny sprzeciw. Tekst Raportu nie jest dostępny na stronie internetowej zarówno certyfikującego, jak i certyfikowanego. W tej sytuacji uprzejmie prosimy o udostępnienie nam tekstu Raportu, na podstawie którego firma DEKRA Certification Sp. z o.o. przyznała Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji certyfikat jakości. Raport ten jest nam niezbędny do porównania oceny wyrażonej przez organ certyfikujący KRRiT z tak powszechnym sprzeciwem (również naszym) wobec decyzji podjętych przez KRRiT podczas realizacji procedury udzielania koncesji na nadawanie programu telewizyjnego z multipleksu. Będziemy wdzięczni za umożliwienie nam zapoznania się z treścią tego dokumentu.

Z poważaniem

w imieniu Zespołu Wspierania Radia Maryja

Przewodniczący

Prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki

Warszawa – Kraków, 21 stycznia 2013 r.

Do wiadomości:

  • Polskie Centrum Akredytacji, 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42
  • Agencje informacyjne i Redakcje
Skład Zespołu Wspierania Radia Maryja:

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bojarski –  Warszawa
prof. dr hab. inż. Janusz Kawecki (przewodniczący) – Kraków
prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak – Warszawa
prof. dr hab. Aleksander H. Krzymiński – Warszawa
prof. dr hab. Janina Marciak-Kozłowska – Warszawa
prof. dr hab. Wacław Leszczyński dr h.c. – Wrocław
prof. dr hab. inż. Piotr Małoszewski – Monachium
prof. dr hab. Janina Moniuszko-Jakoniuk – Białystok
prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – Poznań
prof. dr hab. Ludwika Sadowska – Wrocław
prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski – Warszawa
dr inż. Antoni Zięba – Kraków

 

Z Zespołem stale współpracuje Grupa Wspomagająca licząca ponad 1200 osób i organizacji.

drukuj